Image

Colliers: Långsiktig nedgång i efterfrågan på kontor

Bolag Colliers har genomfört en långsiktig undersökning som pekar mot att den europeiska efterfrågan på kontor kommer att krympa med 20 procent fram till år 2050.
Publicerad den 18 November 2011

Slutsatserna grundas på att Europas förvärvsarbetande befolkning krymper, vilket skapar ett basscenario med en minskning på tio procent av efterfrågan på kommersiella lokaler (kontors- och industrilokaler) i hela Europa under de kommande 20 åren.

Detta kommer att följas av en minskning på ytterligare tio procent under de påföljande 20 åren fram till 2050.

Efterkrigstidens stora barnkullar dominerar idag arbetskraften (de utgör nästan 45 procent av den arbetsföra befolkningen). Hittills har man oftast följt deras efterfrågan när man planerat kontorsmiljöer, vilket resulterat i en stor andel cellkontor istället för öppna kontorslandskap.

År 2020 kommer andelen förvärvsarbetare från efterkrigskullarna att halveras och deras påverkan därmed att avta. År 2030 kommer de att vara praktiskt taget obefintliga inom arbetskraften. Därmed kommer Generation Y (sena 70-talister och 80-talister) och Z (födda på 90- och 00-talet) att dominera arbetskraften och vara mer delaktiga i beslut om arbetsplatsernas format och utformning.

- Vi kan förvänta oss en stor förändring inom vår moderna arbetskraft vad gäller den dominerande stilen, motivationerna samt sätten att arbeta och pendla under de närmaste 20 åren” säger Guy Douetil, Managing Director, Corporate Solutions, EMEA på Colliers.

- Att äga och skapa rätt typ av utrymmen som är tillräckligt flexibla för att passa dessa nya stilar och möta efterfrågan kommer att bli allt viktigare att ta hänsyn till för utvecklare och fastighetsägare.

Kontorsbyggnader brukar ha en livscykel på 20 år och långsiktiga investeringar finansieras över en 20-årsperiod. För banker och investerare kommer det att vara avgörande att se till att deras kontorsbyggnader är så framtidssäkrade som möjligt för att möta dessa förändrade efterfrågemönster. Om de skulle misslyckas med detta skulle det kunna innebära fler tomma lokaler och lägre hyror, som i sin tur kan leda till ett behov av större investeringar för att uppgradera byggnadstillgångarna. Detta skulle resultera i svagare avkastning vid försäljning och minskade vinster.

Även om dessa trender påverkar alla i hela Europa, kan och kommer inverkan på sysselsättningen och fastighetsmarknaderna att skilja sig åt påfallande mycket på nationell och lokal nivå. Till en början kommer de öst-, syd- och västeuropeiska kontorsmarknaderna att känna av bördan av den minskade arbetskraften (och därmed efterfrågan på kontorslokaler), medan norra Europa kommer att bibehålla en marginell tillväxt. Men när man tar hänsyn till migrationsprognoser baserade på ekonomiska möjligheter, upplever de östeuropeiska länderna de positiva effekterna som utlokaliseringar har på jobbtillväxten.

- Vi beräknar att den utlokaliserade arbetskraften i Östeuropa skulle kunna växa till över en halv miljon år 2020, säger Damian Harrington, Regional Director, Research and Forecasting på Colliers.

- Detta innebär 5,5 till 6 miljoner kvadratmeter kontorsyta, vilket idag motsvarar Warszawas och Prags kontorsstock tillsammans.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Colliers International Sweden AB på Branschguiden

Colliers är ett ledande företag inom global fastighetsrådgivning präglat av entreprenörsanda.
Vårt svenska team består av ett 40-tal experter som arbetar med att öka lönsamheten för investerare, fastighetsägare, byggherrar och hyresgäster. Genom vår goda expertis och höga servicenivå skapar vi effektiva lösningar som hjälper våra kunder att uppnå framgång snabbare.

Colliers experter erbjuder kvalificerad kunskap inom Capital Markets, Leasing, Corporate Solutions samt Valuation. Med kontor i både Stockholm och Göteborg samt ett starkt nordiskt samarbete ser vi till at...

Läs mer om Colliers International Sweden AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

P-G Persson: "Det kommer bli ett förvärv där i år"

Bolag P-G Persson är nu inne på sitt fjortonde år som börs-vd för Platzer Fastigheter och är utan tvekan en av de tongivande branschprofilerna som är med och bygger staden Göteborg. Här berättar han mer om varför bolaget aldrig breddat sig utanför Göteborgsområdet, hur kontorssituationen i staden kommer påverkas med alla nyetableringar som är på gång och ett förvärv som han garanterar kommer bli av under 2022.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY