Image

Akademiska Hus säljer till Chalmersfastigheter

Transaktioner Akademiska Hus har tecknat avtal med Chalmersfastigheter om försäljning av Palmstedtsalen, Teknologgården, CA-huset och angränsande mark på Chalmersplatsen vid Chalmers Campus Johanneberg.


NCC bygger Campus Albano

Bygg/Arkitektur NCC har påbörjat markarbeten för det nya universitetsområdet Albano i Stockholm som ska bli ett campus för studenter och forskare. Akademiska Hus har gett NCC uppdraget att utföra delentreprenaden för mark- och grundläggning och projektet utförs i samverkan.


Ny detaljplan för Forum Medicum

Bygg/Arkitektur En ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga Forum Medicum, en samlad miljö för undervisning och hälsovetenskaplig forskning, vid Lunds universitet.


Jonas Bjuggren om förändringsresan

Karriär Drygt tre månader som förvaltningsdirektör på Akademiska Hus. Så har första tiden varit – och det är skillnaderna mot Vasakronan.


Över 1 000 byggnader certifierade i Miljöbyggnad

Energi/miljö Det finns nu fler än 1 000 certifierade byggnader i Miljöbyggnad. Systemet, som togs i drift 2011, har vuxit starkt de senaste åren.


Lokalmarknadsdagen
Marie Bucht, Mikael Granath och Kerstin Lindberg Göransson tillhör de första som står på scen på nyrenoverade Park Avenue Hotel på Kungsportsavenyn.

Göteborgs mest anrika fastighetsevent – i stans fräschaste seminarielokaler

Lokalmarknadsdagen Tisdagen den 12 september är det återigen dags för Lokalmarknadsdagen i Göteborg. Den här gången på en helt ny plats; just nu pågår renoveringarna för fullt på Park Avenue Hotel på Avenyn. När färgen har torkat på väggarna efter sommaren är Lokalmarknadsdagen ett av de första eventen i de nya lokalerna.
En av höjdpunkterna: En marknadsspaning med tre vd-profiler.


Byggstart för etapp 2 i Johanneberg

Bygg/Arkitektur I morgon byggstartar Akademiska Hus innovationsarenan och kontorshuset JSP2 (Johanneberg Science Park etapp 2) på södra Chalmersområdet.


Fastighetskvinnan
Kerstin Lindberg Göransson, Amanda Lundeteg och Terje Johansson.

Allbrightavtalet: Hur ser incitamenten ut?

Fastighetskvinnan I våras undertecknade fyra storbolags-vd:ar Allbrightavtalet och åtog sig därmed att arbeta strukturerat med jämställdhetsfrågor inom flera olika områden. På seminariet Fastighetskvinnan kommer Allbrights vd Amanda Lundeteg och två av vd:arna att berätta mer om arbetet. Vilka är drivkrafterna och utmaningarna - och hur ser de ekonomiska incitamenten ut?


Göteborg 400+
Birgitta van Dalen, Björn Gustafsson och Iréne Svensson.

Hur skapar vi det fossilfria samhället?

Göteborg 400+ Vilka är de viktigaste vägarna mot det fossilfria samhället? Kan Göteborg bli en helt fossilfri stad? På seminariet Göteborg 400+ diskuteras fastighetsägarnas möjlighet att skapa en fossilfri framtid.


Akademiska Hus bygger bostäder på Campus Solna

Bostäder Akademiska Hus satsar drygt 430 miljoner kronor för att bygga 322 lägenheter med plats för över 400 internationella forskare och studenter på Campus Solna, Karolinska Institutet.


Cowi får uppdrag av Akademiska Hus

Bygg/Arkitektur Just nu pågår utvecklingen av Albano i Stockholm. Cowi har fått i uppdrag av Akademiska Hus, som är byggherre för universitetslokalerna, att ansvara för byggnadskonstruktion och geoteknik för tre av fyra byggnader.


”Ser mycket allvarligt på det”

Juridik Akademiska Hus chefsjurist berättar om de misstänkta oegentligheterna som begåtts av en tidigare fastighetschef – och hur man hanterade situationen i det statliga bolaget.


Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering
Vd:arna Anneli Jansson, Mikael Granath, Kerstin Lindberg Göransson och Lena Boberg diskuterar digitaliseringen möjligheter.

Storbolags-vd:arna om digitaliseringens möjligheter

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Digitaliseringen är inte längre en trend utan ett faktum att förhålla sig till. Hur ser vd:arna för de stora svenska fastighetsbolagen på utvecklingen och framtiden? Hur arbetar de i dag, var finns möjligheterna, utmaningarna och fällorna?


”Inte så olika som man kan tro”

Bolag Kerstin Lindberg Göransson ser likheter med sitt jobb på Akademiska Hus – och som flygplatschef. I en intervju berättar hon vad som lockade henne till fastighetsbranschen så pass sent i yrkeslivet, hur konkurrensen hårdnat och varför fyra regiondirektörer fått lämna sina uppdrag.


Akademiska Hus investerar i ny klätterhall på Campus Umeå

Bygg/Arkitektur Den nya klätteranläggningen innebär en tillbyggnad av IKSU sport och målet är att de nya lokalerna ska kunna ta emot cirka
3 500 besökare per vecka och hålla OS-standard.


Ny HR-direktör på Akademiska Hus

Karriär Marie Hallander Larsson blir ny HR-direktör på Akademiska Hus.


Akademiska Hus planerar studentbostäder i Luleå

Bostäder Genom en ny detaljplan för Porsön, Luleå, skapas förutsättningar för 160 lägenheter för studenter och forskare på Akademiska Hus mark.


Karlstads campus 2030

Bygg/Arkitektur Karlstads universitet och Akademiska Hus presenterar nu planen för hur campus ska utvecklas fram till 2030. Campusplanen blir ett verktyg för den fortsatta utformningen och utvecklingen av starka och levande kunskapsmiljöer i Karlstad.


Akademiska Hus moderniserar vid Lunds universitet

Bygg/Arkitektur Socialhögskolan är i dag utspridd i fyra olika byggnader i Lund. För att samlokalisera delar av verksamheten investerar Akademiska Hus nu cirka 80 miljoner kronor i en om- och tillbyggnad i kvarteret Paradis vid Lunds universitet.


Så blir nya Humanisten

Bygg/Arkitektur Akademiska Hus och Göteborgs Universitet utlyste ett parallellt uppdrag i samband med behovet av utbyggnad av den humanistiska fakulteten i Göteborg. Här presenterar Kub Arkitekter sitt förslag.