Image

Hel stadsdel cerifierad enligt Miljöbyggnad

Energi/miljö För första gången har en hel stadsdel certifierats enligt det svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. Tidigare har enskilda byggnader certifierats i Sverige, men aldrig förr en hel stadsdel.
Publicerad den 4 Oktober 2011

Kvillebäcken certifieras enligt det svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. Det är första gången en hel stadsdel certifieras enligt systemet. Tidigare har bara enskilda stadsdelar certifierats.

Miljöambitionerna för utvecklingen av Göteborgs nya stadsdel Kvillebäcken är högt ställda. Genom att arbeta efter Göteborg Stads ”Program för miljöanpassat byggande” i kombination med Miljöbyggnadscertifieringen säkerställs ett helhetsgrepp för miljöfrågorna.

- Vi är otroligt stolta över att vara första stadsdelen i Sverige att silver-certifieras enligt det svenska miljöklassningssystemet. Certifieringen innebär att vi kommer säkra en hög miljöstandard på samtliga byggnader i den nya stadsdelen, säger Staffan Bolminger, miljöchef på Älvstranden Utveckling.

Certifieringen ställer höga krav på exempelvis energihushållning, inomhusmiljö, sunda materialval, skydd mot fukt och buller. Andra satsningar i Kvillebäcken är smarta lösningar för cyklisten samt Kvartersodlat där de boende bjuds in för att odla allt från ruccola till zucchini på sin egen förgård.
- Nu förverkligas visionen för Kvillebäcken och en gemensam miljösamordning säkerställer att kraven uppnås. Vårt mål är att Kvillebäcken ska vara en stadsdel som ligger i framkanten vad gäller miljösmart boende och hållbar utveckling, säger Johan Ekman, kommunikationschef på Älvstranden Utveckling.

Till grund för Kvillebäckens miljöarbete finns en gemensam vision för stadsdelen samt Kvillebäcksfördraget där samtliga sju byggbolag åtar sig att bygga Kvillebäcken utifrån Göteborgs stads nya miljökrav. Dessutom dras riktningen upp för socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling.


FAKTA/ Kvillebäckens miljösatsningar i siffror:
# Kravet på köpt energi i Kvillebäcken är max 60 kWh/m2 år (A-temp).
# Målet är att uppnå en Grön-nytta på 0,5 (växtlighet, vattenhantering och biologisk mångfald).
# Avfallshantering sker med sopsug (3 fraktioner) och gemensamt resurshus.
# Parkeringsnormen per lägenhet är 0,52 för bilar och 2,5 för cyklar.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Hovrätten: Skottlossning och termosbomber är inte skäl till vräkning

Juridik Besittningsrätten ska vara stark. Men hur stark får den vara? Den frågan kan man ställa sig efter Svea hovrätts dom där MKB försökt vräka en hyresgäst i Malmö. De boende i lägenheten har kopplingar till kriminella nätverk konstaterar både hyresnämnden och hovrätten. Trots det tolkas hyreslagstiftningen som att det inte går att vräka hyresgästerna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige