Image
Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.
Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten. Bild: Amasten

Amasten: Förvaltningsresultat mer än fördubblat

Bolag Amastens förvaltningsresultat uppgår till 84 miljoner kronor för helåret 2019. Substansvärdet ökar till 6,64 kronor per aktie (6,09).
Publicerad den 21 Februari 2020

Helårssiffrorna:
• Hyresintäkterna uppgick till 398 mkr (276).
• Driftsöverskottet uppgick till 192 mkr (137).
• Förvaltningsresultatet ökade till 84 mkr (39).
• Årets resultat ökade till 424 mkr (212), vilket motsvarar 0,90 kr per stamaktie (1,12).
• Substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie ökade till 6,64 kr (6,09), en ökning med 9 procent.
• Direktavkastningen uppgick till 3,8 procent (4,1) och överskottsgraden uppgick till 48 procent (49).
• Fastighetsvärdet uppgår till 6 431 mkr vid årets utgång.

Vd Jan-Erik Höjvall:
– Vi blickar tillbaka på ett händelserikt år för Amasten med ett rekordresultat på 424 mkr. Under 2019 tog förvandlingen av Amasten fart på riktigt och grunden är nu lagd för en fortsatt tillväxtresa. Jag ser en ljus framtid för Amasten. Den starka balansräkningen ger oss utrymme för investeringar i nyproduktion, befintlig fastighetsportfölj samt förvärv.

– Jag har nu varit vd för Amasten i drygt två år. Under dessa två år har stora förändringar skett, inte minst under 2019, som varit ett intensivt år för bolaget. Den första januari 2019 var vårt fastighetsbestånd värt 3,6 miljarder. Under året har vi sålt fastigheter för 1,7 mdkr, förvärvat för 3,7 mdkr och haft en värdeutveckling på 436 mkr samt investerat 390 mkr vilket resulterat i att vi nu äger ett fastighetsbestånd om 6,4 mdkr. Ett bestånd som dessutom är lokaliserat till Storstockholm och större regionsstäder, vilket har varit en målsättning för Amasten. Med vårt nya bestånd har vi nu bra förutsättningar för att få ut än mer av vår förvaltningsorganisation i form av värdeskapande förvaltning, framför allt genom lägenhetsuppgraderingar och energi-investeringar. En ökad storlek förbättrar även förutsättningarna för en större satsning på nyproduktion med Riki-konceptet.

– Amastens finansiella situation har förbättrats kraftigt under 2019 med en stark balansräkning och nya kapitalstarka ägare. Det är en situation som skiljer sig markant mot för ett år sedan. Under året har belåningsgraden minskat från 64 till 51 procent samtidigt som vi sänkt genomsnittlig ränta från 2,6 till 1,7 procent. För att kunna åstadkomma årets förändringar har räntenettot belastats med engångskostnader på 10 mkr. Viktigaste förändringarna i vår finansieringsstruktur har varit att vi återbetalat ett dyrt obligationslån om 425 mkr och omförhandlat gamla bankskulder till nya bättre villkor, vilket är en förutsättning för kommande tillväxtresa. Justerat för engångskostnaderna har vi ett förvaltningsresultat på 94 mkr att jämföra med 39 mkr under 2018 och mina förväntningar på organisationen är ett betydligt högre förvaltningsresultat kommande år.

– Det som framförallt särskiljer Amasten och skapar en fantastisk möjlighet för en lönsam och snabb tillväxt är vår projektorganisation med vårt egenutvecklade Riki-koncept. Vi har under året färdigställt två fastigheter, en i Umeå med 32 lägenheter och en i Timrå med 48 lägenheter. Vi är nu i full gång med byggnation i Sollentuna och under 2020 är målet att byggstarterna ska öka betydligt för att vi ska kunna nå vårt första delmål om 1 000 lägenheter inom en snar framtid.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Möjligheter till en miljon bostäder i goda lägen

Bygg/Arkitektur 100 år av byggande för bilen – det är vad stadsforskaren och doktorn i stadsplanering, Alexander Ståhle, menar att vad vi gjort. Men vad människor eftersöker i sin bostad är inte parkeringar och stora vägar. "Med 90 procents säkerhet kan vi säga vad en fastighet är värd utifrån hur den ligger i förhållande till grönska och natur", säger Alexander Ståhle.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige