Image

Förbättrat förvaltningsresultat för Kungsleden

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat för Q2 ökade från 110 till 133 miljoner kronor.
Publicerad den 16 Augusti 2013

- Ser vi till resultatutvecklingen uppvisade det andra kvartalet en positiv trend över hela linjen. Såväl nettoomsättning som bruttoresultat och förvaltningsresultat förbättrades jämfört med samma period föregående år. Ökningen av förvaltningsresultat är betydande och beror, förutom ett högre bruttoresultat i fastighetsverksamheten, på lägre centrala administrationskostnader och bättre finansnetto. Programmet för att sänka administrationskostnaderna börjar bära frukt då dessa kostnader under det andra kvartalet 2013 uppgick till 32 miljoner kronor att jämföra med 45 miljoner kronor samma kvartal förra året och 52 miljoner kronor under det första kvartalet 2013. På kvartalsbasis finns det ofta jämförelsestörande poster men den underliggande kostnadstrenden är klart nedåtgående, skriver tillförordnade vd:n Anders Kvist i vd-ordet.

- Nettoomsättningen ökade till 564 miljoner kronor (561) och bruttoresultatet steg till 313 -miljoner kronor (308).

- Resultat före skatt uppgick till 332 miljoner kronor (8) och periodens resultat till 261 miljoner kronor (–671), motsvarande 1,90 kronor (–4,90) per aktie. Ökningen av periodens resultat beror främst på att andra kvartalet 2012 belastades av reserveringar för skatterisker om –725 miljoner kronor.

- Jag är nöjd med Kungsledens utveckling under andra kvartalet, med fortsatt implementering av vår nya affärsstrategi, fastighetsköp och en positiv resultatutveckling, skriver tillförordnade vd:n Anders Kvist i vd-ordet.

- Arbetet med att identifiera och utvärdera lämpliga förvärvsmöjligheter för vårt stora investeringsprogram ledde till fastighetsköp för sammanlagt 371 miljoner kronor fram till i början av juli. Det rör sig om fastigheter i utvalda svenska tillväxtregioner inom segmenten kontor, handel och industri/lager med goda direktavkastningsnivåer i intervallet 7,5–8,3 procent. Bland orterna märks Göteborg, Lund och Norrköping.

- Med denna typ av fastighetsköp bygger vi en långsiktig attraktiv fastighetsportfölj, och vi har fortfarande mycket kapacitet kvar. Över en horisont på ett par år har vi sagt att det kan bli tal om 5–6 miljarder kronor i investeringar, och vi ser bra investeringsmöjligheter i fastigheter med måttliga risker och en direktavkastning mellan 7,0–8,5 procent.

- I mitten av augusti tecknades ett avsiktsförklaringsavtal med GE Capital Real Estate om köp av 84 fastigheter för cirka 5,5 miljarder kronor. Beståndet om cirka 567 000 kvadratmeter utgörs främst av kontorsfastigheter och är till största del beläget i Stockholm och Göteborg. Affären skulle innebära att planerade investeringar därmed väsentligen är genomförda. Den föranleder inte Kungsleden att anskaffa ytterligare riskkapital. Slutligt avtal om köp väntas under oktober efter genomförd due diligence med beräknat tillträde av fastigheterna i slutet av året.

- Glädjande är att vi, efter en lite trög start på året, har kunnat vända nettouthyrningen så att den är svagt positiv för hela det första halvåret.

- Det finns inget nytt att rapportera i Kungsledens skatteprocesser. Vår bedömning av riskerna i processerna är oförändrad i förhållande till förra kvartalet. Vissa av processerna har fördröjts men vi räknar med utslag under hösten 2013 i flera fall.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large C...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige