Image
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Bild: K2A.

K2A snart uppe i 100 000 kvadratmeter

Bolag K2A växer vidare. I Q1-rapporten passerar bolaget 100 miljoner i driftöverskott i årstakt.
Publicerad den 29 April 2020

Januari - mars 2020
• Hyresintäkterna ökade till 44,4 Mkr (33,9).
• Driftsöverskottet uppgick till 30,2 Mkr (20,3).
• Förvaltningsresultatet uppgick till 5,7 Mkr (3,3).
• Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 15,5 Mkr (66,3).
• Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 18,0 Mkr (46,3) och resultat per stamaktie uppgick till 0,53 kr (3,31).
• K2A har ingått swapavtal för lån med ett nominellt värde om 1 075,0 Mkr. Swapavtalen löper på 5, 6 respektive 8 år, vilket innebär att den genomsnittliga räntebindningen förlängts från 14 månader vid utgången av 2019 till 41 månader per 31 mars 2020. Derivaten har resulterat i positiv värdeförändring om 5,9 Mkr (-0,1) per 31 mars 2020.
• Coronavirusets utbrott, samt åtgärderna för att motverka effekterna av utbrottet, har inte haft en signifikant effekt
på bolagets verksamhet och hyresintäkter under det första och andra kvartalet till dags dato.

– K2A:s förvaltningsverksamhet växer. Vid periodens utgång översteg antalet förvaltade bostäder 2 500 bostäder. Den uthyrningsbara ytan översteg 90 000 kvm och inklusive de förvärv som K2A kommer att tillträda under andra och tredje kvartalet så kommer den uthyrningsbara ytan överstiga 100 000 kvm. För första gången redovisade K2A ett driftsöverskott som översteg 100 Mkr, på årstakt, då överskottet uppgick till 107,5 Mkr för de senaste tolv månaderna. Det tar tid att bygga upp ett stort bestånd av nyproducerade hyresbostäder och samhällsfastigheter men vi känner att vi kommit en bra bit på väg, säger Johan Knaust, vd, K2A.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Lämnar John Mattson för vd-stolen på Tilia: "Roligt att få ta ett helhetsansvar"

Bolag Tilia Fastigheter har gjort klart med en ny vd. Framöver kommer bolaget ledas av Christina Hansson som ansluter från John Mattson där hon varit förvaltningschef. För Fastighetssverige ger Christina Hansson sin syn på uppdraget, Tilias position och om hur det är att verka i noterad kontra familjeägd miljö.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige