Image

Ägarlägenheter införs 1 maj

JURIDIK Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det ska införas regler om så kallade ägarlägenheter från och med den 1 maj 2009. I ett senare skede ämnar regeringen att också möjliggöra ombildning till ägarlägenheter i befintliga hus.
Publicerad den 11 November 2008

Avsikten är också att ägarlägenheter ska bidra till ökad bostadsproduktion och till ett ökat utbud av lägenheter att hyra.

- Det är glädjande att vi har kommit så här långt i arbetet med att införa ägarlägenheter i Sverige. Det innebär att bostadsmarknaden tillförs ytterligare en boendeform och att valfriheten för dem som vill äga sitt boende ökar. Det förslag som nu lagt fram ska ses som ett första steg. Regeringen kommer senare att återkomma med lagförslag som gör det möjligt att bilda ägarlägenheter i befintliga hus, säger justitieminister Beatrice Ask och kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Enligt förslaget ska en ägarlägenhet utgöra en fastighet av särskilt slag, ägarlägenhetsfastighet, avsedd att rymma en bostadslägenhet i ett flerbostadshus. Ägarlägenhetsfastigheter ska bildas och nyttjas med tillämpning av i stort sett samma regler som gäller för andra fastigheter. Det innebär bland annat att ägarlägenhetsfastigheter ska bildas av lantmäterimyndigheten. Gemensam egendom, till exempel yttertak, fasader och trapphus, ska normalt ingå i en samfällighet. Den ska förvaltas av en särskild förening, en så kallad samfällighetsförening, i vilken ägarna av fastigheterna är medlemmar.

Enligt förslaget ska den som köper en ägarlägenhetsfastighet söka lagfart med tillämpning av samma regler som gäller för andra fastigheter. Ägaren ska också kunna inteckna och belåna sin fastighet. I ett första steg föreslås att ägarlägenhetsfastigheter ska kunna bildas i samband med nyproduktion.

I likhet med vad som gäller för andra fastigheter ska även ägaren av en ägarlägenhetsfastighet kunna självständigt förfoga över sin fastighet, till exempel genom att hyra ut lägenheten utan krav på tillstånd för uthyrningen. Hyreslagens regler om förstahandsuthyrning av småhus ska gälla när en lägenhetsägare hyr ut sin lägenhet.

Regeringen föreslår även ändringar och tillägg som behövs för att infoga ägarlägenheter i skattesystemet. Bortsett från den värderingsmodell som regeringen föreslår ska användas vid fastighetstaxeringen, innebär förslagen att skattereglerna för ägarlägenheter i sak ska vara desamma som för småhus.

Förslagen skickades under tisdagen till Lagrådet.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska SBS växa i Norge: "Jätteintressant marknad"

Bolag Studentbostäder i Norden fortsätter sin expansionsresa och sätter ner knappnålen i ett nytt land på etableringskartan. Vd:n Rebecka Eidenert berättar för Fastighetssverige om premiärköpet i Norge, hur man ser på marknaden och om tillväxtplanerna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY