Image

Fastpartner nära sitt mål om rullande förvaltningsresultat

Bolag I början av 2013 satte Fastpartner upp fyra högt ställda mål, bland annat ett rullande förvaltningsresultat om 400 miljoner kronor i slutet av 2014. I niomånadersrapporten når bolaget 388 miljoner kronor.
Publicerad den 24 Oktober 2014

Hyresintäkterna för perioden januari - september ökade med 25,0 procent och uppgick till 684,9 (547,8) miljoner kronor.

Driftnettot ökade med 27,7 procent och uppgick till 458,4 (359,1) miljoner kronor, vilket gav en överskottsgrad om 66,9 (65,6) procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 287,7 (213,7) miljoner kronor, per stamaktie 5,42 (4,02) kronor.

Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår sammantaget till cirka 388 miljoner kronor.

Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 10 419,8 (9 563,1) miljoner kronor.

Resultat efter skatt uppgick till 313,5 (196,8) miljoner kronor, per stamaktie 5,90 (3,71) kronor.

Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det Fastpartners mål att i slutet av 2014 uppnå nedan angivna mål:
# Ett fastighetsvärde överstigande 10 miljarder kronor (uppnått).
# Hyresintäkter överstigande 1 000 miljoner kronor.
# Ett driftnetto överstigande 650 miljoner kronor.
# Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 miljoner kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Köpte "väldigt ful" svensk fastighet – efter resa till Florida

Bolag Med en strategisk och lokalpatriotisk satsning på "personliga fastigheter" har han sedan slutet av 1980-talet byggt upp en väl samlad portfölj av profilbyggnader i centrala Norrköping. För Fastighetssverige berättar Magnentus grundare Magnus Malm sin historia, som bland annat innehåller ett vågat fastighetsköp som förhandlades från Miami.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY