Image

Lägst vakansgrad på tio år i Göteborg

Göteborg Vakansgraden i Göteborg är nere på den lägsta nivån på tio år. Nyuthyrningsvolymen har avtagit något, ett resultat av en kombination av den låga vakansgraden och längre tid till avslut i kontraktsförhandlingar. Det visar den senaste upplagan av Nordic City Report från Jones Lang Lasalle.
Publicerad den 20 Februari 2013

Vakansgraden på Göteborgs kontorsmarknad fortsatte att sjunka under andra halvåret 2012, till 6,5 procent vid slutet av året. Det är dock stora variationer mellan delmarknaderna med över 16 procent vakans i Västra Göteborg och under fyra procent i både CBD och övriga innerstaden.

Nyuthyrningen sjönk med 18 000 kvadratmeter under andra halvåret jämfört med det föregående. Göteborg CBD stod för den största andelen av uthyrningsvolymen (34 procent), följt av Mölndal (23 procent) och övriga innerstaden (20 procent). Det största nytecknade hyresavtalet var teknikkonsulten Reinertsens förhyrning av 5 100 kvadratmeter i CBD. Merparten av uthyrningarna var dock relativt små, med en snittyta per kontrakt på 522 kvadratmeter.

Under 2012 tillkom 21 300 kvadratmeter ny kontorsyta i Göteborg, varav endast fyra procent var vakanta vid färdigställandet. Ytterligare 23 000 kvadratmeter kontorsyta färdigställs under 2013, varav uppåt 60 procent var spekulativ vid årsskiftet.

Marknaden har dock absorberat nyproducerad yta mycket väl under de senaste åren, vilket håller nere risken för plötsliga ökningar av vakansgraden och överproduktion.
Hyresnivån har legat stadigt i Göteborg under det andra halvåret och inga drastiska förändringar förutspås för 2013. Mindre justeringar uppåt kan dock ske i centrala delmarknader till följd av fortsatt brist på kontorsytor.

Göteborg hade under 2012 den högsta transaktionsvolymen gällande fastighetsinvesteringar på fem år, med en total volym på 9,7 miljarder kronor. Transaktionsbenägenheten hos de lokala aktörerna har under året varit ovanligt hög, drivet av omstruktureringar i den egna portföljen, en trend som ser ut att hålla i sig under 2013. Den största enskilda fastighetsaffären under året var AMF:s försäljning av del av köpcentret Nordstan till Hufvudstaden för cirka 1,3 miljarder kronor.

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Efter utmaningar under pandemin: Skanska börjar se ljuset i tunneln

Bolag Skanskas vd Anders Danielsson om prestationen under årets andra kvartal, stundande utmaningar, och det stora intresset från investerarmarknaden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY