Image

Halv miljard minus för Vasakronan

BOKSLUT Högre hyresintäkter, och lägre vakansgrad. Men resultatet efter skatt för Vasakronan 2008 uppgick till -433 miljoner kronor, beroende på negativa värdeförändringar. I ett jämförbart bestånd har fastighetsvärdena sjunkit med 9,5 procent.
Publicerad den 12 Februari 2009

Hyresintäkterna för 2008 uppgick till 3 937 mkr (2 805). Hyresintäkterna ökade på grund av förvärv samt ökade bruttohyror. I ett jämförbart bestånd ökade hyrorna med fyra procent.

Vakansgraden uppgick till 8 procent (10). Vakansgraden minskade hänförligt till förvärvet av Vasakronan.

Driftnettot för 2008 ökade till 2 598 miljoner kronor (1 732) och överskottsgraden uppgick till 66 procent (62). Ökningen förklaras av beståndsförändringar och ökade hyresintäkter. I ett jämförbart bestånd ökade driftnettot med 5 procent.

Årets resultat före skatt och exklusive värdeförändringar uppgick till 1 366 miljoner kronor (1 104).

Årets resultat efter skatt uppgick till -433 miljoner kronor (3 295). Minskningen förklaras främst av negativa värdeförändringar på fastigheterna.

Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 74 551 miljoner kronor (39 682). I ett jämförbart bestånd har fastighetsvärdena sjunkit med 9,5 procent. Denna värdenedgång kompenseras av att Vasakronanförvärvet skedde till ett fastighetsvärde som understeg marknadsvärdet med 15 procent. Orealiserad värdeförändring uppgick till -2 560 miljoner kronor (3 550).

Vinstutdelningen föreslås uppgå till 1 073 miljoner kronor (2 000), motsvarande 26,82 kronor (50,00) per aktie.

Prognosen för 2009 är att resultat före skatt och exklusive värdeförändringar förväntas överstiga 2 200 miljoner kronor.

- Organisationen är nu på plats efter förvärvet och vi arbetar gemensamt under namnet Vasakronan. Vi ser med förväntan fram emot ett spännande år med många utmaningar. Det är dock viktigt att ha respekt för de konsekvenser som den finansiella oron i vår omvärld kommer att ha på vår verksamhet, säger Fredrik Wirdenius vd på Vasakronan.

- Den löpande intjäningen är fortsatt god bland annat tack vare en väl sammansatt hyreskontraktsportfölj. Vi har, jämfört med branschen i övrigt, en lång återstående genomsnittlig löptid för de kommersiella hyreskontrakten på 5,6 år.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De investerade mest i det egna beståndet under 2023

Lista Fastighetssverige listar nu vilka noterade bolag som investerade mest i sina fastigheter under föregående år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige