Image
Stina Lindh Hök.
Stina Lindh Hök. Bild: Nyfosa

Nyfosa: Kassaflödet upp elva procent, utdelning 3,80

Bolag Nyfosas utdelningsgrundande kassaflöde ökade med elva procent under helåret och hela 82 procent under Q4. Bolaget föreslår 3,80 kronor per aktie i utdelning. Förra året delade bolaget ut 3,00 plus en krona i extrautdelning.
Publicerad den 17 Februari 2022

Helåret:
• Intäkterna uppgick till 2 459 MSEK (2 035), en ökning med 21 procent.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 1 973 MSEK (1 334), en ökning med 48 procent.
• Förvaltningsresultatet exklusive värdeförändringar och skatt i joint ventures uppgick till 1 302 MSEK (1 147), en ökning med 14 procent.
• Utdelningsgrundande kassaflöde per aktie uppgick till 7,64 SEK (6,91), en ökning med 11 procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 3 112 MSEK (2 225).
• Resultat efter skatt per aktie uppgick till 16,49 SEK (12,25).

Kvartalet:
• Intäkterna uppgick till 672 MSEK (559), en ökning med 20 procent.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 600 MSEK (365), en ökning med 64 procent.
• Förvaltningsresultatet exklusive värdeförändringar och skatt i joint ventures uppgick till 345 MSEK (276), en ökning med 25 procent.
• Utdelningsgrundande kassaflöde per aktie uppgick till 2,27 SEK (1,25), en ökning med 82 procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 1 061 MSEK (497).
• Resultat efter skatt per aktie uppgick till 5,52 SEK (2,70).

Vd Stina Lindh Hök:
– 2021 var ännu ett aktivt år för Nyfosa. Vi tog ett viktigt tillväxtsteg genom vår etablering i Finland och ytterligare ett när vi gick in i Norge i slutet av året. Med närvaro på tre starka marknader breddar vi basen för att kunna välja de bästa affärerna.
– Vi har vuxit snabbt i Finland. Genom förvärven 2021 och hittills i år för cirka 5,7 MDSEK har vi byggt upp en fastighetsportfölj med såväl moderna kontor som bra industri och lågprishandel i växande regionstäder, och vi ser möjligheter till fler intressanta affärer. I början av året tillträdde vårt hälftenägda bolag Samfosa det första förvärvet i Norge, en portfölj för över 1,5 MDSEK.
– Vi upplever en fortsatt stabil efterfrågan på Nyfosas lokaler och vi kunde även under årets fjärde kvartal notera en positiv nettouthyrning. Vi har genomfört över 400 stora och små projekt under året i syfte att förbättra vår portfölj på olika sätt. Arbetet i förvaltningen för att nå våra hållbarhetsmål löper på och vi arbetar strukturerat hus för hus med att öka energieffektiviteten.
– Under året växte fastighetsportföljen på samtliga marknader och vi levererade god tillväxt i intjäning, kassaflöde och avkastning på eget kapital. Vi kunde under året utnyttja kapitalmarknaden på ett framgångsrikt sätt och vårt tydliga kassaflödesfokus ger stabilitet i ett skede då det råder viss osäkerheten om hur ränte- och finansieringsmarknaden kommer att utvecklas framgent.
– Nu ser vi framåt och fokuserar på att göra det Nyfosa är allra bäst på; att bygga en välavkastande fastighetsportfölj på vårt opportunistiska sätt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Sannolikt med sprickande bostadsbubbla: "Politiken måste desarmera krisen"

Bostäder Hur måste eller bör bostadspolitiken förändras och vad är solidarisk bostadspolitik? Det har en grupp på sex forskare har kartlagt i boken "Kris i bostadsfrågan". Fastighetssverige ringde upp en av forskarna för att höra vad de kommit fram till.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige