Image

Aros noterar preferensaktier

Bolag Aros Bostadsutveckling AB planerar att notera preferensaktier på First North och kommer med ett erbjudande till allmänheten om maximalt 24,5 miljoner kronor. Första handelsdag förväntas bli den 19 november.
Publicerad den 29 Oktober 2018

Erbjudandet i korthet:
• Erbjudandet omfattar 200 000 preferensaktier med en överteckningsoption ("Överteckningsoptionen") om högst 50 000 preferensaktier.
• Erbjudandepriset har av styrelsen fastställts till 98 kronor per preferensaktie.
• Den totala storleken i erbjudandet, inklusive överteckningsoptionen, uppgår till 24,5 miljoner kronor.
• Utdelningen på preferensaktien uppgår till 8,50 kronor per år, med kvartalsvis utdelning om 2,13 respektive 2,12 kronor per preferensaktie. Preferensaktier i erbjudandet berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller den 30 november 2018.
• Direktavkastningen baserat på teckningskursen uppgår till 8,67 procent.
• Anmälningsperioden för allmänheten pågår under perioden 26 oktober – 12 november 2018.
• Likviddagen är den 15 november 2018.
• Beräknad första dag för handel, under förutsättning att Nasdaq Stockholm AB godkänner Bolagets ansökan, är den 19 november 2018.

Aros Bostad har under 2017 och 2018, genomfört två kapitalanskaffningar genom emissioner av preferensaktier om cirka 414 miljoner kronor till en grupp välrenommerade investerare. Bolaget bedömer därmed att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden.

Skälet till erbjudandet är att uppnå det spridningskrav som ställs för bolag inför upptagande till handel på Nasdaq First North och följaktligen utöka aktieägarbasen. Noteringen av preferensaktierna förväntas bidra till ett ökat intresse för bolaget bland nya grupper av investerare, liksom bland bostadsköpare, affärspartners, media och andra intressenter. Sammantaget bedömer styrelsen för Aros Bostad att en notering av Bolagets preferensaktier på Nasdaq First North är till fördel för bolagets framtida utveckling.

Aros Bostad i korthet
Aros Bostads affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och attraktiva bostäder i bra geografiska lägen i primärt Stockholms län. Cirka 70 procent av bolagets byggrätter återfinns i attraktiva lägen i Danderyd och Täby.
Sedan grundandet 2006 fram till den 30 september har bolaget investerat i 31 projekt, varav sju projekt är genomförda.
Idag består bostadsportföljen av 24 projekt med en total utvecklingsbar area om cirka 266 000 kvadratmeter ljus BTA fördelat på cirka 3 400 bostäder.
Bolagets verksamhet har i huvudsak finansierats genom stamaktiekapital, internt genererade medel, bankfinansiering och finansiering från fondinvesterare i Bolagets två alternativa investeringsfonder Aros Bostad III och Aros Bostad IV. Bland investerare i dessa investeringsfonder återfinns Första AP-fonden, SEB Trygg Liv, Varma, LMK Industri, SEB Pension, Merlinum och Östersjöstiftelsen. Utöver fondprojekten driver Aros Bostad även tio projekt i egen regi. Bolagets två första fonder, Aros Bostad I och II, har realiserats med en god avkastning om över 25 respektive över 45 procents årlig internränta.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Aros Bostad på Branschguiden

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finlä...

Läs mer om Aros Bostad på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Sven-Olof Johansson: "Varje dag som går utan räntesänkningar förvärras situationen"

Bolag Fastpartners Q1-rapport visar på ökade hyresintäkter med 4,1 procent och ett driftnetto som ökade med 2,3 procent. Förvaltningsresultatet minskade dock rejält, med 25,2 procent, och vd Sven-Olof Johansson efterlyser nu sänkta räntor omgående. Fastighetssverige fick en pratstund med honom.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige