Image
Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden.
Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden. Bild: Studentbostäder i Norden

Ökade intäkter för SBS

Bolag Under perioden januari–juni 2023 har intäkterna ökat med 37 procent jämfört med motsvarande period 2022 och driftsöverskottet uppgår till 128 miljoner kronor för Studentbostäder i Norden.
Publicerad den 13 Juli 2023

Januari–juni 2023:
- Intäkterna ökade 37 procent till 191 MSEK (140)
- Driftsöverskottet ökade 53 procent till 128 MSEK (83)
- Överskottsgraden ökade till 67 procent (60)
- Förvaltningsresultatet ökade till 39 MSEK (33)
- Värdeförändring fastigheter uppgick till -326 MSEK (134)
- Resultat per aktie uppgick till -0,69 SEK (0,60)
- Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 9,29 SEK (10,46)

April–juni 2023
- Intäkterna ökade 41 procent till 93 MSEK (66)
- Driftsöverskottet ökade 61 procent till 63 MSEK (39)
- Överskottsgraden ökade till 67 procent (59)
- Förvaltningsresultatet ökade till 24 MSEK (13)
- Värdeförändring fastigheter uppgick till -157 MSEK (29)
- Resultat per aktie 0,02 SEK (0,02)

Väsentliga händelser
- SBS lanserar en nationell bostadskö. Genom bostadskön kan alla från 13 års ålder anmäla intresse för en studentbostad i 16 svenska städer.
- SBS ingår hyresöverenskommelse för 1 043 nybyggda studentlägenheter i Stockholm. För gällande hyresnivå beräknas projektets hyresvärde till 87 miljoner kronor årligen, vilket motsvarar en snitthyra på 4 264 kronor per kvadratmeter.
- SBS årsstämma beslutade om omval av Karin Krook och Christoffer Strömbäck samt nyval av Jan-Erik Höjvall, Hans Ragnarsson och Yaron Zaltsman till styrelseledamöter, samt nyval av Jan-Erik Höjvall som styrelseordförande.

Väsentliga händelser efter perioden
- Sebastian Schönström tillträder rollen som finans- och transaktionschef och medlem av koncernledningen. Han utses till vice vd och var tidigare vd för fastighetutvecklingsbolaget Ride Group AB, och dessförinnan verksam inom Amasten Fastighets AB sedan 2014 och sedermera finanschef sedan 2019.

Vd:n Rebecka Eidenert kommenterar rapporten:
– Det första halvåret 2023 präglas av finansiella utmaningar medan fastighetsverksamheten fortsatt går mycket bra. Intäkterna ökar med 37 procent, vilket huvudsakligen förklaras av ett större fastighetsbestånd samt hyreshöjningar i befintligt bestånd. Under perioden har driftsöverskottet ökat med hela 53 procent, samtidigt som kostnadsökningen stannat på 13 procent.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige