Image

Förbättrade siffror från Stendörren

Bolag Stendörrens förvaltningsresultat för Q1 ökade till 29 miljoner kronor (26).
Publicerad den 5 Maj 2017

• Hyresintäkterna ökade till 112 miljoner kronor (104)
• Driftnettot ökade till 72 miljoner kronor (67).
• Förvaltningsresultatet ökade till 29 miljoner kronor (26).
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 62 miljoner kronor (– 38).
• Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 15 miljoner kronor (37)
• Värdeförändringen av räntederivat uppgick till 15 miljoner kronor (– 40).
• Periodens resultat uppgick till 44 miljoner kronor (27).
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,60 kronor (0,98) och kassaflöde per aktie uppgick till 2,26 kronor (-1,39).

- Stendörren verkar i Sveriges starkast växande region, Stockholm och Mälardalen. Vi trivs i regionen som fortsätter att visa mycket stabila tillväxtsiffror. Vår affärsstruktur med en långsiktig bas i en stabil fastighetsportfölj fortsätter att generera goda resultat och ett starkt kassaflöde. Hyresintäkterna stiger tack vare ett aktivt förvaltnings- och uthyrningsarbete. Efterfrågan på lokaler bedöms som fortsatt stark vilket skapar förutsättningar för att den styrka som hyresmarknaden visar kommer hålla i sig under överskådlig framtid.

- Det långsiktiga arbetet med att konvertera detaljplaner till bostadsändamål fortsätter och vi bedömer att vi kan skapa byggrätter för minst 1500 bostäder inom ramen för pågående processer.

- Våra finansiella nyckeltal fortsätter att utvecklats positivt. De två viktigaste nyckeltalen för vår verksamhet, soliditeten och räntetäckningsgraden, har bägge stärkts. Soliditeteten uppgår nu till 35,5 procent, vilket är en halv procentenhet över vårt utstakade mål.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, som äger, förvaltar och utvecklar lagerlokaler, logistik, industrilokaler och kontorslokaler i Storstockholm och Mälardalen. På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra hyreslokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även trivsel och arbetsglädje.

Våra lokaler finns främst i Storstockholm och Mälardalen i bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Uppsala, Enköping, Västerås, Flen ...

Läs mer om Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så vill Caroline Temse utveckla Areim

Bolag Areim fortsätter utveckla bolaget och hämtar in Caroline Temse som ny Head of Financing. För Fastighetssverige berättar hon vad som lockade med att ta steget till Areim och ägarsidan fullt ut samt om vilka nya perspektiv hon tar med sig till bolaget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY