Image
Språkskrapan görs om till bostäder.

Kontor blir bostäder i centrala Göteborg

Bostäder På tisdagens byggstartade Akademiska Hus bygget av nya bostäder för 125 studenter och forskare. En tidigare kontorsbyggnad förvandlas till 61 lägenheter vid Näckrosenområdet mitt i centrala Göteborg.


Skandia Fastigheter köper Botan av Akademiska Hus.

Skandia Fastigheter köper av Akademiska Hus i Göteborg

Transaktioner Skandia Fastigheter förvärvar Änggården 34:2 i Göteborg, mer känd som Botan, av Akademiska Hus. Fastigheten innefattar idag 10 000 kvadratmeter främst avsedda för utbildning.


Erik Florman.

Ny hållbarhetschef på Akademiska Hus

Karriär Akademiska Hus hållbarhetschef Mia Edofsson går vidare till Volov Trucks. Hon ersätts av Erik Florman, senast hållbarhetschef på Kungsleden.


CBRE får stort uthyrningsuppdrag av Akademiska Hus för Campus Solna.

CBRE får stort uthyrningsuppdrag för Akademiska Hus i Campus Solna

Uthyrning CBRE meddelar att dem fått uthyrningsuppdraget för Fysiologen av Akademiska Hus. Akademiska Hus planerar att bygga om Fysiologen till moderna kontor och labb i Campus Solna.


Byggpartner bygger för Akademiska Hus i Uppsala.

Byggpartner bygger för Akademiska Hus i Uppsala

Bygg/Arkitektur Byggpartner har skrivit kontrakt med Akademiska Hus om byggandet av 170 studentlägenheter i Rosendal, Uppsala. Kontraktssumman är 226 miljoner kronor.


Aquila i Uppsala.

Akademiska Hus bygger studentbostäder i Uppsala

Bygg/Arkitektur Akademiska Hus investerar cirka 360 miljoner kronor i att bygga 170 lägenheter för 350 studenter och forskare i stadsdelen Rosendal. Satsningen stärker Uppsalas attraktivitet som studentstad och skapar ett campusnära boende i anslutning till Ångströmlaboratoriet och Biomedicinskt centrum (BMC) vid Uppsala universitet.


Volymmodell som visar möjlig utbyggnad inom planområdet. Föreslagen bebyggelse i blått.

Grönt ljus för utvecklingen av Gibraltarvallen i Göteborg

Bygg/Arkitektur Kommunfullmäktige i Göteborg har antagit en ny detaljplan för området vid Gibraltarvallen som möjliggör byggnation av nya bostäder, service och akademisk verksamhet tillsammans med ett nytt torg och en ny park. Akademiska Hus kan därmed tillsammans med Chalmers fortsätta att utveckla Campus Johanneberg till en än mer levande och integrerad del av staden.


Caroline Arehult.

Studenternas omvända beteende: "Flexibilitet är nyckelordet"

Bolag Caroline Arehult i stor intervju om sin första tid på Akademiska Hus, pandemins påverkan på läromiljöerna och känslorna kring den korta tiden som börs-vd på Hemfosa.


Till vänster syns en volymmodell som visar en möjlig utbyggnad inom Chalmersområdet med föreslagen bebyggelse i blått. Till höger syns planområdet som ska utvecklas markerat med rött.

Nu fastställs Chalmersområdets rejäla förvandling

Bygg/Arkitektur Kommunstyrelsen ska klubba omfattande framtida utveckling av Göteborgs stora utbildningsnav.


Caroline Arehult.

Här är största utmaningarna för Akademiska Hus under 2022

Bolag Akademiska Hus fortsätter stärka sitt team och rekryterar Anna Alsborger till tjänsten som fastighetsdirektör. Bolagets vd Caroline Arehult berättar för Fastighetssverige om lagbygget och om utmaningarna man står inför under 2022.


Anna Alsborger.

Alsborger till Akademiska Hus

Karriär Anna Alsborger har utsetts till fastighetsdirektör på Akademiska Hus. Hon kommer närmast från egen verksamhet och har en lång erfarenhet från olika chefspositioner inom samhällsbyggnadsbranschen.


Fysiologen på Campus Solna.

Mångmiljoninvestering i ny life science-satsning på Campus Solna

Bygg/Arkitektur Campus Solna och den närliggande Hagastaden har på kort tid utvecklats till ett av världens starkaste life science-kluster. För att möta den stora efterfrågan från nya verksamheter som vill etablera sig på området, investerar Akademiska Hus strax över 160 miljoner kronor i att bygga om Fysiologen till toppmoderna kontor och labb.


Peter Anderson.

Akademiska Hus rekryterar CFO från Jernhusen

Karriär Peter Anderson har utsetts till ny CFO på Akademiska Hus. Han kommer närmast från tjänsten som ekonomidirektör för Jernhusen och har mångårig erfarenhet av ledande ekonomibefattningar i större fastighetsbolag.


Handelshögskolan och Språkskrapan.

Akademiska Hus återbruk: Så stor är klimatnyttan

Energi/miljö Tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet har Akademiska Hus mätt effekterna av det återbruk som bolaget har gjort i samband med den nya byggnaden för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och ombyggnaden av Språkskrapan i Göteborg till studentbostäder. Resultatet visar att klimatnyttan uppgår till mer än 100 ton koldioxidekvivalenter och det ekonomiska värdet av de produkter som återbrukats uppskattas till nära en miljon kronor.


Till vänster syns förslag på möjliga byggnadsvolymer, slutlig utformning av byggnaderna bestäms i samband med bygglov. Till höger syns planområdet markerat med röd linje.

Storspelaren får tummen upp på 650 nya studentbostäder

Bygg/Arkitektur Stort tillskott i klassiska studentstaden – detaljplanen väntas få grönt ljus.


De planerade studentbostäderna Cassiopeia i Lund.

Akademiska Hus och Lunds universitet utforskar framtidens hållbara studentboenden

Bolag Genom ett samverkansavtal tar Akademiska Hus och Lunds universitet nu ett första steg mot att tillsammans starta Lund University Living Lab – en testbädd för forskning om boende och social hållbarhet. Forskningen kommer att ske som en integrerad del i de nya studentbostäder som Akademiska Hus planerar att bygga i Lund.


Kerstin Lindberg Göransson.

Akademiska Hus: Fortsatt ökat fastighetsvärde

Bolag Akademiska Hus har ökat sitt driftöverskott i jämförelse med föregående år och resultatet före värdeförändringar och skatt har förbättrats. Det bedömda fastighetsvärdet har under året ökat till cirka 105 miljarder kronor, huvudsakligen till följd av sänkta avkastningskrav.


Språkskrapan.

Akademiska Hus bygger studentbostäder i Göteborg

Bygg/Arkitektur Akademiska Hus investerar 103 miljoner kronor i att förvandla en tidigare kontorsbyggnad till 61 lägenheter vid Näckrosenområdet mitt i centrala Göteborg. Satsningen skapar ett campusnära boende för 125 studenter och forskare.


Illustration av tillbyggnaden.

Ruvar på rejäl tillbyggnad i hjärtat av Lund

Bygg/Arkitektur Tungviktaren vill förtäta rejält – kikar på 4 000 nya kvadratmeter fördelat på fyra våningsplan.


Zynka gör digitala tvillingar av Akademiska Hus bestånd.

Zynka gör digitala tvillingar för Akademiska Hus

Bolag Efter en omfattande upphandling står det klart att Zynka kommer att leverera en tjänsteplattform för digitala tvillingar av Akademiska Hus fastigheter. En lösning som gör det möjligt att skapa en bättre kundupplevelse idag, men också gör det enklare att utveckla framtidens miljöer.