Image
Magnus Andersson, vd Aros Bostad.
Magnus Andersson, vd Aros Bostad. Bild: Aros bostad

Aros Bostadsutveckling lägger bud på Besqab

Bolag Aros Bostadsutveckling lägger ett rekommenderat bud på Besqab. Budet är inte kontant utan innebär att de båda börsnoterade bolagen går samman. Budet är värt 1,04 aktier stamaktier och 0,07 preferensaktier i Aros Bostadsutveckling för varje aktie i Besqab.
Publicerad den 31 Januari 2024

Värdet av budet är cirka 1 861 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 40,2 kronor per aktie i Besqab. Det kan jämföras med gårdagens stängningskurs om 27,90 kronor.

Besqabs styrelse rekommenderar enhälligt budet och bolagets styrelse har genomfört en så kallad kallad fairness opinion från Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som även den ger sitt stöd för affären.

Budet stöds av aktieägare som representerar 73 procent av kapitalet och rösterna i Besqab. Stödet för affären hos Aros Bostadsutveckling är 83 procent av rösterna.

– Aros Bostad och Besqab är två väl ansedda bostadsutvecklare med kompletterande produkter och byggrättsportföljer. Genom att gå samman skapas ett nytt bolag med en ännu starkare marknadsposition, bredare projektportfölj och utökat produkterbjudande. Kombinationen av ett tydligt kund- och hållbarhetsfokus, entreprenöriellt affärsmannaskap och finansiell stabilitet utgör grunden för långsiktig lönsam tillväxt av det nya bolaget, med sikte på att bli Storstockholms ledande bostadsutvecklare, säger Aros Bostadsutvecklings vd Magnus Andersson.

Besqabs vd Carola Lavén kommenterar affären:
– Långsiktighet och stabilitet är viktiga framgångsfaktorer på bostadsmarknaden. Att Besqab och Aros Bostad nu avser gå samman gör att vi skapar en ännu starkare aktör på bostadsmarknaden i Storstockholm och Uppsala. Det nya bolaget kommer bygga på bägge verksamheters styrkor och en djup kompetens och erfarenhet inom projektutveckling och projektgenomförande.

Det sammanslagna bolaget kommer att heta Besqab AB och ha mer än 8 000 byggrätter och en framtida löpande produktionsvolym om cirka 2 500 bostäder per år i Storstockholm och Uppsala från och med 2025.

Det nya sammanslagna bolaget har även siktet inställt på att gå från First North till huvudlistan under den senare delen av 2024, så länge förutsättningarna är rätt.

Aros Bostadsutvecklings vd Magnus Andersson kommer att bli vd för det sammanslagna bolaget. Finanschefen från Besqab, Anna Jepson blir finanschef för det sammanslagna bolaget. Den nya koncernledningen ska bestå av ledningspersoner från både Aros Bostad och Besqab och Aros Bostadsutvecklings sittande ordförande Per Rutegård föreslås sitta kvar. Den nya styrelsen ska bestå av befintliga medlemmar från både Aros Bostads och Besqabs respektive styrelser och inkludera Olle Nordström (nuvarande styrelseordförande i Besqab).

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Northvolt backar från fabriksplaner – här är Borlänges största fastighetsägare

Bolag En bomb slog ner i Borlänge under onsdagen. Batteritillverkaren Northvolt skrotar sina planer på att bygga en fabrik i staden och 1 000 jobb uteblir. Samtidigt framkommer det att bolaget vill sälja den 900 000 kvadratmeter stora marken. Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i kommunen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige