Image
Fastator, med Joachim Kuylenstierna som vd, emitterar nya företagsobligationer.
Fastator, med Joachim Kuylenstierna som vd, emitterar nya företagsobligationer. Bild: Fastator

Fastator emitterar 150 miljoner

Bolag Fastator emitterar seniora säkerställda företagsobligationer om 150 miljoner kronor. Räntan är Stibor 3m + 8,50 procent.
Publicerad den 7 Juni 2019

Fastator har beslutat att emittera ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer under sitt utestående obligationsprogram 2018/2021.

Fastator har sedan första emissionsdatum den 26 oktober 2018 emitterat säkerställda obligationslån om totalt 550 miljoner kronor inom ett rambelopp om 700 miljoner kronor. Fastator har nu beslutat att emittera ytterligare obligationer om 150 miljoner kronor under obligationslånets befintliga rambelopp, vilket innebär att den totala utestående volymen nu uppgår till 700 miljoner kronor. De nya företagsobligationerna har emitterats till en kurs om 100 procent av nominellt belopp.

De befintliga obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm och Fastator kommer ansöka om att även de nyemitterade obligationerna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 8,50 procent och har slutligt förfall i oktober 2021. Fastator avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm inom tio bankdagar från emissionsdatumet.

Emissionslikviden avses användas i bolagets löpande verksamhet, inklusive fastighetsförvärv och investeringar i intressebolag och fastighetsrelaterade tillgångar.

Pareto Securities AB (Coordinator & Joint Bookrunner) och Swedbank AB (publ) (Joint Bookrunner) har agerat finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson och Glimstedt har agerat juridiska rådgivare i transaktionen.
Obligationslånet placerades framgångsrikt bland primärt svenska investerare med ytterligare efterfrågan från övriga Norden och Kontinentaleuropa.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige