Image
Henrik Saxborn.
Henrik Saxborn. Bild: Castellum

Konkurrensverket godkänner Blackstones Castellum-förvärv

Transaktioner Castellum noterar att Konkurrensverket beslutat att godkänna Blackstones förvärv av en fastighetsportfölj om 214 färdigutvecklade fastigheter inom främst lager och logistik från Castellum för 18,1 miljarder kronor, som offentliggjordes den 18 december 2021. Tillgångarna kommer ingå i Blackstones pan-europeiska last mile-plattform, Mileway.
Publicerad den 19 Januari 2021

Den 18 december 2020 offentliggjorde Castellum en försäljning av en färdigutvecklad fastig­hets­portfölj till fastighetsfonder som förvaltas av Blackstone. Castellum noterar nu att Konkurrensverkets beslut att godkänna transaktionen inkommit. Såsom tidigare offentliggjorts sker försäljningen i två etapper: en första etapp bestående av 39 fastigheter för en nettolikvid om 5 miljarder kronor, som förväntas fullföljas omkring den 5 februari 2021, samt en andra etapp bestående av 175 fastigheter för en nettolikvid om 13,1 miljarder kronor, som förväntas fullföljas under slutet av det första kvartalet eller i början av andra kvartalet 2021. Den andra etappen är villkorad av fullföljande av Castellums utbytes- och kontanterbjudande på Entra, som offentliggjordes den 18 december 2020.

Försäljningen av fastighetsportföljen är värdeskapande för Castellums aktieägare. Värderingen av fastighetsportföljen i försäljningen överstiger den senaste värderingen av portföljen med 20 procent, medför en yield om 4,7 procent och förväntas ha en positiv påverkan på Castellums EPRA NRV om cirka 8 kronor per aktie efter slutförande av de båda försäljnings­etapperna. Castellum kommer på sikt utvärdera sin kapitalposition och om det finns över­skotts­kapital efter samgåendet med Entra kommer Castellum överväga att överföra kapital till aktieägarna.

Efter avyttringen av fastighetsportföljen kommer Castellum fortsätta att vara aktiv inom och bibehålla en exponering till segmentet lager- och logistikfastigheter med 40-tal fastigheter på balansräkningen och projekt under utveckling, där Castellum Säve (f.d. Säve Flygplats) är ett av de största projekt­en, med en investeringspipeline om cirka 10 miljarder kronor. De bibehållna intäktsgenererande fastigheterna motsvarar 5 miljarder kronor i fastighets­värde och cirka 300 miljoner kronor i årligt hyresvärde.

Castellum har dessutom genomfört flera strategiska affärer som befäster bolagets position som proaktiv aktör inom svensk logistik, som till exempel en storsatsning i logistiknavet Brunna utanför Stockholm och fyra förvärv av logistikfastigheter i den expansiva Öresundsregionen. Affärerna bidrar till att modernisera Castellums logistikbestånd då de möjliggör ytterligare investeringar i nyproduktion.

Utvecklingsprojekten, som förväntas färdig­ställas över de kommande åren, förväntas leverera en utökning av uthyrningsbar area med cirka en miljon kvadratmeter, inklusive 800 000 kvadratmeter vid Castellum Säve. Castellums fortsatta närvaro inom fastighetssegmentet för lager, logistik och lätt industri medför en betryggande tillväxtpotential med uppsida från utvecklingsprojekten.

Transaktionen i sammandrag:
Castellum avyttrar 214 fastigheter
Försäljningspris: SEK 18,1 miljarder efter avdrag för uppskjuten skatt om cirka SEK 900 miljoner
Hyresvärde: SEK 1 200 miljoner
Uthyrningsgrad: 92 procent
Uthyrningsbar area: 1 265 150 kvadratmeter

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ett år av saknad – så förvaltar Utopia arvet efter Emma Jonsteg

Bolag Den 29:e februari 2020 somnade Emma Jonsteg in efter en längre tids kamp mot cancer. Hon lämnade ett stort tomrum efter sig i arkitekt-Sverige men hennes ande lever fortsatt vidare hos Utopia. Mattias Litström, kreativt ansvarig och medgrundare av Utopia Arkitekter, berättar om sin vän och kollega, sorgen efter hennes bortgång och om arbetet med att förvalta arvet efter henne. – Emma är en ytterst levande figur även fast hon är borta, säger han.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY