Image

Catena ger 4,50 i utdelning

Bolag Catena höjer förvaltningsresultatet med 39 procent och utdelningen från 3,50 till 4,50 per stamaktie.
Publicerad den 16 Februari 2018
Benny Thögersen. Bild: Catena
Benny Thögersen.

2017-siffrorna:
• Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 892,0 Mkr (786,6).
• Driftsöverskottet ökade med 16 procent till 671,2 Mkr (578,1).
• Förvaltningsresultatet ökade med 39 procent till 440,1 Mkr (316,0).
• Årets resultat ökade till 634,7 Mkr (338,4), motsvarande ett
resultat per aktie om 16,08 kr (10,20), varav värdeförändringar ingår med 318,5 Mkr (70,6).
• Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 149,85 kr (135,76).
• Styrelsen föreslår en utdelning på 4,50 kronor per aktie (3,50).
Benny Thögersen, vd:

- Jag kan glädjande nog konstatera att Catena levererar även under 2017. Vi lyckades under året fortsatt förbättra vår uthyrningsgrad, från 93 procent för 2016 till 94,7 procent för utgången 2017. Högre uthyrningsgrader, tillsammans med bland annat energiförbättrande åtgärder i våra fastigheter, ökade driftsöverskottet. Tillsammans med en förbättrad finansieringsstruktur innebär det att vi kan redovisa ett starkare förvaltningsresultat. Ju längre ned i resultaträkningen vi kommer desto bättre ser det ut. Hyresintäkterna för helåret är upp 13 procent, driftsöverskottet upp 16 procent och förvaltningsresultatet upp 39 procent. Detta är enligt plan och en förutsättning för att vi skall kunna fortsätta växa och utveckla vår portfölj av moderna logistikfastigheter. Under året upptogs Catena i EPRA, vilket har attraherat nya internationella investerare.

- Fjärde kvartalets resultat bekräftar den positiva trend vi sett under året. Samtidigt har vi stärkt våra positioner i Malmö, Göteborg och Stockholmsområdet. Med förbättrad uthyrningsgrad får vi ett ökat förvaltningsresultat och fortsätter generera ett starkt kassaflöde. Det gör att vi kan växa vidare med nya projekt för att utveckla vår portfölj.

- Catena har ett uttalat mål att växa genom projekt och förvärv. Prioriterat är en aktiv projektutveckling där vi står väl rustade genom starka finanser och en markreserv om 1,7 miljoner kvadratmeter men vi växer också genom förvärv när attraktiva objekt på strategiska lägen erbjuds. Ett stort och viktigt förvärv under året var de fem logistikfastigheter i Stockholmsregionen som vi förvärvade av Kilenkrysset med en samlad uthyrningsbar yta om cirka 91 500 kvadratmeter.

- 2017 var året då den digitala handeln, i absoluta tal, växte snabbare än den traditionella butikshandeln i Sverige. Inte minst Black Friday, Cyber Monday och den därpå följande julhandeln stakade ut framtiden där uppåt 40 procent av handeln var digital. E-handel av dagligvaror och uteätande spås också en stark tillväxt de närmaste åren. Jag ser framför mig att vi fortsätter med nyproduktion i strategiska lägen och jobbar vidare med om- och tillbyggnader. På så sätt kan vi bredda vårt kunderbjudande, öka våra intäkter, minska kostnader och förbättra vårt resultat. Genom att fortsatt vara pålästa, nyfikna och lyhörda kommer vi att vara med och driva framtidens logistiklösningar.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Catena AB på Branschguiden

Raka spåret till smartare logistik

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.
Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Läs mer om Catena AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige