Image
Joachim Kuylenstierna.
Joachim Kuylenstierna. Bild: Fastator

Fastator och Offentliga Hus i miljardförvärv

Transaktioner Fastator och dess största innehavsbolag Offentliga Hus har i ett antal separata transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 1,3 miljarder kronor, tillika köpeskilling för förvärven.
Publicerad den 1 Juli 2019

Offentliga Hus förvärvar sex fastigheter i fem kommuner i Mälardalen, Dalarna och Småland med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 1,1 miljarder kronor. Samtliga sex fastigheter är samhällsfastigheter med huvudsakligen kommuner eller regioner som hyresgäster. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 61 000 kvadratmeter och totala hyresintäkter om cirka 74 miljoner kronor. Genomsnittlig återstående hyreskontraktstid uppgår till cirka fyra år och ekonomisk uthyrningsgrad uppgår till cirka 95 procent, med ett flertal olika hyresgäster.

Fastator förvärvar sex fastigheter i Storstockholm med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 0,2 miljarder kronor. Fastigheterna utgörs av en kombination av kassaflödes- och utvecklingsfastigheter. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 76 000 kvadratmeter och totala hyresintäkter om cirka 21 miljoner kronor. Genomsnittlig återstående hyreskontraktstid uppgår till cirka åtta år och ekonomisk uthyrningsgrad uppgår till cirka 90 procent, med ett flertal olika hyresgäster.

Merparten av förvärven avses tillträdas under det fjärde kvartalet 2019. Förvärven avses finansieras med eget kapital och banklån.

Fastigheterna förvärvas genom förvärv av åtta bolag, vars enda syfte är att äga fastigheterna. Inget bolag är vid tillträdet belånat eller innehållande annan verksamhet än ägande av fastigheter. Den latenta skatt som finns i bolagen övertas av köparen. Inga anställda berörs av förvärven.

– Det är glädjande att kunna presentera ytterligare ett antal mycket intressanta förvärv. Offentliga Hus fortsätter på sin tillväxtresa, samtidigt som bolaget stärker sin position som partner till samhällssektorn, kommenterar Joachim Kuylenstierna, vd på Fastator.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige