Image
Per Johansson.
Per Johansson. Bild: Brinova

Brinova: Förvaltningsresultat 20 procent upp

Bolag Brinova ser en marginell påverkan av Covid-19 så här långt och presenterar en stabil Q1-rapport.
Publicerad den 6 Maj 2020

Q1-siffrorna:
• Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 74,8 Mkr (66,0).
• Driftsöverskottet ökade med 20 procent till 46,2 Mkr (38,6
• Förvaltningsresultatet ökade med 20 procent till 27,3 Mkr (22,8).
• Periodens resultat uppgick till15,0 Mkr (12,9), motsvarande ett resultat per aktie om 0,21 kronor (0,18).
• Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 12,2 Mkr (12,5).
• Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -22,2 Mkr (-17,4).
• Fastighetsportföljens värde ökade med 14 procent till 4 366,4 Mkr (3 838,3).

Brinova skriver:
"Effekterna av spridningen av Covid-19 har analyserats utifrån olika riskscenarion. Vi är ödmjuka och har respekt för långsiktiga konsekvenser som pandemin kan orsaka framöver. Våra tillgångar består främst av hyresbostäder och samhällsfastigheter med långa avtal med kommun, region och stat vilket innebär stabila kassaflöden. Av hela vår kundstock är andelen av hyresintäkterna som kommer från verksamheter som vi bedömer direkt kan komma att påverkas av den rådande situationen marginell."

– I denna turbulenta tid koncentrerar vi oss på vårt aktiva och framtidsorienterade projektutvecklingsarbete, säger Per Johansson, vd för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten, och fortsätter;
– Med vårt stabila kassaflöde och en nyligen genomförd nyemission så står vi starka och kan tillvarata de möjligheter denna kris kan skapa.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Brinova på Branschguiden

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige.
Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning.
Ett starkt kassaflöde medger möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheten.
Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-l...

Läs mer om Brinova på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Nytt JV hämtar vd hos noterat bolag

Bolag Fastighetschef lämnar för att ta över ny vd-stol.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY