Image
Eastnine gör sitt första förvärv i Polen och miljardköper ett kontor av Skanska.

Eastnine gör Polen-premiär – miljardköper av Skanska

Transaktioner Eastnine har förvärvat en nybyggd kontorsfastighet i Poznan i Polen för 120,6 miljoner euro, drygt 1,3 miljarder kronor. Säljer gör Skanska och förvärvet innebär för Eastnine att förvaltningsresultatet i intjäningsförmågan ökar med 45 procent till 16,1 miljoner euro. I och med affären gör Eastnine sin entré som fastighetsägare i Polen.


Kestutis Sasnauskas.

Eastnine ökade förvaltningsresultatet under första kvartalet – MFG tynger

Bolag Eastnine ökade hyresintäkterna och förvaltningsresultatet under det första kvartalet. Nettoresultatet tyngs av investeringen i ryska Melon Fashion Group, MFG.


Kestutis Sasnauskas.

Eastnine: Börsnotering av MFG uppskjuten

Bolag Den planerade börsintroduktionen av bolaget Melon Fashion Group (MFG), i vilket Eastnine äger cirka en tredjedel, skjuts upp.


Kestutis Sasnauskas.

Eastnine stöder Ukraina – stor donation till Röda Korset

Bolag Eastnine fördömer Rysslands invasion av Ukraina och visar sitt stöd för Ukraina genom, bland annat, en donation av 25 000 euro, cirka 250 000 kronor, till Röda Korset.


Kestutis Sasnauskas Eastnine planerade att sälja sitt innehav i en rysk mode- och fashionkedja. I och med Rysslands invasion av Ukraina har förutsättningarna för affären kraftigt försämrats.

Krigets påverkan på Baltikum och Eastnine – storaffär skjuts upp

Bolag Eastnines vd Kestutis Sasnauskas, född och uppvuxen i Litauen, om hotet från Ryssland, påverkan på den baltiska fastighetsmarknaden och Eastnines planerade storaffär som med största säkerhet måste skjutas upp.


Kestutis Sasnauskas.

Eastnine gör stor uthyrning i Vilnius

Uthyrning Eastnine har hyrt ut nära 2 300 kvadratmeter kontor i Vilnius till det estländska coworking-företaget Workland. Avtalet löper på sju år från sommaren 2022.


Kestutis Sasnauskas.

Eastnine överväger Polen som ny marknad

Bolag Eastnine redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Bolaget har efter utgången av perioden börjat överväga Polen som ett nytt investeringsområde.


Eastnine köper Uptown Park i Vilnius.

Eastnine köper kontorsfastighet i Vilnius

Transaktioner Eastnine förvärvar en modern kontorsfastighet, Uptown Park, för 40 miljoner euro. Fastigheten, som är belägen i ett utvecklingsområde nära centralstationen i Vilnius, tillträds omedelbart.


Peter Elam Håkansson är styrelseledamot och Kestutis Sasnauskas vd i Eastnine.

Eastnine: Storägare splittar ägarskapet

Bolag Rytu Invest delar ut Eastnine-aktier till sina tre aktieägare


Kestutis Sasnauskas.

Eastnine offentliggör obligationsprospekt

Ekonomi/Finansiering Ansöker om upptagande till handel av sina gröna obligationer vid Nasdaq Stockholm.


Kestutis Sasnauskas.

Eastnine: Rekordintäkter men negativ nettouthyrning

Bolag Eastnine redovisar 20 procent högre förvaltningsresultat, men en större väntad vakans drar ner siffrorna.


Kestutis Sasnauskas.

Eastnine vill emittera grönt

Bolag Eastnine överväger emission av grönt obligationslån och offentliggör preliminär finansiell information.


Kestutis Sasnauskas.

"Tror att e-handelsandelen i Baltikum blir större än i Sverige"

Bolag Eastnines vd Kestutis Sasnauskas om logistiksatsningen.


Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine.

Eastnine adderar logistikfastigheter till investeringsstrategin

Bolag Eastnines styrelse har beslutat att bredda nuvarande strategi från kontor till att även omfatta förstklassiga logistikfastigheter i Baltikum. Diversifieringen innebär fortsatt hög avkastning, men till lägre risknivå. Ett bredare investeringsfokus stärker bolagets tillväxtmöjligheter ytterligare.


Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine.

Rigas restriktioner tynger Eastnine

Bolag Eastnine har startat året stabilt men tyngs av läget i Riga. För Fastighetssverige berättar bolagets vd, Kestutis Sasnauskas mer om läget och vad man fokuserar på nu: "Vi behöver ha större flexibilitet".


Eastnine köper Zala 1 i Riga.

Eastnine köper kontor i Riga och Vilnius

Transaktioner Eastnine köper en fastighetsportfölj med två kontorsfastigheter i Riga respektive Vilnius. Köpeskillingen uppgår till 35,5 miljoner euro.


Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine.

Rekordresultat för Eastnine

Bolag Eastnine uppvisar högsta resultatet någonsin efter en kraftig ökning av förvaltningsresultatet samt positiva orealiserade värdeförändringar på fastigheter och investeringar. Förvaltningsresultatet stiger på grund av tillväxt i fastighetsportföljen, men högre hyresnivå och skalfördelar spelar också in.


Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine.

Eastnine säljer egna aktier till fem procents rabatt

Bolag Eastnine sålde efter gårdagens stängning en miljon egna aktier för 115 miljoner kronor genom ett accelererat book building-förfarande.


Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine.

Eastnine köper kontor i Vilnius

Transaktioner Eastnine köper en kontorsfastighet i centrala Vilnius för 20 miljoner euro. Fastigheten ligger i direkt anslutning till Eastnines fastighet Vertas.


Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine.

Eastnine ökar förvaltningsresultatet med 83 procent

Bolag Eastnine ökade hyresintäkterna med 48 procent och förvaltningsresultatet med 83 procent under H1, samtidigt minskade resultatet jämfört med samma period föregående år.