Image
Sven-Olof Johansson.
Sven-Olof Johansson. Bild: Fastparner

Fastpartner genomför riktad nyemission av två miljoner A-aktier

Ekonomi/Finansiering Tillförs 224 miljoner kronor.
Publicerad den 20 Februari 2020

Styrelsen i Fastpartner har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 april 2019, beslutat om en riktad nyemission av 2 000 000 stamaktier av serie A till ett pris om 112 kronor per aktie. Bolaget tillförs genom Nyemissionen 224 miljoner kronor, före transaktionskostnader.

Priset per A-aktie har fastställts genom förhandling med ett antal institutionella investerare och motsvarar en rabatt om 3,6 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets A-aktie på Nasdaq Stockholm den 19 februari 2020 samt en premie om 4,8 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen under de senaste tio handelsdagarna på Nasdaq Stockholm. Styrelsen i Bolaget bedömer således att Nyemissionen genomförs på marknadsmässiga villkor.

Nyemissionen riktades huvudsakligen till Odin Fonder, Carnegie Fonder och Länsförsäkringar Fastighetsfond. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital inför förvärv av aktier i juridiska personer vilka äger fastigheter och för att i övrigt kapitalisera Bolaget.

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier som sole bookrunner och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Köpte "väldigt ful" svensk fastighet – efter resa till Florida

Bolag Med en strategisk och lokalpatriotisk satsning på "personliga fastigheter" har han sedan slutet av 1980-talet byggt upp en väl samlad portfölj av profilbyggnader i centrala Norrköping. För Fastighetssverige berättar Magnentus grundare Magnus Malm sin historia, som bland annat innehåller ett vågat fastighetsköp som förhandlades från Miami.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY