Image

Hemfosa kan delas i två bolag

Bolag Styrelsen i Hemfosa har fattat beslut om att utvärdera förutsättningarna för en uppdelning av koncernen i två noterade bolag. Ett bolag som fokuserar på samhällsfastigheter och ett transaktionsinriktat, opportunistiskt bolag. Syftet är att skapa större aktieägarvärde genom att ytterligare renodla verksamheterna.

Ökade hyresintäkter för Hemfosa

Bolag Hemfosa redovisar ökade hyresintäkter inför den möjliga delningen av bolaget.


Stabil utveckling för Hemfosa under första halvåret

Bolag Hemfosa redovisar positiva resultat och under andra kvartalet tecknade man avtal om fastighetsförvärv till ett värde av cirka tre miljarder kronor.


Hemfosa planerar försäljningar

Bolag Överväger att sälja delar av sitt bestånd, berättar Jens Engwall i en intervju.


Ökade hyresintäkter och ökat resultat för Hemfosa

Bolag Positiva tongångar med ökade hyresintäkter och ökat resultat efter skatt för Hemfosa under inledningen av 2017 visar bolagets kvartalsrapport.


Bengt Kjell om vd-turbulensen: ”Bara en parentes”

Bolag Hemfosas styrelseordförande Bengt Kjell om ett hypotetiskt arbetsliv utan kompanjonen Jens Engwall, turbulensen kring vd-frågan i höstas, nästa generation och när Engwall kommer att sluta: ”Har tänt till rejält”.


Hemfosa köper av Aspelin Ramm

Transaktioner Hemfosa förvärvar den återstående ägarandelen om 35 procent i befintliga Gardermoen Campus Utvikling AS, GCU, som varit ett joint venture med fastighetsutvecklingsföretaget Aspelin Ramm Eiendom AS. Vidareutvecklingen av området kommer fortsatt ske i samarbete med Aspelin Ramm, i en oförändrad joint venture struktur.


Engwall: Portföljförvärv för dyra

Bolag Hemfosas Jens Engwall skriver i bokslutskommunikéns vd-ord att bolagets bedömning under året har varit att priserna på portföljförvärv har varit för höga.


LISTA: Topparnas bolagsengagemang

Event En har engagerat sig i handbolls-EM, en annan satsar på naturenergi. Fastighetssverige har kartlagt fastighetshöjdarnas insyn i olika företag – och branscher.


”Blev inte som det var tänkt”

Bolag Joacim Sjöberg om det verkligen var en konflikt som låg bakom avskedet från Hemfosa – och vad han ska göra härnäst. ”Glädjande nog finns det en intressant marknad där ute”.


”Naturligtvis ett jättemisslyckande”

Bolag Jens Engwall om vd-turbulensen i Hemfosa, företagskulturen och hur han ska ta sig an arbetet framöver.


Nya besked från Hemfosa – Engwall fortsätter som vd

Bolag I somras meddelade Jens Engwall att han skulle sluta som vd för Hemfosa under 2017 och att Joacim Sjöberg skulle ta över. Nu har planerna ändrats – Engwall fortsätter som vd och Joacim Sjöberg slutar.


Engwall: Priserna är för höga

Bolag Hemfosas vd Jens Engwall skriver i Q3-rapporten att mycket av utbudet är för högt prissatt. ”Faktum är att vi aldrig har avstått från så många affärer på grund av priset som i år.”


Joacim Sjöberg tillträder i dag som vice vd i Hemfosa

Bolag Efter att ha utsetts till vice vd i somras är det i dag dags för Joacim Sjöberg att tillträda sin nya tjänst hos Hemfosa.


Hemfosa anställer Finlandsansvarig

Karriär Hemfosa etablerar egen närvaro i Finland genom att anställa Pasi Nieminen som fastighetschef med ansvar för det finska fastighetsbeståndet som idag omfattar fastigheter till ett värde om cirka 1,1 miljarder kronor. Hemfosa fortsätter även sitt befintliga samarbete med Mrec.


Han planeras bli Hemfosas nästa vd

Karriär Jens Engwall planerar att lämna vd-posten i Hemfosa före utgången av 2017. Nu anställs en vice vd – planen är att han ska ta över efter Engwall.


Hemfosas emission fulltecknad

Bolag 99,6 procent av Hemfosas företrädesemission tecknades med stöd av tecningsrätter. Därtill anmäldes motsvarande 48,8 procent av emissionen utan stöd av teckningsrätter.


Hemfosa rekryterar från Hemsö

Bolag Hemfosa förstärker transaktionsavdelningen med ytterligare en erfaren medarbetare.


Hemfosa passerar 30 miljarder

Bolag Hemfosa passerar i Q1-rapporten för första gången 30 miljarder kronor i fastighetsvärde.
Substansvärdet uppgår till 83,50 kronor per aktie (66.46).


Hemfosas emissionsvillkor klara

Bolag Hemfosas stamaktieägare får teckna en ny stamaktie för 69 kronor per fem befintliga stamaktier i företrädesemissionen.


Engwall sålde före emissionsbeslut

Bolag Enligt Dagens Industri kan Hemfosas vd Jens Engwall gjort sig skyldig till brott mot marknadsmissbrukslagen. Detta sedan han sålt preferensaktier i Hemfosa drygt en vecka före offentliggörandet av nyemissionen på 1,8 miljarder kronor.