Image

Brinova: Stark ökning av förvaltningsresultatet

Bolag Brinova ökade under Q4 intäkterna med 60 procent och förvaltningsresultatet med 71 procent.
Publicerad den 27 Februari 2018
Per Johansson. Bild: Brinova
Per Johansson.

Q4-siffrorna:
Hyresintäkterna uppgick till 57,7 Mkr (36,4).
Driftsöverskottet uppgick till 33,9 Mkr (20,5 Mkr).
Förvaltningsresultatet uppgick till 18,8 Mkr (11,0).
Totalresultatet uppgick till 24,9 Mkr (11,7), per aktie 0,3 kronor (0,2).

Helårssiffrorna:
Hyresintäkterna ökade med 82 procent till 202,9 Mkr (111,6).
Driftsöverskottet ökade med 104 procent till 124,0 Mkr (60,9).
Förvaltningsresultatet ökade med 133 procent till 77,8 Mkr (33,4).
Periodens resultat uppgick till 98,3 Mkr (116,4), motsvarande ett resultat per aktie om 1,40 kronor (2,40).
Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 42,3 Mkr (115,1).
Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 0,1 Mkr (-0,6).
Fastighetsportföljens värde ökade med 26 procent till 3 136,6 Mkr (2 491,4).
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas (0).

Vd Per Johansson:
- Vi uppvisar en förbättrad överskottsgrad driven av den aktiva förvaltningsorganisationen, bemannad med våra egna medarbetare.

- Den ökade volymen på fastighetsvärdet innebär att vi närmar oss vårt nu gällande volymmål; en fastighetsportfölj överstigande 4 miljarder kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Brinova på Branschguiden

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige.
Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning.
Ett starkt kassaflöde medger möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheten.
Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-l...

Läs mer om Brinova på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Styrelsesammansättning à la Mindus: Så här har fastighetsbolagen avkastat

Bolag Äger ledamöterna aktier för mer än fem gånger årsarvodet? Och leder ett större ägande hos ledamöterna till högre avkastning? David Mindus lyfte frågan i sitt hyllade vd-ord i Sagax årsredovisning. Vi har undersökt hur det ser ut i fastighetsbolagen – och hur avkastningen har varit för de olika kategorierna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY