Image
Per Johansson.
Per Johansson. Bild: Brinova

Brinovas tillväxtmål nått

Bolag Brinovas fastighetsvärde uppgick vid årsskiftet till 3 759 miljoner kronor, men med förvärv och projekt som färdigställs under 2019 har bolaget nått sitt tillväxtmål om fyra miljarder kronor.
Publicerad den 27 Februari 2019

2018-siffrorna:
Hyresintäkterna ökade med 21 procent till 246,4 Mkr (202,9) som en effekt av förvärv, nyuthyrningar och färdigställda projekt.
• Driftsöverskottet ökade som ett resultat av de ökade hyresintäkterna och arbetet i den egna förvaltningen, som bland annat inkluderar energieffektiviseringar, med 27 procent till 157,1 Mkr (124,0).
• Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 94,5 Mkr (77,8) som en följd av det förbättrade driftsöverskottet. Exklusive kostnader för byte av noteringslista, som uppgick till 3,2 Mkr, ökade förvaltningsresultatet med 25 procent till 97,7 Mkr.
• Realiserade värdeförändringar på långfristiga fordringar uppgick till -3,1 Mkr (0,0), och avser försäljning av ett bolag innehållande bostadsrättsandelar.
• Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 58,5 Mkr (42,3).Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -10,1 Mkr (0,1).
• Periodens resultat före och efter utspädning uppgick till 116,7 Mkr (98,3), motsvarande ett resultat per aktie om 1,61 kronor (1,36).
• Fastighetsportföljens värde ökade med 20 procent till 3 759,2 Mkr (3 136,6).
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas (0).

– Vi har nått periodens tillväxtmål, en fastighetsportfölj om 4 Mdkr, inklusive avtalade men ej tillträdda förvärv och projekt som färdigställs under 2019, säger Per Johansson, vd för Brinova.

– Brinova har dessutom vuxit med lönsamhet, och kan rapportera vårt bästa resultat hittills.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Brinova på Branschguiden

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige.
Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning.
Ett starkt kassaflöde medger möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheten.
Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-l...

Läs mer om Brinova på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Nytt JV hämtar vd hos noterat bolag

Bolag Fastighetschef lämnar för att ta över ny vd-stol.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY