Image
Knut Pousette.
Knut Pousette. Bild: Fastator

Första förlustkvartalet för Fastator

Bolag Sänkta värden på de noterade tillgångarna sänker Fastators Q1-resultat till -0,59 kronor per aktie. Substansvärdet uppgår till 28,96 kronor per aktie (21,88 i Q1 förra året).
Publicerad den 5 Maj 2022

Q1-siffrorna:
Omsättning, MSEK 174,1 (72,1)
Periodens resultat, MSEK -46,0 (0,9)
Avkastning på eget resultat, % -1,1 (0,0)
Soliditet vid periodens slut, % 31,1 (44,3)
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,59 (0,01)
Substansvärde vid periodens slut, MSEK 2 250,4 (1 685,2)
Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK 28,96 (21,88)

Vd Knut Pousette:
– Första kvartalet 2022 är ett av de sämsta i Europas historia. Krig, marknadsoro, ifrågasättande av globaliseringen, skyhöga oljepriser och mycket mer. Därutöver är den globala inflationen just nu hög vilket spiller över på både Sverige och räntehöjningarna här. Detta är faktorer som givetvis även påverkar oss som investmentbolag.

– Rapporter och utveckling känns sekundärt när delar av Europas befolkning slåss för sin överlevnad. Vid sidan av att vi gör vårt jobb, har vi även sponsrat bussar för att leverera proviant samt transportera drabbade till fredszoner i de återvändande bussarna. Krisen har också visat en annan sida hos våra medarbetare, där vi omedelbart startade en insamling för Ukraina. Vi har även dubblat våra anställdas bidrag till UNICEF och dessa bidrag dubblades i sin tur av Akelius Stiftelse. Jag vill därför tacka våra medarbetare och Akelius för detta.

– För första gången visar vi på Fastator ett minusresultat. Våra onoterade tillgångar visar tillväxt och ökar i värde, men samtliga noterade tillgångar har minskat. Resultatet påverkar inte värdet på bolaget med mer än ca 45 öre per aktie, där värdet per aktie är ca 29 kr. En betryggande rabatt mot kvartalets aktiesnittkurs.

– Våra tillgångar är stabila och behovet av utveckling inom segmenten blir än större i de bistra tidernas kölvatten. Mer produktion flyttas inom landsgränserna samtidigt som vi ser en minskad utveckling för e-handel.

– En glädjande nyhet under kvartalet är att Point Properties förvärvar sex fastigheter i Gävle, Skellefteå, Umeå och Falun. Med en total uthyrningsbar yta om 51 500 kvm och initiala hyresintäkter som uppgår till 68 MSEK. Point Properties ser möjligheten att skapa framtida gröna byggrätter för 500 lägenheter om 40 000 kvm i dessa fastigheter, detta som tillägg till de 760 lägenheter som är planerade i Points övriga fastigheter.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Tillsvidare jobbar vi med nyckeltalen"

Bolag Det är ett hårt jobbande Trianon som arbetat för att förbättra kostnadskontrollen, öka hyresintäkterna och sänka nettoskulden. Nyckeltalen har stått i fokus och kommer göra så även framöver – iallafall till hösten. Bolaget gör vad de säger att de ska göra konstaterar vd Olof Andersson.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige