Image
Kestutis Sasnauskas.
Kestutis Sasnauskas. Bild: Eastnine

Eastnine: Rekordintäkter men negativ nettouthyrning

Bolag Eastnine redovisar 20 procent högre förvaltningsresultat, men en större väntad vakans drar ner siffrorna.
Publicerad den 14 Juli 2021

Perioden januari – juni 2021:
Hyresintäkterna ökade med 18 procent till 10 522 TEUR (8 942). Ökningen beror på ett större fastighetsbestånd. I en jämförbar portfölj, minskade hyresintäkterna med 6 procent, på grund av högre vakanser i Riga.
Driftnettot ökade med 19 procent till 9 538 TEUR (8 031).
Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 5 289 TEUR (4 432) på grund av större fastighetsbestånd och skalfördelar.
Orealiserade värdeförändringar uppgick till 4 225 TEUR (-15 755). Av förändringen hänförs 2 916 TEUR (2 584) till fastigheter, 948 TEUR (-17 678) till övriga investeringar och 361 TEUR (-661) till derivat.
Periodens resultat uppgick till 11 793 TEUR (-12 513), motsvarande 0,53 EUR per aktie (-0,59).
Genomsnittlig hyresnivå var 15,0 EUR per kvm och månad (14,9) och uthyrningsgraden uppgick till 92,6 procent (92,6). Nettouthyrningen uppgick till -707 TEUR.

Vd Kestutis Sasnauskas:
– Eastnine har förvärvat två kontorsfastigheter i Riga respektive Vilnius. Investeringsstrategin har breddats och planen är nu att förvärva även logistikfastigheter av samma höga kvalitet som våra kontor. Vi har breddat kapitalbasen genom att framgångsrikt emittera en grön obligation, vilken bidrar till framtida tillväxtmöjligheter för fastighetsportföljen.

– Hyresintäkterna är på högsta nivån någonsin och driftnettot samt förvaltningsresultatet ökade under andra kvartalet. Såväl kassaflöde från den löpande verksamheten som förvaltningsresultat per aktie utvecklas positivt, vilket är naturligt i takt med att fastighetsportföljen växer och effektiviteten ökar. Hyresgästernas anställda, som i hög utsträckning har arbetat hemifrån under pandemin efter direktiv från myndigheterna, började så smått att återgå till kontoren före semestrarna och det finns anledning att tro att den trenden kommer att fortsätta efter sommaren. Karantänsreglerna slopades i månadsskiftet juni/juli, vilket underlättar resandet och även visningar av lediga lokaler. Nettouthyrningen var negativ under perioden, till stor del beroende på att Danske Bank som väntat valt att inte förlänga hyresavtalet i fastigheten 3Bures-1,2. Avflytten sker sista juli. Vi har tecknat tolv nya hyresavtal under våren, varav sju var inflyttade vid halvårsskiftet och resten inflyttas under andra halvåret 2021 och första kvartalet 2022. Hyresnivån var något högre än för befintliga avtal.

– Eastnine förvärvade under andra kvartalet kontorsfastigheterna Zala 1 i Riga och Uniq i Vilnius. Fastigheterna, som är fullt uthyrda, kompletterar vårt befintliga bestånd på ett bra sätt, både kommersiellt och geografiskt, vilket möjliggör en effektiv förvaltning. Fastigheterna tillträddes i månadsskiftet maj/juni respektive i mitten av juni, vilket innebär att vi får full resultateffekt från fastigheterna under tredje kvartalet 2021.

– Eastnines styrelse har beslutat att bredda bolagets investeringsfokus från förstklassiga kontorsfastigheter till att omfatta även premiumlogistik. Som en naturlig konsekvens av breddningen blir den geografiska inriktningen de bästa lägena i Baltikum, då bäst lokalisering av logistik inte alltid är huvudstäder. E-handeln har ökat kraftigt i Baltikum och därmed också intresset för logistikfastigheter. Diversifieringen innebär fortsatt hög avkastningsnivå, men till lägre risknivå. Direktavkastningsnivån för logistikfastigheter i Baltikum följer samma nedåtgående trend som vi sett i Sverige. Fortfarande är dock avkastningsnivån högre för logistik än för kontor och avkastningsnivån för båda fastighetstyperna är signifikant högre än i Sverige. Den nya investeringsinriktningen stärker Eastnines tillväxtmöjligheter.

– I början av juli emitterade Eastnine sin första obligation som självklart, med tanke på vår hållbara inriktning, var grön. Emissionsvolymen uppgick till 45 MEUR och löptiden är tre år. Kapitalet kommer att investeras i enlighet med Eastnines gröna ramverk, som fått ratingen Dark Green av Cicero, vilket inkluderar gröna byggnader med hållbarhetscertifiering på åtminstone Leed Platinum- eller Breeam Excellent-nivå och höga energipoäng. Obligationen innebär att vi breddar vår kapitalbas, vilket är viktigt för den framtida tillväxten inom både kontor och logistik.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetsägarna varnar: Ekonomisk tvärnit om Riksbanken fullföljer räntebanan

Ekonomi/Finansiering Riksbankens planerade räntehöjningar riskerar att leda till en tvärnit i den svenska ekonomin enligt Fastighetsägarna. För Fastighetssverige berättar chefsekonomen Tomas Ernhagen mer om hur utvecklingen kan komma att se ut det närmaste året och vilka risker som finns för ekonomin om Riksbanken höjer räntan bortom 1,25 procent.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige