Image
Joachim Kuylenstierna.
Joachim Kuylenstierna. Bild: Fastator

Fastator renodlar Offentliga Hus och Industrisamhället

Transaktioner Fastator renodlar innehavsbolagen Offentliga Hus och Industrisamhället, samtidigt som ett nytt innehavsbolag skapas med förvärv av aktier i Studentbostäder i Sverige AB.
Publicerad den 29 Juli 2020

# Offentliga Hus säljer fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 350 Mkr till Industrisamhället.
# Industrisamhället genomför en nyemission om 215 Mkr och uppnår ett substansvärde om cirka 500 Mkr – Fastator kommer att äga 50% av Industrisamhället.
# Fastator förvärvar 34 procent av aktierna i Studentbostäder i Sverige, med ett fastighetsvärde om 2,1 miljarder kronor.

– Vi genomför nu ett antal transaktioner av renodlande karaktär som väsentligt stärker våra innehavsbolag Offentliga Hus och Industrisamhället, där Offentliga Hus renodlas inför sin börsintroduktion samtidigt som Industrisamhället fortsätter sin tillväxtresa och nu har fastigheter för 1,4 Mdkr inklusive avtalade fastighetsförvärv. Därutöver är det mycket glädjande att kunna presentera ett nytt innehavsbolag för Fastator i form av Studentbostäder i Sverige, som med Rebecka Eidenert i spetsen hittills har levererat en fantastisk tillväxt och på kort tid byggt ett fastighetsbolag med fastigheter för 2,1 Mdkr, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD Fastator.

Som tidigare offentliggjorts är avsikten att börsintroducera Offentliga Hus. I syfte att renodla Offentliga Hus ytterligare inför en sådan börsintroduktion har det ingåtts avtal om att sälja fastigheter som inte klassificeras som samhällsfastigheter med ett totalt fastighetsvärde om 350 miljoner kronor samt att sälja innehavet om 34% av aktierna i bolaget Studentbostäder i Sverige för 200 Mkr. Med denna renodling blir Offentliga Hus ett ännu starkare bolag inför sin börsintroduktion, som är planerad till första hälften av oktober 2020.

Industrisamhället förvärvar fastigheterna enligt ovan av Offentliga Hus. Förvärvet finansieras med banklån och nyemitterade aktier om 215 Mkr till Offentliga Hus, som omgående säljer dessa aktier vidare till Nordact, ägarbolaget till Offentliga Hus som Fastator äger 50% av. Vidare förvärvar Nordact befintliga aktier i Industrisamhället av Fastator samt erhåller befintliga aktier i Industrisamhället i form av aktieägartillskott. Nordact kommer därefter äga samtliga aktier i Industrisamhället som kommer ha ett fastighetsvärde om cirka 1,4 Mdkr, inklusive andra avtalade men ej tillträdda förvärv, samt ett substansvärde (EPRA NAV) om cirka 500 Mkr. Som tidigare offentliggjorts har Leif Östling valts till ny styrelseordförande i Industrisamhället.

Även innehavet i Studentbostäder i Sverige säljs av Offentliga Hus till ägarbolaget Nordact, som sedan omgående säljer dessa aktier vidare till Fastator. Fastator får därmed ett nytt innehavsbolag och kommer att äga 34% av aktierna i Studentbostäder i Sverige med ett fastighetsvärde om 2,1 Mdkr och ett substansvärde (EPRA NAV) om 0,6 Mdkr. Övriga större aktieägare är Amasten 21%, Lindbäcks Fastigheter 20%, SBB 18% och Älvstranden i Karlstad 4%.

Nordact ställer ut reverser om totalt 415 Mkr till Offentliga Hus som betalning för aktierna i Industrisamhället och Studentbostäder i Sverige. Reverserna avses lösas i samband med Offentliga Hus börsintroduktion.

Samtliga transaktioner genomförs till marknadsvärde baserat på externa värderingar. Transaktionerna genomförs som bolagsförvärv, där fastigheterna ägs av bolag vars enda verksamhet består i att äga dessa fastigheter. Inga anställda berörs av transaktionerna. Transaktionerna är villkorade av bankfinansiering. Transaktionerna medför ingen resultat- eller likviditetseffekt för Fastator.

Transaktionerna är att betrakta som närståendetransaktioner och är av sådan storlek att Fastators beslutsordning kommer att följa Aktiemarknadens uttalande 2019:25 om god sed på aktiemarknaden vid närståendetransaktioner, vilket bland annat innebär att transaktionerna är villkorade av godkännande av Fastators bolagsstämma. Fastator avser att kalla till en extra bolagsstämma, vilken indikativt kommer att hållas fredagen den 21 augusti 2020. Förutsatt godkännande av Fastators extra bolagsstämma avses transaktioner slutföras den 30 september 2020.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige