Image

Skanska byter internrevisionsdirektör

Karriär Skanskas internrevisionsdirektör Erik Skoglund går vidare till Ernst & Young. Han ersätts på Skanska av Anders Blomqvist, närmast från Saab.


Fyra nya in i SGBC:s styrelse

Sverige Fyra nya personer valdes in i styrelsen för Sweden Green Building Council vid organisationens årsstämma.
Det kommer framöver också att vara billigare för mindre företag att bli medlemmar i SGBC.


GE och Balder hyr ut

Uthyrning GE Capital Real Estate och Balder hyr ut 1 700 kvadratmeter till Kerfi AB i tomträtten Årstaäng 4 i Marievik, Stockholm.


Lundgrens fallskärm bryter mot reglerna

Juridik Mutdömde Olov Lundgren, före detta vd för Egnahemsbolaget i Göteborg, får två årslöner i avgångsvederlag. Fallskärmen bryter mot reglerna för kommunala bolag i Göteborg. Men avtalet gäller ändå.


Här är ISS nya ledningsgrupp

Bolag ISS Sverige har sjösatt en ny organisation. Här är ledningspersonerna.


GE i storuthyrning i Jämtland

Uthyrning GE Capital Real Estate har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Jämtlands Läns Landsting om cirka 8 100 kvadratmeter i Östersund.
Landstinget flyttar in i Polisens gamla lokaler.


Tyréns öppnar kontor i Lund

Bolag Tyréns öppnar nytt kontor på Ideonområdet i Lund. Ambitionen är att inom en tvåårsperiod ha ett 50-tal medarbetare i Lund.


Senab startar nytt affärsområde

Bolag Senab - specialiserat på att hjälpa företag med inredning – utvecklar nu sin verksamhet. Med ett nytt affärsområde – Senab Services – får kunderna hjälp med utveckling och service av hela arbetsplatsen – från lokalstrategi och tekniklösningar till lokalvård och bemanning av internservice.


Forma flyttar till Jarlahuset

Uthyrning I augusti 2012 samlar Forma Publishing Group all sin verksamhet till nya lokaler i Jarlahuset på Birger Jarlsgatan i Stockholm.


Lundgren dömd till fängelse

Juridik Den första domen i muthärvan i Göteborg har nu kommit.
Egnahemsbolagets förre vd Olle Lundgren döms till fängelse för grovt mutbrott. Men han kan trösta sig med att han får en miljonfallskärm från bolaget.


Ökat resultat för JM

Bolag JM ökar sitt resultat betydligt det första kvartalet i år. Före skatt landade resultatet på 265 miljoner kronor (93).
Resultatet efter skatt uppgick till 187 miljoner kronor (63).


Mälarsanering köper
två fastigheter i Uppsala

Transaktioner Mälarsanering i Sverige AB har köpt industrifastigheterna Librobäck 18:5 och 18:6 i Uppsala. Genom köper expanderar man sin verksamhet till Uppsala.


Backlund hoppar på ytterligare uppdrag

Karriär Rickard Backlund har sedan han slutade som koncernchef i Aberdeen tagit på sig ordförandeposter i två nystartade stora fastighetsbolag.
Nu blir han också deltids-vd i ett nytt spännande bolag.


Backlund om läget i sina andra bolag

Bolag Det är intressanta saker på gång i både NP 3 och bolaget som ägs gemensamt av Första och Andra AP-Fonden.
Rickard Backlund redogör här för läget i de nystartade bolagen som han är ordförande i.


Tengbom köper västsvenskt arkitektbolag

Arkitektur Tengbom köper ett västsvenskt arkitektbolag med cirka 40 anställda.


Danskt bolag gör sitt första förvärv i Sverige

Transaktioner Danskägda Casasvea AB har genomfört sitt första kommersiella fastighetsförvärv i Sverige.


Premiär för Nya Frölunda Torg i dag

Event I dag klipps bandet för Nya Frölunda Torg.
Sedan det första spadtaget för omgörningen togs 2007 har butiksantalet vuxit från 115 till 200.


Corems CFO in i Klöverns styrelse

Bolag På Klöverns årsstämma valdes Corems CFO Eva Landén in i styrelsen.


Förbättrat från Atrium Ljungberg

Bolag Atrium Ljungbergs första kvartalsrapport visar genomgående bättre siffror än för förra året.
Förklaringen ligger i att många projekt färdigställdes under 2010. Samtidigt har bolaget en stor projektvolym framför sig.


GE och NR Nordic & Russia säljer sista i Ica-portföljen

Transaktioner 2003 köpte GE Capital Real Estate och NR Nordic & Russia (då London & Regional Properties) gemensamt en portfölj handelsfastigheter av Ica, kallad Kundvagnen. Nu har man sålt den sista av fastigheterna i portföljen. Köpeskillingen blev cirka 340 miljoner kronor.