Image
Magnus Andersson
Magnus Andersson Bild: Aros Bostad

Klart förbättrad försäljning för Aros

Bolag Aros Bostads delårsrapport för första kvartalet 2021 visar fortsatt god försäljning och förbättrat resultat i en stark bostadsmarknad.
Publicerad den 10 Maj 2021

Magnus Andersson, vd Aros Bostad:
– Under kvartalet sålde vi 94 bostäder på bindande avtal jämfört med 35 bostäder under samma period föregående år. Den starka försäljningsutvecklingen är ett tydligt kvitto på att det finns en stabil efterfrågan på våra bostäder av hög kvalitet i attraktiva lägen.

Perioden januari – mars 2021
Enligt segmentredovisningen uppgick nettoomsättningen till 19 622 TSEK (15 007) och resultat från andelar i intresseföretag till 5 460 TSEK (1 340). Totala rörelseintäkter uppgick till 26 215 TSEK (17 081).
Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 10 482 TSEK (2 396) och rörelsemarginalen var 53,4 procent (16,0). Periodens resultat enligt segmentsredovisningen uppgick till 10 027 TSEK (1 787).
Enligt IFRS uppgick totala rörelseintäkter till 72 210 TSEK (5 184) och periodens resultat före skatt till 56 368 TSEK (–12 420). Rörelsemarginalen enligt IFRS var 82,8 procent (neg) och resultat per aktie uppgick till 1,75 SEK (-0,39). Intäktsredovisning enligt IFRS görs vid den tidpunkt där övervägande del av tillträden till bostäder har skett, under första kvartalet har tillträde och vinstavräkning skett i projekt Link Järva Krog vilket innebär ett väsentligt högre resultat jämfört med samma period föregående år.
Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 94 (35), antal bokade bostäder uppgick till 0 (4).
Antal projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 30 (22), varav 7 (5) är under pågående produktion.
Totalt är 69 procent (67) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.

Väsentliga händelser under perioden, i kronologisk ordning
Entreprenadavtal har tecknats med Bygg R1 och NCC avseende den första etappen av projekt Viggby Ängar i Täby. Projektet har produktionsstartats.
Under början av januari såldes den sista av 94 bostadsrätter i det pågående projektet Link Järva Krog i Solna.
I januari såldes den sista av 58 lägenheter i den första etappen av O2 Orminge i Nacka.
Aros Bostad har sett en kraftig ökning av antalet nya projekt och antalet sålda bostäder de senaste åren. Bolaget har som ambition att bibehålla tillväxttakten och fortsatt skapa värde för dess aktieägare, kunder och samarbetspartners. Som ett viktigt steg i Aros Bostads utveckling har styrelsen därför beslutat att utvärdera möjligheten för en notering av bolagets stamaktie i kombination med en översyn av Aros Bostads kapitalstruktur. Aros Bostad har vidare inlett arbete för att utvärdera möjligheterna till en notering av bolagets stamaktier under andra kvartalet 2021.
Aros Bostad har tecknat avtal om förvärv av ett nytt bostadsutvecklingsprojekt i Bälinge, Uppsala kommun. Projektet, som omfattar cirka 60 byggrätter, blir Aros Bostads första småhusprojekt i Uppsala.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Aros Bostad har stärkt projektteamet med två rekryteringar.
Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med MVB Öst för uppförande av 99 nya bostäder i centrala Sundbyberg. T2 Fabriksparken är Aros Bostads första projekt i Sundbyberg och även bolagets första projekt som byggs för att Svanencertifieras.
Samtliga 69 radhus inom projektet Milstena i Skarpäng, Täby har sålts. Milstena är Aros Bostads första småhusområde och även bolagets första projekt med industriellt producerade radhusstommar i trä.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Aros Bostad på Branschguiden

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finlä...

Läs mer om Aros Bostad på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Westerlinds och A-hus satsar på småhus i Norrland

Bostäder Westerlinds ska representera A-hus, Sveriges tredje största husleverantör, i ny satsning på den norrländska marknaden. Det handlar om en totalentreprenad, främst på expansiva orter som exempelvis Skellefteå, Sundsvall och Umeå. Fastighetssverige har talat med Tobias Wikström, affärsområdeschef på Westerlinds, och han utesluter inte nyanställningar på sikt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige