Image
Anders Johansson, vd för Fortinova.
Anders Johansson, vd för Fortinova. Bild: Karin Linde

Fortinova justerar sina finansiella mål

Bolag Fortinova ökar driftsöverskottet med 24 procent men får se resultatet minska under perioden januari–september. Dessutom presenterar bolaget justerade finansiella mål.
Publicerad den 8 November 2023

Januari–september 2023:
- Intäkterna för perioden uppgick till 246,6 Mkr (210,9), motsvarande en ökning med 17 procent.
- Driftsöverskottet förbättrades med 24 procent och uppgick till 151,7 Mkr (122,8), motsvarande 62 procent (58) i överskottsgrad.
- Förvaltningsresultatet minskade med 11 procent och uppgick till 64,4 Mkr (72,1), motsvarande 1,3 kr per aktie (1,4) samt 26 procent (34) i förvaltningsmarginal.
- Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -240,2 Mkr (70,8), varav 0,0 Mkr (-0,8) avser realiserade värdeförändringar.
- Värdeförändringar på derivat uppgick till 2,7 Mkr (90,0).
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -144,0 Mkr (190,0), motsvarande -2,8 kr per aktie (3,7).
- Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 46,0 kr (50,3).

Vd:n Anders Johansson kommenterar rapporten:
"I oroliga tider lutar vi oss mot en stark kärnverksamhet som erbjuder boende och lokaler på marknader där efterfrågan är stor. Med en uthyrningsgrad på nästan 99 procent kan vi åtnjuta en stabilitet i de flöden som kommer från våra hyresintäkter." säger Anders Johansson, verkställande direktör på Fortinova.

Justerade finansiella mål
Fortinovas styrelse har beslutat om justerade finansiella mål som ska gälla från räkenskapsåret 2024. Bolagets ambition är, precis som tidigare, att ge aktieägarna en god avkastning till väl avvägd risk med fokus på kassaflöden. De justerade finansiella målen är:
- Belåningsgrad ska långsiktigt inte överstiga 55 procent (tidigare 55–65 procent)
- Avkastning på eget kapital ska långsiktigt överstiga 10 procent (oförändrad)
- Räntetäckningsgrad ska långsiktigt överstiga 180 procent (tidigare 250 procent)

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastator-toppen om krisbolagets utsatta läge

Bolag Med ett Fastator som redovisar minskat substansvärde, minskande omsättning och en ökande rörelseförlust har styrelseledamoten och tillförordnade vd:n Björn Rosengren inga svårigheter att hålla sig för skratt. Fastighetssverige fångade upp honom för att få hans syn på bolagets framtid.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige