Image
Slakthushallen.
Slakthushallen. Bild: K2A

K2A får grönt ljust för Slakthushallen

Bygg/Arkitektur K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB ska bygga en idrottshall intill Avicii Arena och Tele 2 Arena i Stockholm. K2A har ingått ett hyresavtal med Stockholms stad som löper under 20 år från inflyttning. Hyresavtalet har godkänts av stadens idrottsnämnd och överenskommelsen om exploatering har nu godkänts av Exploateringsnämnden. Hallen, med arbetsnamnet Slakthushallen, kan börja byggas tidigast i slutet av 2023.
Publicerad den 21 Juni 2022

Idrottshallen ska bli drygt 2 400 kvadratmeter BTA och kommer att hyras av Stockholms stad. Hallen ska ligga i Slakthusområdet, i direkt anslutning till den förskola och de 250 student- och forskarbostäder som K2A sedan tidigare erhållit markanvisning för att uppföra.
– Det här är en av Stockholms mest attraktiva nya stadsdelar. Slakthushallen och förskolan bidrar till en trivsam boendemiljö för de boende och en effektiv förvaltning för K2A. Att ett fastighetsbolag bygger samhällsfastigheter som staden sedan hyr är en ny form av samarbete mellan det privata och det offentliga i Stockholm. Vi är väldigt stolta över att vara bland de första bolagen att ingå ett sådant avtal, säger Johan Knaust, vd för K2A.
– En ny idrottshall i Slakthusområdet kommer göra stor skillnad för föreningslivet och idrotten. I Stockholm, som lider av brist på idrottshallar, är det viktigt att staden både bygger själva och krokar arm med privata investerare. Det är så vi bygger ikapp och ger stockholmarna så mycket idrott för pengarna som möjligt, säger Karin Ernlund (C), idrottsborgardråd och ordförande i idrottsnämnden i Stockholms stad.

Kvarteret med student- och forskarbostäder, idrottshall och förskola är en del av Slakthusområdet etapp 1, för vilken detaljplanen vann laga kraft under 2021. Att K2A bygger och förvaltar både bostadshusen och samhällsfastigheterna möjliggör en rad synergieffekter och kreativa lösningar. Exempelvis kommer taket på den delvis nedsänkta idrottshallen att användas som förskolegård av den förskola som K2A kommer uppföra.

Marken avses upplåtas med tomträtt. Tillträde till fastigheten beräknas tidigast ske under fjärde kvartalet 2023. Första inflytt beräknas utifrån detta ske under 2025.

Idrottshallen är planerad att miljöcertifieras och klassificeras som mellangrön enligt Ciceros metodik, som även ligger till grund för klassningen av K2A:s ramverk för gröna aktier.

K2A kommer efter färdigställande av projekten i Slakthusområdet förvalta 250 student- och forskarlägenheter med en uthyrningsbar yta om 5 800 kvadratmeter, en förskola med en uthyrningsbar yta om 1 250 kvadratmeter samt en idrottshall om drygt 2 400 kvadratmeter med Stockholms stad som långsiktig hyresgäst. Bedömt hyresvärde för dessa ytor uppgår till cirka 30 miljoner kronor per år.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Savills listar frågorna branschen ska hålla koll på 2023

Lista Fastighetsbranschen likt övriga delar av världen står inför en omställning på grund av all osäkerhet som präglat innevarande decenniet. Pandemi, krig och hög inflation har haft en enorm inverkan på branschen och förväntas få ringar på vattnet de kommande åren. Vad innebär detta för fastighetsbranschen på kort sikt? Fastighetssverige tog hjälp av Savills analyschef Maryrose David för att lista vad som kan vara värt att hålla utkik efter under 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige