Image
Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.
Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen. Bild: Jernhusen

Jernhusen stärker sin finansiella position

Bolag Jernhusens delårsrapport visar på fortsatt finansiell robusthet. Bolaget pekar på att en låg belåningsgrad, hög räntetäckningsgrad och tillgång till kapital på marknaden skapar goda förutsättningar för företagets pågående och planerade investeringar i hållbara fastigheter och svensk infrastruktur. Det skapar förutsättningar att fortsätta bidra till kollektivt resande och godstransporter på järnväg.
Publicerad den 29 Oktober 2022

Händelser under och efter perioden:

I september ingicks en avsiktsförklaring med Göteborgs stad om förvärv av byggrätten för Västlänkens Mittuppgång.

I oktober frånträddes en fastighet i Malmö med ett underliggande fastighetsvärde om 165 MSEK.

Fastighetsintäkterna ökade med 9,5 procent under delårsperioden till följd av högre lokalintäkter samt ökade rörliga intäkter på stationerna.

Förvaltningsresultatet ökade med 34,7 procent vilket främst beror på högre intäkter och lägre drift- och administrationskostnader jämfört med föregående år.

Värdeförändring på fastigheterna uppgick till plus 2,9 procent av fastigheternas marknadsvärde. Värdeförändringen beror främst på ökade hyror och projektresultat från utvecklingsprojekt.

Periodens resultat ökade främst till följd av positiva värdeförändringar fastigheter och finansiella instrument.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Carl Janglin beskriver turbulensen på OP: "Tvingades krympa för att överleva"

Bolag Oscar Properties avgående vd Carl Janglin berättar för Fastighetssverige varför han lämnar bolaget, hur pressen har varit de senaste månaderna och varför den korta tiden på bolaget inte blev som han hade tänkt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige