Image
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Bild: K2A.

K2A presenterar nya operationella och finansiella mål

Bolag K2A Knaust & Andersson Fastigheter presenterar nya mål som antagits av styrelsen. Bolaget har förlängt affärsplanen för 2019 till 2024 till att även omfatta år 2025. Bolaget har även justerat sitt övergripande operationella tillväxtmål och K2A ska vid utgången av 2025 förvalta minst 10 000 bostäder, eller inneha förvaltningsfastigheter med ett fastighetsvärde som överstiger 20 miljarder kronor. Det tidigare operationella tillväxtmålet var att K2A vid utgången av år 2024 skulle förvalta minst 5 000 bostäder. Bolagets övriga finansiella mål, riskbegränsningar och utdelningspolicy är oförändrade.
Publicerad den 15 December 2020

De operationella och finansiella målen utgår ifrån K2A:s affärsplan med fokus på fortsatt hög tillväxt med kontrollerad finansiell risk genom huvudsakligen utveckling och produktion av hyresbostäder, studentbostäder och samhällsfastigheter för långsiktigt eget ägande och förvaltning.

Operationella mål
# K2A ska byggstarta minst 1 000 bostäder under 2021, varav minst 500 i egen regi.
# Därefter har K2A som långsiktigt mål att byggstarta mellan 700 till 1 000 bostäder per år.
# K2A ska vid utgången av år 2025 förvalta minst 10 000 bostäder, eller inneha förvaltningsfastigheter med ett fastighetsvärde som överstiger 20 Mdkr.

K2A kommenterar: detta innebär ett högre mål avseende antal byggstarter under 2021 samt nytt mål avseende antal förvaltade bostäder, alternativt fastighetsvärde, för år 2025.

Finansiella mål
# Driftsöverskottet ska, i genomsnitt under åren 2019 till och med 2025, öka med minst 25 procent per år.
# EPRA NAV hänförligt till stamaktieägare ska, i genomsnitt under åren 2019 till och med 2025, öka med minst 20 procent per år.

K2A kommenterar: samma procentuella, årliga ökningstal som tidigare fast förlängt ett år till 2025.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige