Image

HSB köper mark av Akademiska Hus

Transaktioner HSB Göteborg köper mark i anslutning till före detta Mattecentrum i Göteborg. Avsikten är att bygga 46 bostadsrätter och parkeringsgarage.


Akademiska Hus: 20 miljarder i projektportföljen

Bolag Akademiska Hus planerar nya kunskapsmiljöer för 20 miljarder kronor de kommande åren.


Akademiska Hus säljer till SGS

Transaktioner Akademiska Hus har tecknat avtal med SGS Studentbostäder om försäljning av före detta Mattecentrum på Campus Johanneberg i Göteborg. Avsikten är att SGS Studentbostäder ska kunna bygga 106 bostäder för studenter i fastigheten.


Akademiska Hus investerar i Umeå

Bolag Akademiska Hus investerar 87 miljoner kronor i om- och nybyggnationer för Sveriges lantbruksuniversitet – SLU – i Umeå.


AF Bostäder köper av Akademiska Hus

Transaktioner AF Bostäder köper en tomt i Lund. Säljare är Akademiska Hus. På tomten kan uppemot 300 studentbostäder komma att byggas.


Skola flyttar efter 200 år

Uthyrning Akademiska Hus investerar 66 miljoner kronor när Manillaskolan – en skola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning – efter 200 år i samma lokaler nu flyttar till nya lokaler vid Campus Konradsberg på Kungsholmen.


Två bolag tecknar samarbetsavtal med JSP

Bolag Akademiska Hus och Chalmersfastigheter har tecknat ett samarbetsavtal med Johanneberg Science Park (JSP). Målsättningen är att parterna tillsammans ska verka för utvecklingen av Campus Johanneberg i Göteborg.


Akademiska Hus bygger
för Rättsmedicinalverket

Bygg Akademiska Hus investerar 72 miljoner kronor i nya och toppmoderna lokaler för Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska verksamhet i Göteborg.


Akademiska Hus bygger
för Rättsmedicinalverket

Bygg Akademiska Hus investerar 72 miljoner kronor i nya och toppmoderna lokaler för Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska verksamhet i Göteborg.


Akademiska Hus-arena i Linköping invigd

Bygg I går invigdes den nya friidrottsarenan på Campus Valla i Linköping.
Arenan har byggts av Akademiska Hus och kommer att hyras av Linköpings kommun.


NCC får halvmiljardsuppdrag i Uppsala

Bygg NCC Construction Sverige bygger Nordens första klinik för avancerad strålbehandling med protonterapi i Uppsala. Uppdragsgivare är Akademiska Hus och entreprenaden är värd cirka 470 miljoner kronor. Projektet genomförs i samverkan mellan NCC och Akademiska Hus.


Akademiska Hus motsätter sig miljonkrav

Juridik Akademiska Hus har nu lämnat in ett yttrande till förvaltningsrätten gällande Konkurrensverkets ansökan om så kallad upphandlingsskadeavgift mot bolaget. Ärendet gäller en generalentreprenad i samverkan av Veterinär- och husdjurscentrum i Uppsala. Bakgrunden är att Konkurrensverket anser att Akademiska Hus som statligt bolag ska omfattas av lagen om offentlig upphandling, LOU. Upphandlingsskadeavgiften kan komma att uppgå till tio miljoner kronor.


Akademiska Hus satsar 212 miljoner på studenthus

Bygg Akademiska Hus investerar 212 miljoner kronor i ett nytt studenthus som ska ge studenterna på Stockholms universitet en ny samlingspunkt.


Akademiska Hus bygger kontorshus för folkhälsa

Bygg Nu har Akademiska Hus påbörjat bygget av en ny kontorsbyggnad i Solna. Huset ska rymma verksamheter knutna till folkhälsan och förse både Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet med undervisningslokaler och kontor.


Akademiska Hus bygger i Lund

Bygg Akademiska Hus investerar 400 miljoner kronor i en om- och tillbyggnad som möjliggör en samlokalisering för humaniora- och teologiinstitutionerna på Lunds universitet.


Arkitekter klara för stor forskningsanläggning

Arkitektur Akademiska Hus ska bygga en av Europas största medicinska forskningsanläggningar på Karolinska Institutet i Solna. Nu har Akademiska Hus bestämt sig för att gå vidare med arkitektförslaget från Berg och CF Møller.


Hon tar över Akademiska Hus

Karriär Nu är vd:n för Sveriges näst största fastighetsbolag, Akademiska Hus, utsedd.
Den nya vd:n hämtas från en helt annan bransch.


Miljonkrav på Akademiska Hus när nya regler prövas

Juridik Konkurrensverket kräver maximalt bötesbelopp, tio miljoner kronor, för Akademiska Hus när det första ärendet om överträdelse av de nya reglerna för offentlig upphandling lämnas till domstol.


Positiva siffror från Akademiska Hus

Bolag Akademiska Hus presenterar en stark rapport för årets första kvartal. Bland annat ökade periodens resultat med drygt 600 miljoner kronor jämfört med samma period förra året.


Klartecken för Norra Stationsområdet

Stockholm Regeringen avslår de överklaganden som rör detaljplanen för Norra Stationsområdet i Vasastaden i Stockholm. Regeringens beslut innebär att kommunens beslut att anta detaljplanen för den planerade stadsdelen står fast.