Image

Färre bostäder i Sverige än i grannländerna

RAPPORTER Sveriges Byggindustrier (BI) konstaterar att bostadsbyggandet fortfarande ligger på en lägre nivå i Sverige än i våra närmaste grannländer.
Publicerad den 29 September 2010

- Finanskris och lågkonjunktur har gjort tydliga avtryck i statistiken över påbörjade lägenheter. 2009 skedde den största nedgången i Danmark tätt följt av Sverige, medan nedgången i både Finland och Norge var betydligt mindre. Trots det dramatiska fallet för dansk del är det ändå så att antalet påbörjade bostäder är högre i Danmark (2,1 lägenhet per 1 000 invånare) än i Sverige (1,9). I Finland är motsvarande siffra 4,3 och i Norge 4,0, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på BI.

- Oroliga tider i ekonomin leder till att investeringar skjuts upp eller uteblir. Vår befolkning fortsätter däremot att växa och inflyttningen till större städer är fortsatt stark. Det leder till att behov av och efterfrågan på bostäder ökar, framförallt i tillväxtområdena. Nödvändigheten av politiska förändringar som skapar bättre förutsättningar för bostadsbyggande är därför fortsatt stor, fortsätter Björn Wellhagen.

Även i absoluta tal är det påbörjade bostadsbyggandet lågt i Sverige jämfört med våra grannländer. De senaste tio åren har det påbörjats 248 000 lägenheter i Sverige. Det ska jämföras med 239 000 lägenheter i Danmark, 262 000 i Norge och 298 000 i Finland. De tre grannländerna har en befolkning som är drygt hälften så stor som den svenska.

- Om vi vill att bostadsbyggandet ska öka, och avarter på bostadsmarknaden som långa köer, svartkontrakt och ombildningar ska försvinna, behövs nytänkande. Vi behöver strukturella förändringar, främst i form av effektiviseringar i plan- och bygglovsprocessen samt en friare hyressättning, för att få till stånd en bättre fungerande bostadsmarknad, säger Björn Wellhagen.

Ämnen

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Cibus tillväxtplaner efter nya storköpet

Bolag Cibus fortsätter göra stora portföljförvärv. Efter att ha köpt 72 fastigheter i Finland från Sagax berättar vd:n Sverker Källgården om tillväxtstrategin, den nya storägaren, planerna för andra halvåret 2021 och om expansionsmöjligheter till Norge och Danmark.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY