Image
Svagare omsättning och fler vakanser på Uppsalas kontorsmarknad visar Citymarks senaste siffror.
Svagare omsättning och fler vakanser på Uppsalas kontorsmarknad visar Citymarks senaste siffror. Bild: Wikimedia commons

Svagare omsättning och fler vakanser på Uppsalas kontorsmarknad

Uthyrning I Uppsala har vakanserna på kontorsmarknaden ökat markant det senaste halvåret. Omsättningen på hyresmarknaden, räknat i kvadratmeter, har minskat och ligger under det historiska genomsnittet.
Publicerad den 24 April 2024

Citymark Analys kartlägger i detalj vakanser och uthyrningar på kontorshyresmarknaden i Uppsala och andra större städer två gånger om året. I vårens kartläggning framkommer att kontorsuthyrningarna i Uppsala har minskat under 2023, både räknat i antalet hyresavtal och i uthyrda kvadratmeter. Sammantaget bedöms utfallet till 65 tecknade hyresavtal om sammanlagt 23 000 kvadratmeter kontorsyta. Räknat i kvadratmeter är detta lägre än det historiska genomsnittet men antalet tecknade avtal är något högre än genomsnittet. Nedgången är jämnt fördelad mellan centrum och ytterområden. Framför allt är det i det nyare segmentet som omsättningen minskat.

Vakansgraden i centrala Uppsala har ökat från 9,0 procent i höstas till 10,9 procent under våren. Uppgången är till stor del koncentrerad till ett fåtal fastigheter. Även i ytterområdena har vakanserna ökat. Uppgången är i linje med de uppgångar vi sett även i andra städer. Efter att ha legat förhållandevis stabil i drygt två år, efter en kraftig uppgång i samband med pandemin och stora myndighetsomflyttningar, noteras därmed en kraftig uppgång i vakansgraden. Vakansökningar i det nyare segmentet bidrar i högre grad till uppgången i centrum än det äldre. Återigen är nu vakansgraden något högre i det nyare segmentet än i det äldre.

Uppsalas kontorsmarknad har genomgått en större omvandling de senaste tio åren där utbudet av nya, moderna kontorsytor i centrum mer än fördubblats, samtidigt som utbudet av äldre ytor stadigt minskat. Sannolikt har omvandlingen bidragit till att vakanserna ökat relativt mycket jämfört med för fem år sedan. Däremot har det gällande ekonomiska läget lett till fördröjningar i många planerade kontorsprojekt. Detta kan förväntas leda till ett fördröjt underskott av nya fastigheter på sikt vilket långsiktigt kan förväntas leda till motsatt effekt på vakansgraden.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Wanngård (S): "The sky is not the limit"

Stockholm Så ser finansborgarrådet Karin Wanngård (S) i Stockholm på hur bostadsbyggandet ska kunna ta fart igen. Samtidigt erkänner hon att stadens egna mål på ett stort antal bostäder i stadens egna bolag är svåra att nå. – Vi är i en lyckosam situation i Stockholm, med privata fastighetsbolag som är välkapitaliserade, säger hon.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige