Image

Fastpartner AB

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, including offices, industrial, storage/logistic, retail, center, public & commercial services and care facilities. Besides Stockholm, these are located in Gävle, Mälardalen, Norrköping, Växjö, Malmö and Gothenburg.

We highly value having long term relationships with our tenants and suppliers, while constantly showing great enthusiasm to managing our properties and delivering swift decision making.

Skrivet om Fastpartner AB

Fastigheten Årsta 76:2 i Fyrislund, Uppsala.

En femtedel uthyrt för Fastpartner

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett treårigt hyresavtal med Såma avseende 3 300 kvadratmeter i fastigheten Årsta 76:2 i Fyrislund, Uppsala.


Fastpartner hyr ut till First Hotel

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Hotell Stockholm North gällande ett hotell i Upplands Väsby. Hotellet med 152 rum innefattar barception, gym och konferensdel.


Sven-Olof Johansson.

Sven-Olof Johansson: "Varje dag som går utan räntesänkningar förvärras situationen"

Bolag Fastpartners Q1-rapport visar på ökade hyresintäkter med 4,1 procent och ett driftnetto som ökade med 2,3 procent. Förvaltningsresultatet minskade dock rejält, med 25,2 procent, och vd Sven-Olof Johansson efterlyser nu sänkta räntor omgående. Fastighetssverige fick en pratstund med honom.


Flygfoto över Sollentuna.

Fastpartner har tecknat ett hyresavtal med Primulator

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett 8-årigt hyresavtal med Primulator AB avseende 1 285 kvadratmeter i fastigheten Ringpärmen 5, Sollentuna. Fastigheten ligger i anslutning till E4:an och trafikplats Bredden och erbjuder ljusa och tillgängliga lokaler med stora parkeringsytor.


Fastigheten Årsta 76:2 i Fyrislund, Uppsala.

Fastpartner hyr ut 1 363 kvadratmeter till BM System i Uppsala

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett 7-årigt hyresavtal med BM System avseende 1 363 kvadratmeter i fastigheten Årsta 76:2 i Fyrislund, Uppsala. I fastigheten hyr Uppsala Kommun, Securitas, Kriminalvården, Samhall och Svensk Direktreklam lokaler.


Fastpartner får fullt hus vid Godisfabriken.

Fastpartner får fullt hus vid Godisfabriken

Uthyrning Fastpartner har hyrt ut ett kontor om cirka 650 kvadratmeter till Collen AB i fastigheten Brynäs 124:3 på Södra Skeppsbron 17 i Gävle. Fastigheten är i och med denna uthyrning fullt uthyrd.


Fastpartner hyr ut till NCC i Norrköping.

Fastpartner hyr ut till NCC i Norrköping

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett 5-årigt hyresavtal med NCC avseende cirka 850 kvadratmeter i fastigheten Amerika 3 i industriområdet Sylten, Norrköping.


Sven-Olof Johansson, vd Fastpartner.

Sven-Olof Johansson väntar sig relativt snabb räntesänkning under 2024

Bolag – Det är min uppfattning att fjärde kvartalet är det kvartal där både förvaltningsresultat och negativa värdeförändringar bottnar ur och vår korta räntebindning kommer att vändas till vår fördel givet en relativt snabb sänkning av styrräntan under 2024, kommenterar vd Sven-Olof Johansson bolagets bokslut som släpptes under torsdagen.


Sven-Olof Johansson, vd Fastpartner.

Sven-Olof Johansson: "En första räntesänkning från Fed kommer senast under första kvartalet 2024"

Bolag Fastpartner minskar förvaltningsresultatet men behåller målsättning för 2025: att uppnå ett rullande förvaltningsresultat på 1,1 miljarder kronor. Hittills i år har bolaget nått 700 miljoner kronor, vilket är ett tapp med 260 miljoner från samma period 2022. Men Fastpartners vd, Sven-Olof Johansson, tror att den ekonomiska situationen i USA snart kommer att få effekt här hemma.
– Nästa ränteförändring kommer att vara en sänkning, vilken omedelbart påverkar vårt resultat positivt.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartners vd känner viss oro för årets indexerade hyreshöjning

Bolag Indexeringen ser ut att bli 6-7 procent för 2024 och Fastpartners vd tror att hyresgästerna kan få lite större problem med den indexerade hyreshöjningen den här gången jämfört med 2023. Här berättar han mer om varför och hur han ser på obligations- och transaktionsmarknaden för Fastpartners del.


Flygbild över Explore Arlandastad.

Fastpartner tecknar tioårigt hyresavtal med Aftén Bil

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett tioårigt hyresavtal avseende 2 773 kvadratmeter i Arlandastad med Aftén Bil AB. Lokalen inrymmer butiksytor för försäljning samt verkstadsdelar för service.


Fastpartner hyr ut i Västberga till Coor.

Fastpartner hyr ut i Västberga till Coor

Uthyrning Coor Service Management hyr 492 kvadratmeter av Fastpartner i Västberga.


Fastpartners fastighet Alderholmen.

Kraftigt minskat förvaltningsresultat för Fastpartner

Bolag Fastpartner redovisar ett lägre förvaltningsresultat i andra kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan.
– Andra kvartalet har präglats av låg aktivitet på såväl transaktions- som på finansieringssidan. Det har fortfarande varit viss aktivitet vad gäller efterfrågan på lokaler men även här börjar vi märka av en viss inbromsning, skriver vd Sven-Olof Johansson i delårsrapporten.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Moody’s sänker Fastpartners kreditbetyg till Ba1

Bolag Moody´s har, mot bakgrund av de förändrade marknadsförutsättningarna med ökade avkastningskrav på fastigheter samt stigande marknadsräntor och försämrad ränteteckningsgrad som följd, beslutat att sänka Fastpartners kreditbetyg från Baa3 till Ba1.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner sänker finansiellt mål för 2025

Bolag Fastpartner redovisar högre hyresintäkter och lägre förvaltningsresultat i första kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan. Bolaget sänker sitt finansiella mål för 2025.


Fastpartner förändrar i koncernledningen

Bolag Fastpartner genomför en förändring av koncernledningen vilket innebär att antalet personer minskar från dagens nio personer till åtta.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner ändrar sig och höjer utdelningen

Bolag Fastpartner reviderar sitt utdelningsförslag och föreslår nu att betala ut en utdelning på 1 krona per A-aktie och 5 kronor per D-aktie, jämfört med tidigare förslaget om 0,5 kronor per A-aktie och 2,50 kronor per D-aktie.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Sven-Olof Johansson: "Riksbanken har sänkt räntan inom ett år"

Bolag Under samma dag som Riksbankens besked kom om att styrräntan höjs med 50 punkter landade också Fastpartners bokslut för 2022. Fastighetssverige fick ett samtal med fastighetsprofilen Sven-Olof Johansson om hur han ser på beskedet från Erik Thedéen.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Moody’s bekräftar Fastpartners kreditbetyg – justerar till negativa utsikter

Bolag Fastpartner får behålla sin rating men precis som för flera andra fastighetsbolag justerar Moody's sina utsikter från stabila till negativa.


Fastpartner lanserar ett eget coworking-koncept.

Fastpartner utvecklar eget coworking-koncept

Bolag Idag efterfrågas arbetsplatser som erbjuder frihet och flexibilitet i inspirerande miljöer. Som ett led i denna utveckling utökar Fastpartner nu erbjudandet inom Fastoffice till att också innefatta flexibla coworking-ytor.


Sven Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Ökat förvaltningsresultat för Fastpartner

Bolag Fastpartner redovisar ett ökat förvaltningsresultat med nästan nio procent för årets tre första kvartal, jämfört med motsvarande period förra året.


Frösunda.

Fastpartner hyr ut i centrala Frösunda

Uthyrning Fastpartner hyr ut 1 200 kvadratmeter kontor till Consolis och Strängbetong i Centrala Frösunda.


Fastpartner förvärvar i Malmö

Transaktioner Fastpartner har per den 16 juni förvärvat och tillträtt fastigheten Tränsbettet 8 i Malmö. Fastigheten har en uthyrningsbar area på 3 350 kvadratmeter och ligger mellan yttre och inre ringvägen i nära anslutning till E65 och erbjuder funktionella lagerytor. Nettoköpeskillingen för fastigheten är 49,8 miljoner kronor och det årliga driftnettot uppgår till cirka 3,2 miljoner kronor.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner förvärvar åtta fastigheter med tyngdpunkt i Norrköping

Transaktioner Fastpartner har per den 1 juni förvärvat och tillträtt en fastighetsportfölj om åtta fastigheter där de tre största fastigheterna är belägna i Norrköping. Resterande fastigheter återfinns i Finspång, Flen, Borlänge, Södertälje och Stockholm. Totalt omfattar beståndet cirka 45 000 kvadratmeter uthyrningsbar lokalyta samt cirka 130 000 kvadratmeter mark.


Fastpartner utvecklar i Gävle.

Fastpartner utvecklar 36 000 kvadratmeter i Gävle

Bygg/Arkitektur Projektet Tjugofyrasju innebär 36 000 kvadratmeter nya byggrätter i Gavlehov i Gävle.


Sven-Olof Johansson.

Fastpartner köper i centrala Gävle

Transaktioner Fastpartner har förvärvat och tillträtt fastigheten Brynäs 125:1 i centrala Gävle.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner: Förvaltningsresultat upp 8 procent

Bolag Fastpartners hyresintäkter ökar med 5,6 procent, driftnettot med 6,8 och förvaltningsresultatet med 8,1 procent under Q1.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

"Inte mycket som pekar åt rätt håll"

Bolag Sven-Olof Johansson om marknadsläget, ränteutvecklingen, värderingarna på börsen – och beslutet att acceptera Stenhusbudet på Fastpartners Randviken-aktier: "Det finns alldeles för många små noterade bolag."


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner utökar emissionslån – 0,45 procentenheter högre

Bolag Fastpartner har emitterat icke säkerställda gröna obligationer om 300 miljoner kronor. Obligationerna emitteras under befintligt MTN-program och är en utökning av MTN-lån nr 104 vars totala volym efter utökningen uppgår till 1 200 miljoner kronor.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner hyr ut till Aimo Park i Marievik

Uthyrning Fastpartner välkomnar Aimo Park till nytt huvudkontor om 1 728 kvadratmeter i fastigheten Syllen 4.


Sven Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartners styrelse föreslår miljonbidrag till Ukraina

Bolag Styrelsen för Fastpartner föreslår årsstämman att besluta om ett bidrag om 10 miljoner kronor till UNHCR:s verksamhet i Ukraina.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartners förvaltningsresultat något sämre under Q4

Bolag Fastpartner redovisar ett något lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår något höjd utdelning.


Gustav IIIs Boulevard 32 i Frösunda.

Fastpartner har tecknat mer än 9 000 kvadratmeter i centrala Frösunda

Uthyrning Fastpartners satsning på att utveckla centrala Frösunda har lett till en kraftig ökning av efterfrågan på lokaler i stadsdelen. På bara några månader har Webhallen, Tech Data, Office Management, MW Group och Fudd valt att lägga sina kontor där. Totalt flyttar fler än 600 nya medarbetare in under första halvåret 2022 och den sammanlagda ytan ligger på drygt 9 000 kvadratmeter.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner förvärvar två fastigheter i norra Stor-Stockholm

Transaktioner Fastpartner har förvärvat två fastigheter i norra Stor-Stockholm, en förvaltningsfastighet, Hammarby-Smedby 1:446, och en projektfastighet med stor byggrätt, Märsta 25:1. Förvärven ligger i linje med Fastpartners strategi att kombinera goda kassaflöden med högt värdeskapande i egna fastighetsutvecklingsprojekt.


Fastpartner hyr ut i Frösunda.

Fastpartner hyr ut top floor i Frösunda

Uthyrning Fintechbolaget Fudd är i en stark expansion och låter nu flyttlasset gå från Torsgatan 26 till Centrala Frösunda. Kontoret är på 330 kvadratmeter och ligger högst upp i fastigheten på Telegrafgatan 6.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Sven-Olof Johansson: "Det är nya förutsättningar nu"

Bolag Stor intervju med Sven-Olof Johansson om börsnedgången – "fyra, fem miljarder ner sen all time high, det är ju obegripliga belopp" – tankar om inflationsutvecklingen (det kanske inte alls blir så många räntehöjningar), dippköpen i SBB och epitetet "Sveriges fräschaste 76-åring".


Fastpartner hyr ut 4 200 kvadratmeter i Centrala Frösunda till Office Management.

Fastpartner gör stor uthyrning i Centrala Frösunda

Uthyrning Fastpartner hyr ut 4 200 kvadratmeter i Centrala Frösunda till Office Management.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner köper nybyggd Gävlefastighet

Transaktioner Fastpartner har förvärvat fastigheten Andersberg 14:44, i området Ersbo vid Gävles södra infart, för en köpeskilling om 37,5 MSEK innan avdrag för uppskjuten skatt. Fastigheten uppfördes 2017 och har en uthyrningsbar area om cirka 2 000 kvadratmeter.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

"Det ska vara som att gå på Disney World"

Bolag Fastighetsnestorn Sven-Olof Johansson, grundare och vd för Fastpartner, har en väldigt positiv syn på fastighetsbranschen och den delade han med sig av under Fastighetssveriges event Stora Kontorsdagen. Där berättade han bland annat om vad som krävs för att vinna mark på dagens kontorsmarknad, vilka typer av kontor som är förlorarna och varför fastighetsbranschen idag har det bästa av alla världar.


Webhallens nya huvudkontor i Centrala Frösunda.

Webhallen flyttar in hos Fastpartner i Frösunda

Uthyrning Fastpartner välkomnar Webhallen till ett kontor om cirka 1 900 kvadratmeter på Telegrafgatan 4 i Centrala Frösunda. Allt fler företag har fått upp ögonen för Centrala Frösunda, vilket karaktäriseras som en bit av innerstan utanför tull. Just den känslan var avgörande för Webhallen.


Frösunda

Fastpartner hyr ut till Tech Data i Frösunda

Uthyrning Tech Data, en av världens största teknikdistributörer med 22 000 medarbetare i fler än 100 länder, har valt Centrala Frösunda för sitt Stockholmskontor. Det handlar om 1 574 kvadratmeter på Gustav III:s Boulevard 36 med inflyttning 1 maj 2022.


Fastpartners Sven-Olof Johansson och SEB:s Robert Bergqvist.

Johansson och Bergqvist om Kina-oron: "Då kan det sprida sig"

Ekonomi/Finansiering Världens börser – och inte minst de noterade fastighetsbolagen – skakar till följd av den kinesiska jätten Evergrandes gigantiska skuldproblem.
En tillfällig hicka eller inledningen till en stor kris – och hur påverkas Sverige och den svenska fastighetsmarknaden? Fastighetssverige har pratat med SEB:s Robert Bergqvist och Fastpartners Sven-Olof Johansson om den kinesiska oron, vad de tror händer framåt och vad man bör hålla ögonen på.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner får in cirka halv miljard genom övertecknad emission

Bolag Den 6 september 2021 avslutades teckningsperioden i den företrädesemission som bolaget aviserade den 12 augusti och resultatet visar att totalt 7 169 002 D-aktier har tecknats och anmälts för teckning till ett värde om totalt cirka 580,7 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 116,4 procent av företrädesemissionen om 6 159 140 D-aktier. Företrädesemissionen är därmed övertecknad och bolaget tillförs cirka 500 miljoner kronor före emissionskostnader.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner emitterar gröna obligationer om 1 100 miljoner

Ekonomi/Finansiering Fastpartner emitterar med två olika löptider.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner når en miljard i rullande förvaltningsresultat – osäker kontorsefterfrågan hos stora företag

Bolag Fastpartners fastighetsvärde uppgår i Q2-rapporten till över 33 miljarder kronor.
Driftnettot ökade dock bara med 0,6 procent jämfört med föregående år.


Ilija Batljans SBB och Sven-Olof Johanssons Fastpartner är två av storägarna i nya Randviken som gått till börsen via ett omvänt förvärv av Raybased.

Fastigheterna som säljs in i nya Randviken

Bolag Se vilka fastigheter jättarna apporterar in i det nya bolaget – Fastpartner lämnar en stad och SBB säljer in både Nyköpings- och Stockholmsfastigheter.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner emitterar första med stärkt rating: "Känner oss hedrade"

Ekonomi/Finansiering Fastpartner emitterar gröna obligationer om 1 250 miljoner kronor.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner får Investment Grade-rating av Moody's

Ekonomi/Finansiering Fastpartner har erhållit kreditbetyget Baa3 med stabila utsikter av Moody´s.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner emitterar D-aktier

Ekonomi/Finansiering Planerar en fullt ut garanterad företrädesemission om 500 miljoner kronor.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner nästan uppe i miljarden

Bolag Fastpartners främsta nyckeltal, det rullande årliga förvaltningsresultatet når 990 miljoner kronor i Q1-rapporten. Målet är 1 500 miljoner kronor år 2025.


Sven-Olof Johansson och Anders Nissen kommer på plats 2 och 3 när Fastighetssverige utser de mest läsvärda vd-orden i årets årsredovisningar. I morgon avslöjar vi vinnaren.

Årsredovisningarna: Här är årets mest läsvärda vd-ord

Bolag De allra flesta av de större noterade bolagen har nu publicerat sina årsredovisningar. Fastighetssverige gör här en mycket subjektiv topprankning av sektorns mest läsvärda vd-ord.


Large Cap-bolagen redovisar substansvärden på flera olika sätt.

Substansvärdesdjungeln: "Stökigt att redovisa flera"

Bolag I dag fortsätter vi vår kartläggning av Large Cap-bolagens substansvärdesredovisning. Medan många bolag redovisar flera olika värden väljer andra att bara redovisa ett. Flera bolag väljer att stå utanför EPRA och använder därmed inte den europeiska branschorganisationens definitioner. I dag ger flera av de bolagen – Balder, Fastpartner, Wallenstam och Klövern – sin bild av situationen och berättar varför de redovisar substansvärde som de gör.


Illustrationsförslag över bebyggelsen i Akalla och Husby. Totalt ska det byggas nästan 1 800 nya bostäder och ytterligare funktioner.

Stärker område med nästan 1 800 bostäder

Bostäder En rejäl förtätning är på gång i Akalla och Husby som ska stärka banden med Kista och skapa ett nytt urbant stråk för området. Flera välkända branschaktörer är inblandade och utöver bostäder planeras även handel, hotell och en helt ny skola.


Fastpartners vd Sven-Olof Johansson.

Sven-Olof Johansson hyllar de svenska företagen

Bolag Fastpartners vd om fantastiska svenska företag, franska bidragsälskare, amerikanska långräntor – och bolagets första förvärv sedan tiden före pandemin.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner tecknar hyresavtal med Enköpings kommun

Uthyrning Fastpartner välkomnar Enköpings kommun till nya funktionella lokaler i det snabbt växande området Romberga i Enköping. Lokalerna är på cirka 3 300 kvadratmeter och omfattar utbildningslokaler för vuxenutbildning. Hyresperioden är tio år med inflyttning i två etapper, den första nu i mars och den andra till sommaren.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Sven-Olof Johansson ökar i SBB

Bolag Fastpartners vd Sven-Olof Johansson, som också är styrelseledamot i SBB, har ökat sitt innehav med en miljon aktier, motsvarande drygt 25 miljoner kronor.


Björnänge, Söderhamn.

Fastpartner hyr ut till padelaktör i Söderhamn

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett avtal om 1 850 kvadratmeter med WAP, We Are Padel i Björnänge, Söderhamn.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Så många miljoner har Fastpartner tappat på pandemin

Bolag Lägre nivåer vid omförhandlingar, förvärv som inte blivit av, projekt som inte satts igång.
Fastighetsbolagen har generellt klarat pandemin bra – men resultaten hade varit väsentligt högre utan den. Sven-Olof Johansson lägger ut texten om frågan – och vi diskuterar Fastpartners finansiella målsättning så att fastighetsnestorn faktiskt blir svarslös. "Det har jag faktiskt inte tänkt på."


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner höjer utdelningen till två kronor per aktie

Bolag Fastpartners rullande årliga förvaltningsresultat nådde 970 miljoner kronor (950) i Q4-rapporten.


Järva krog.

Philips hyr kontor av Fastpartner i Järva Krog

Uthyrning NCC har på uppdrag av fastighetsägaren Fastpartner, förmedlat hyresavtal till hälsoteknikföretaget Philips Sverige som sommaren 2021 flyttar in i nya kontorslokaler i Järva Krog, Stockholm. I den nya kvartersstaden får företaget ett kontor med toppmoderna, flexibla lokaler i ett attraktivt läge.


Frösunda

Fastpartner hyr ut i Centrala Frösunda

Uthyrning Fastpartner välkomnar Link Medical till Centrala Frösunda. Kontoret är på 467 kvadratmeter och ligger på Telegrafgatan 4, högst upp i huset, med tillgång till två terrasser.


Frösunda

Fastpartner hyr ut 1 080 kvadratmeter i Frösunda Port till Nordic Wellness

Uthyrning Etableringen är en viktig pusselbit för Fastpartner i arbetet med att erbjuda hyresgästerna ett komplett servicepaket med de mervärden som man får av att hyra kontor i Frösunda Port. Nordic Wellness är med sina 266 etableringar på över 70 orter Sveriges största gymkedja, och är under stark tillväxt.


Fastpartner utvecklar Rinkeby Centrum.

Fastpartner utvecklar Rinkeby Centrum

Bygg/Arkitektur Fastpartner har tagit beslut om att vidareutveckla Rinkeby Centrum. Nya fasader och entréer tillskapas längs Norra Rinkebygången och cirka 600 kvadratmeter av fastigheten Kvarnberget 4 omvandlas till nya butiks- och restaurangytor.


Grön finansiering – bland de stora svenska noterade fastighetsbolagen finns allt mellan 0 och 100 procents grön finansiering.

"Green washing, EU-taxonomi, win win" – kartläggning av storbolagens gröna finansiering

Energi/miljö I dag fortsätter vi vår kartläggning över large cap-bolagens syn på grön finansiering. Bland de svenska storbolagen finns allt från 0 till 100 procents grön finansiering.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

"Har ägt Tesla från och till" – Sven-Olof Johansson om USA och den "gröna bubblan"

Bolag Den senaste tiden har värderingen för bolag som på något sätt tangerar de gröna näringarna rusat på börserna över hela världen, detta mycket beroende på förhoppningar om Joe Bidens gröna satsningar som fröar av sig på hela världen. Hur ser fastighetsmiljardären och USA-kännaren Sven-Olof Johansson på utvecklingen – på ränteutvecklingen och den "gröna bubblan?"


Fastpartner har kontorsplaner i Västberga industriområde.

Här planerar Fastpartner för 33 500 kvm förtätning

Bygg/Arkitektur Bolaget har långtgående kontorsplaner i Västberga industriområde. Fastighetssverige berättar mer.


Fastpartners Hemsta Företagspark blir Hemsta Works.

Fastpartner tar nästa steg i utvecklingen av Hemsta i Gävle

Bolag Fastpartner skapar ett nytt kontorskoncept i Hemsta och byter dessutom namn på området.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Siktar på 1,5 miljarder i förvaltningsresultat

Bolag På grund av pandemin fastställde inte Fastpartner några nya mål i våras. Nu går de ut med målen: Bland annat ska bolaget nå ett rullande årligt förvaltningsresultat om 1 500 miljoner kronor år 2025.


Fastpartner hyr ut i Hemsta Företagspark i Gävle.

Fastpartner hyr ut 4 200 kvadratmeter till Region Gävleborg

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett treårigt hyreskontrakt med Region Gävleborg, Hjälpmedel SAM, avseende cirka 4 200 kvadratmeter i Hemsta Företagspark i Gävle.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Sven-Olof Johansson: Det här är en beredskap för kommande affärer

Bolag Fastpartner har emitterat icke säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor. Obligationerna emitterades inom en befintlig ram om 1,5 miljarder kronor, varav obligationer om 900 miljoner kronor har emitterats tidigare under år 2019 och 2020. Företagets vd Sven-Olof Johansson berättar för Fastighetssverige vad de ska använda pengarna till, hur marknaden ser ut och när företagets nya mål kommer att meddelas.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner emitterar obligationer om 200 miljoner kronor

Bolag Obligationerna emitterades inom en befintlig ram om 1 500 miljoner kronor, varav obligationer om 900 miljoner kronor emitterats tidigare under år 2019 och 2020.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner: Starkt förvaltningsresultat, nedskrivningar av värden

Bolag Fastpartners orealiserade värdeförändringar under Q2 uppgår till -174,5 miljoner kronor. Samtidigt redovisar bolaget en hög överskottsgrad, vilket leder till ett starkt förvaltningsresultat som är 20 procent högre än förra året.


Fastpartners vd Sven-Olof Johansson och Oscar Properties vd Oscar Engelbert.

Johansson om Helix och Oscars kamp: "Han ska ha credd"

Bolag Oscar Properties kris har inte gått Fastpartners vd Sven-Olof Johansson obemärkt förbi – men han försäkrar att framtiden för Helix, etapp två av Norra Tornen, inte påverkas av samarbetspartnerns utsatta läge. För Fastighetssverige berättar han mer om projektet och synen på affärskollegan Oscar Engelbert.


Patrik Arnqvist, regionchef på Fastpartner.

Fastpartner: Räknar med ytterligare 20-25 000 nya kvadratmeter

Bolag Fastpartner gör en affär med snabbväxaren och berättar för Fastighetssverige om framtidsplanerna för Kista.


Fastpartner hyr ut i Kista Bright.

Fastpartner hyr ut i Kista Bright

Uthyrning Fastpartner har tecknat hyresavtal med One Nordic avseende cirka 1 200 kvadratmeter i Fastpartners kontorskluster Kista Bright på Finlandsgatan i Kista Science City. Lokalerna beräknas stå klara för inflyttning i början av sommaren 2020.


Virtuell teknik används bland annat vid möten och konferenser på länk.

Så jobbar några av börsens största bolag med försäljning under krisen

Bolag Under rådande situation i samhället måste man vara uppfinningsrik och anpassningsbar. Hur möter fastighetsbolagen sina kunder och hyresgäster nu när man är rekommenderad att inte ha några fysiska kontakter mer än nödvändigt? Fastighetssverige har ställt frågan till börsens största bolag.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner utökar koncernledningen

Bolag Fastpartner utökar sin ledningsgrupp genom att Sara Sigge, HR-chef och kommunikatör, väljs in.


Sven-Olof Johansson.

Sven-Olof Johansson: "Rädslan för fastighetsaktier senaste tio åren har alltid varit fel"

Bolag Sven-Olof Johansson om Fastpartners första riktade nyemission på flera år, vad man ska göra med pengarna från den nya obligationen och om sin syn på fastighetsaktiernas värdering just nu.


Sven-Olof Johansson.

Fastpartner genomför riktad nyemission av två miljoner A-aktier

Ekonomi/Finansiering Tillförs 224 miljoner kronor.


Sven-Olof Johansson.

Sven-Olof Johansson: "Det finns alltid affärer att göra"

Bolag För Fastighetssverige ger Sven-Olof Johansson sin syn på fastighetssektorns höga värderingar, Fastpartners starka kvartalsrapport och framtiden.


Så presterade bolagens preffar och d-aktier i januari

Lista Vilken av branschens 22 noterade preffar och d-aktier gick bäst under den första månaden 2020? Här är hela listan.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartners D-aktie upp fem procent i öppningen

Bolag Fastpartner tar in 714 miljoner kronor, före transaktionskostnader, i sin D-aktieemission.
Priset fastställdes till 84 kronor per aktie. Ett par minuter efter börsöppningen handlades aktien för 88 kronor.


Stora Retaildagen
Anna Bellman och Sven-Olof Johansson

Nytt seminarium om retailmarknaden – Sven-Olof Johansson en av huvudtalarna

Stora Retaildagen Retailmarknaden genomgår en transformation och förändras i grunden. Den 20 februari ägnar vi en heldag åt trender, intervjuer och analyser av en av de mest intressanta sektorerna på fastighetsmarknaden just nu.
Stora Retaildagen hålls på Clarion Hotel Sign i Stockholm.


Fredrik Lundberg, Fredrik Holmström och Sven-Olof Johansson är några av fastighetsbörsens absolut starkaste ägare.

Här är bolagen med starkast huvudägare

Lista Sedan Vonovia lagt beslag på 94 procent av aktierna i Hembla och aviserat sin avsikt att tvångsinlösa resten har Fastighetssverige kartlagt ägarförhållandena i 55 andra noterade bygg- och fastighetsbolag i jakt på bolagen med starkast huvudägare. Här är hela listan.


Sven-Olof Johansson.

Fastpartners D-aktier börjar handlas den 13 december

Bolag Fastpartner avser att genomföra en emission av D-aktier till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utlandet samt att notera D-aktierna på Nasdaq Stockholm.


…Och här är bolagen där det gjorts störst insynsaffärer den senaste tiden

Bolag I samband att tungviktarna i Trianon säljer 800 000 aktier kartlägger Fastighetssverige insynsaffärerna i övriga noterade fastighetsbolag. Och vi kan konstatera att både nettoköpts och nettosålts ordentligt på vissa håll. Här är hela listan.


Fastpartner köper kontorsbyggnaden K12, där NCC:s huvudkontor ligger, i Järva krog.

Fastpartner köper NCC:s huvudkontor för 1,5 miljarder

Transaktioner NCC säljer det första kontorsprojektet, K12, i Järva Krog till Fastpartner för drygt 1,5 miljarder kronor. I fastigheten har NCC sitt nya huvudkontor.


Dragarbrunn 10:3.

Fastpartner köper i centrala Uppsala

Transaktioner Fastpartner har förvärvat fastigheten Dragarbrunn 10:3 i Uppsala av Skandia. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 14 700 kvadratmeter och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 27 miljoner kronor.


Sven-Olof Johansson.

Fastpartner köper göteborgskt sprithus

Transaktioner Sven-Olof Johansson & Co ökar sin närvaro i väst genom att förvärva en handelsfastighet som nyligen byggts ut.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner överväger D-aktier

Bolag I samband med Q3-rapporten meddelar Fastpartner att bolaget överväger en emission av stamaktier av serie D.


Fastpartner vill bygga hotell och utveckla handel och vård i några av fastigheterna de äger i Akalla.

Fastpartner vill bygga hotell i Akalla

Bygg/Arkitektur Fastpartner AB har ambitioner om att bygga hotell i Akalla, erfar Fastighetssverige.


Sven-Olof Johansson.

Fastpartner hyr ut 4 800 kvadratmeter i Gävle

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett sexårigt hyreskontrakt med Järbo Garn om cirka 4 800 kvadratmeter i fastigheten Näringen 5:1 i Gävle, även kallat Näringshuset. Kontraktet börjar löpa den 1 januari 2020. Lokalerna kommer att anpassas för att möta Järbo Garns behov av lager- och kontorsytor.


De har shoppat mest 2019

Transaktioner Under första halvan av transaktionsåret 2019 shoppade de huvudlistade fastighetsbolagen loss för drygt 17 miljarder kronor – där sex bolag stod för närmare 75 procent av volymen. Men vem har egentligen köpt mest? Här är hela listan.


Oscar Engelberts Oscar Properties säljer 50 procent av projektet Helix till ett JV, ägt av Sven-Olof Johanssons Fastpartner och Slättö.

Engelbert och Johansson om affären som fick kursen att skena

Transaktioner Hur ser Oscar Engelbert och Sven-Olof Johansson på Helixaffären? Och hur ser Johansson på Oscar Properties som bolag? Fastighetssverige pratade med båda vd:arna efter gårdagens affär.


Oscar Properties säljer 50 procent av projektet Helix till ett nytt JV, ägt av Fastpartner och Slättö.

Oscar Properties säljer 50 procent av Helix

Transaktioner Oscar Properties säljer 50 procent av bostadsprojektet Helix till ett bolag samägt av Fastpartner och Slättö. Försäljningspriset uppgår till 100 miljoner kronor.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartners mångmiljonbesked: Detaljplan vinner laga kraft

Bolag Detaljplanen för Bromstensstaden etapp 2 har nu vunnit laga kraft. Kommunstyrelsen i Stockholm antog detaljplanen den 18 februari 2019.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Johansson: Stärkt lokalefterfrågan och fortsatt yieldkompression

Bolag Fastpartners Q2 rapport visar att det rullande förvaltningsresultatet fortsätter öka, nu 870 miljoner kronor, att jämföra med 840 i Q1-rapporten. Förvaltningsresultatet för Q2 uppgår till 201,4 (193,1) miljoner kronor eller 1,11 (1,07) kronor per stamaktie.


Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden, Bo Wikare, vice vd på Hufvudstaden och Sven-Olof Johansson, vd på Fastpartner.

Stockholmsjättarnas investeringsfokus i Göteborg

Ekonomi/Finansiering Sven-Olof Johansson, vd på Fastpartner, Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden och Bo Wikare, vice vd på Hufvudstaden, om vilka investeringsmöjligheter som finns i Göteborg och varför allt fler utländska aktörer söker sig till Sverige.


De har köpt mest 2019

Lista Under årets första månader har de noterade fastighetsbolagen shoppat fastigheter för drygt tolv miljarder kronor. Men vem har egentligen köpt mest? Här är hela listan.


Fastpartner köper av Hemfosa

Transaktioner Sven-Olof Johansson & Co säkrar hattrick på näst viktigaste orten.


Sven-Olof Johanssons Fastpartner går ett transaktionsintensivt år till mötes.

Sven-Olof Johansson sugen på revansch

Bolag Fastpartners vd Sven-Olof Johansson berättar för Fastighetssverige om bolagets starka inledning på 2019 och hur det känns att förlora en budgivning mot Max Martin.


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.

Fastpartner: Rullande förvaltningsresultat 840 miljoner

Bolag Fastpartners hyresintäkter och driftnetton ökar med cirka tio procent i Q1-rapporten. Förvaltningsresultatet ökar bara med 2,3 procent på grund av engångsintäkter under jämförelseperioden.


Göteborg 400+
Sven-Olof Johansson, Biljana Pehrsson och Bo Wikare diskuterar Göteborgsmarknaden på framtidsseminariet Göteborg 400+ den 21 maj.

GBG 400+ – "Stockholmspanelen" om Göteborg på lång sikt

Göteborg 400+ Göteborg står inför enorma bygg- och infrastrukturprojekt. Hur ser tre av de stora Stockholmsstyrda börsbolagen på Göteborg som långsiktig investeringsmarknad? Missa inte framtidsseminariet Göteborg 400+ den 21 maj.


Fastpartner, med vd Sven-Olof Johansson ändrar finanspolicy och ska nu ha en nettobelåningsgrad på under 50 procent.

Fastpartner: Ny finanspolicy, belåningsgrad under 50 procent

Bolag Fastpartner når i Q4 ett rullande årligt förvaltningsresultat om 840 miljoner kronor (725). Målet är 950 miljoner kronor i slutet av 2020.


Padel.

Popsporten poppar upp i Lunda

Uthyrning Fastpartner hyr ut 4 300 kvadratmeter till Padelverket i Lunda.


Fastpartner offentliggör obligationsprospekt

Ekonomi/Finansiering Presenterar prospektet för gröna obligationen.


Fastpartner köper i Malmö och Täby

Transaktioner Fastpartner köper 7 800 kvadratmeter i Malmö och 2 300 kvadratmeter i Täby.


Efter storaffären – så går Areim vidare

Bolag Efter tre års innehav säljer Areim Solna Port till Fastpartner för nästan två miljarder kronor, vilket gör affären till en av de största som har offentliggjorts i år. För Fastighetssverige berättar Areim mer om vad man planerar för framtiden.


Fastpartner köper Solna Port av Areim.

Fastpartner köper Solna Port

Transaktioner Fastpartner har köpt fastigheten Brahelund 2 – Solna Port – i Solna av Areim för en köpeskilling om 1 953,5 miljoner kronor efter avdrag för uppskjuten skatt.


Därför går hon tillbaka till Fastpartner

Karriär Hon lämnade Fastpartner för ett år sedan för att börja jobba som fastighetschef på Newsec. Därför går Jenny Tallskog tillbaka till det gamla bolaget igen.


Tallskog efterträder Böckert hos Fastpartner

Karriär Jenny Tallskog tillträder tjänsten som regionchef i region 2 (norra och södra Stockholm samt Lidingö och Norrköping) hos Fastpartner. Hon efterträder Johan Böckert som valt att gå vidare efter 13 år i koncernen.


Fastpartner: Rullande förvaltning uppe i 769 miljoner

Bolag Fastpartners förvaltningsresultat ökar med 10,4 procent för niomånadersperioden, men minskar något jämfört med Q2.


Fastpartner hyr ut till XL Bygg i Mölndal

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett 15-årigt hyreskontrakt med XL Bygg på cirka 3 700 kvadratmeter i fastigheten Pottegården 3 i Åbro industriområde i Mölndal. Inflyttning beräknas ske under första kvartalet år 2020.


"Det kan inte vara ett bestående fenomen"

Ekonomi/Finansiering | PLAY Hur ser Sven-Olof Johansson på börsläget, vilka faror på den amerikanska marknaden tror han kan nå Sverige och varför får hans Fastpartner betala för att ha pengar hos vissa banker?


Erik Selin, Hans Wallenstam, Sven-Olof Johansson.

Fastighetskungarna om krisen

Ekonomi/Finansiering På lördag är det tio år sedan Lehman Brothers gick under. För Fastighetssverige berättar fastighetsgiganterna Sven-Olof Johansson, Erik Selin och Hans Wallenstam hur de ser på sina ageranden under krisen, med facit i hand.


Sven-Olof Johansson: "Det skapade en revanschlust"

Bolag Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner berättar för Fastighetssverige om hur det var att sitta häktad, gå flera miljarder i förlust och varför just han har lyckats i branschen trots upprepade bakslag.


Fastpartner: Förvaltningsresultat 14 procent upp

Bolag Som första rapporterande fastighetsbolag redovisar Fastpartner en stabil Q2-rapport. Samtidigt ser vd Sven-Olof Johansson en åtstramning på den svenska kapitalmarknaden.


Lokalmarknadsdagen

Sven-Olof Johanssons syn på marknadsläget och Göteborg

Lokalmarknadsdagen Sven-Olof Johansson, Fastpartners vd och grundare och en av fastighetsmarknadens största profiler, kommer till anrika Lokalmarknadsdagen i Göteborg den 30 augusti.


Fastpartner köper i Södertälje

Transaktioner Fastpartner har köpt fastigheten Kostern 11 i Södertälje. Fastigheten är belägen på Balticvägen 2 och den uthyrningsbara ytan uppgår till drygt 8 100 kvadratmeter.


Nu satsar Fastpartner på bostäder

Bostäder Från kommersiell fastighetsutveckling till bostäder. Fastpartner och Åke Sundvall har tecknat ett samarbetsavtal avseende nybyggnation av 200 bostäder i Märsta Centrum. För Fastighetssverige berättar Fastpartners vd Sven-Olof Johansson om varför man nu vill investera i bostäder och var man ska bygga härnäst.


Corien Wortmann-Kool och ABP har ökat väsentligt i Castellum.

De har mest makt i bolagen

Lista Hur stor del av Catena fick egentligen Kilenkrysset i samband med höstens miljardaffär? Vilket noterat bolag har familjen Kamprad klivit in i? Och hur påverkade Balders preff-inlösningar Erik Selins ägande i bolaget? Det och mycket mer visar Fastighetssveriges kartläggning av branschens mäktigaste ägare.


Sven-Olof Johansson: ”Paradigmskifte på räntemarknaden”

Bolag Sven-Olof Johansson menar i Fastpartners årsredovisning att de låga räntorna ”förmodligen blir bestående”.


Fastpartner får kreditbetyg – vill emittera obligationer

Bolag Fastpartner har erhållit kreditbetyget ”Ba2” med ”positive outlook” från Moody´s. Enligt omdömet från Moody´s kan kreditbetyget komma att höjas förutsatt att Fastpartner ökar andelen icke säkerställd belåning och ökar andelen obelånade fastigheter.


Fastpartner skruvar upp investeringstakten

Bolag Fastpartner spänner bågen och höjer sina finansiella mål. För Fastighetssverige berättar Sven-Olof Johansson mer om varför bolaget skruvar upp investeringstakten.


Fastpartner fortsätter öka

Bolag Fastpartners rullande årliga förvaltningsresultat är nu uppe i cirka 725 MSEK (625). Motsvarande siffra för Q3-rapporten var 685 MSEK. Bolagets mål är att nå 950 MSEK i slutet av 2020. Utdelningen höjs till 4,30 kr (4,00).


Fastpartner hyr ut 5 000 kvadratmeter till Aleris

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett hyresavtal med Aleris, som innebär att ett äldreboende på närmare 5 000 kvadratmeter kommer att skapas i Dalénum på Lidingö.


Sven-Olof Johansson

”Jag har ett väldigt avspänt förhållande till pengar”

Fredagsprofilen Vilken är den bästa affären Sven-Olof Johansson någonsin gjort? Varför inspireras han av Leif Östling? Och varför går han upp så sent om morgnarna? Det och mycket mer berättar han i veckans Fredagsprofilen.


Oscar Properties storsäljer till Fastpartner

Transaktioner Oscar Properties avyttrar Uppfinnaren 1 till Fastpartner för 934 miljoner kronor före avdrag för latent skatt om 85 miljoner kronor.


Heimstaden och Fastpartner i bytesaffär

Transaktioner Heimstaden och Fastpartner i bytesaffär om fastigheter i Uppsala och Gävle.


Uppåt för Fastpartner

Bolag Fastpartner redovisade ökade hyresintäkter, ökat driftnetto och ökade förvaltningsresultat i sin rapport för tredje kvartalet.


Sven-Olof Johansson

Sven-Olof Johansson köper mer SBB-aktier

Bolag Fastpartners Sven-Olof Johanssons privata bolag Compactor har köpt SBB-aktier för cirka 75 miljoner kronor.


Han skakar liv i gamla fabrikslokaler

Uthyrning Snart fylls Ericssons gamla lager i Gävle med liv igen. Och med tolv meter i takhöjd finns det inga gränser för hur våghalsig man kan vara i lokalen. För Fastighetssverige berättar mannen bakom Turbo Extreme Sport Zone varför han vill hyra ännu fler gamla fabrikslokaler.


Fastpartner hyr ut till ny typ av aktivitetsarena i Gävle

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett elvaårigt hyreskontrakt med Turbo Extreme Sport Zone omfattande cirka 6 000 kvadratmeter i fastigheten Hemsta 11:11/15:7 i Gävle.


Fastpartner hyr ut 9 000 kvadratmeter i Göteborg

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett åttaårigt hyresavtal med Alnova Balkongsystem AB i fastigheten Kärra 90:1 på Orrekulla Industrigata i Göteborg.


”Vi jobbar aktivt på att få in fler kvinnor”

Bolag Jämställdhetsstiftelsen Allbright har förkunnat sin dom över de svenska börsbolagens könsfördelning i styrelse och ledning. På röda listan finns bland annat Sven-Olof Johanssons Fastpartner.


”Mer intressant att titta på samtliga nivåer”

Bolag Jämställdhetsstiftelsen Allbright har förkunnat sin dom över de svenska börsbolagen. Här är fastighetsbolagen som är de minst jämställda – ett av dem är Victoria Park vars vd Peter Strand nyanserar den mindre smickrande placeringen.


”Banken måste finnas där kunderna finns”

Ekonomi/Finansiering Fastighetsprofilerna kommenterar Nordeas flykt från Sverige till Finland. ”Kommer att få jättefördelar”.


”De är väldigt långt från verkligheten”

Bolag I tre delar intervjuar vi fastighetsägare som finns representerade i det som polisen anser vara ”särskilt utsatta områden” i Sverige. I dag lägger Fastpartners vd Sven-Olof Johansson ut texten om polisens bristande närvaro i förorten.


Fastpartner: Lägre förvaltningsresultat per aktie

Bolag Fastpartners förvaltningsresultat per aktie landade på 5,30 för första halvåret, att jämföra med 5,43 under samma period förra året.


Fastpartner köper 14 000 kvadratmeter kontor i Frösunda

Transaktioner Fastpartner har köpt fastigheten Hilton 5 av Stockholm Fersen Fastighets AB, ett helägt dotterbolag till Handelsbankens Pensionsstiftelse. Fastigheten är uthyrd till cirka 90 procent och har en uthyrningsbar yta om 13 800 kvadratmeter.


”Dök helt plötsligt upp en möjlighet”

Ekonomi/Finansiering Fastpartners huvudägare och vd Sven-Olof Johansson om sitt köp av 24 700 preferensaktier – i sitt eget bolag.


Fastpartner köper i Söderhamn

Transaktioner Fastpartner köper fastigheten Verkstäderna 2 av CNF Invest AB. Fastigheten är belägen i centrala Söderhamn vid Söderhamnsån. Fastigheten är uthyrd till cirka 95 procent och har en uthyrningsbar yta om 15 200 kvadratmeter.


Prolympia får nya lokaler.

Fastpartner bygger nytt för Prolympia

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Prolympia omfattande totalt cirka 6 300 kvadratmeter i Gävle.


"Vi sitter mitt i den politiska diskussionen"

Sverige Gör politiska inspel i sitt vd-ord, nu förklarar Sven-Olof Johansson varför han anser att Fastpartner till stor del gör statens jobb. ”Samhället har abdikerat”.


Lämnar Fastpartners styrelse – Johansson tar plats

Bolag Ewa Glennow avböjer omval till Fastpartners styrelse. Valberedningen ändrar därmed sitt förslag och föreslår att vd:n, grundaren och huvudägaren Sven-Olof Johansson tar plats i styrelsen.


H&M hyr av Fastpartner

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett tioårigt hyresavtal med H&M om drygt 3 300 kvadratmeter i Frihamnen, Stockholm, till ett sammantaget hyresvärde om 110 miljoner kronor.


Därför åker inte profilen till Cannes

Mipim Sven-Olof Johansson nobbar Mipim. För Fastighetssverige berättar han varför. Dessutom berättar han om Fastpartners stora mål för 2017.


Fastpartner säljer för 850 miljoner kronor

Transaktioner Fastpartner säljer två fastigheter för 850 miljoner kronor och bildar tillsammans med Slättö ett joint venture för utveckling av cirka 900 bostäder i Stockholm.


Fastpartners nya mål: 750 miljoner

Bolag Fastpartner har satt upp som mål att i slutet av 2017 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 750 MSEK. I bokslutet för 2016 ligger det rullande förvaltningsresultatet på 625 (615) miljoner kronor.


”Tror vi har nått toppen”

Bolag Christopher Johansson om Fastpartners försiktighet på transaktionsmarknaden, bolagets fokus på digitalisering, hans roll i bolaget och den eviga frågan om när han tar över efter pappa Sven-Olof: ”En rätt logisk språngbräda”.


Fastpartner säljer i Göteborg och Stockholm

Transaktioner Fastpartner säljer fastigheter i Göteborg och Stockholm för sammanlagt 36,5 miljoner kronor.


LISTA: Topparnas bolagsengagemang

Event En har engagerat sig i handbolls-EM, en annan satsar på naturenergi. Fastighetssverige har kartlagt fastighetshöjdarnas insyn i olika företag – och branscher.


”Utländska investerare agerar ganska märkligt”

Bolag Sven-Olof Johansson berättar här om Fastpartners passivitet på transaktionsmarknaden i år, om investeringen i Ilija Batljans bolag, om när i karriären det var som allra roligast – och om sina förebilder i branschen. ”Han har lyckats trots att han inte har tagit en risk i hela sitt liv”.


LISTA: De är störst på sociala medier

Event Fastighetssverige har kartlagt vilka börsnoterade bolag i branschen som har flest följare på sociala medier.


Tre nya hyresgäster till Märsta Centrum

Uthyrning Fastpartner har tecknat nya hyresavtal med Intersport, Dressmann och Espresso House i Märsta Centrum. Avtalet med Intersport omfattar en butikslokal på 1 300 kvadratmeter, avtalet med Dressmann omfattar en butikslokal på 350 kvadratmeter och avtalet med Espresso House omfattar ett café för 100 gäster på torget i Märsta Centrum. Inflyttning är planerad till våren 2017.


”En garanti för låga räntor”

Sverige Fastighetstopparna Sven-Olof Johansson, Erik Selin och Roger Akelius kommenterar Donald Trumps seger i presidentvalet.


LISTA: Han äger flest bilar

Event En innehar tre Ferraribilar, en annan kör Tesla och en äger en traktor. Fastighetssverige har kartlagt fastighetstopparnas fordonsinnehav.


Fastighetsmarknadsdagen Stockholm
Sven-Olof Johansson

Sven-Olof Johansson om världsläget och framtiden

Fastighetsmarknadsdagen Stockholm Fastighetsmarknadsdagen Stockholm hålls den 16 november, en vecka efter det amerikanska presidentvalet. Fastighetsprofilen och USA-kännaren Sven-Olof Johansson kommer att intervjuas på seminariet om hur det ekonomiska läget i världen påverkas av valresultatet, om det turbulenta världsläget och framtiden för hans Fastpartner och den svenska fastighetsmarknaden.


Fastpartner köper i Gävle

Transaktioner Fastpartner köper två fastigheter i Gävle av Wessback Fastighets AB.


Fastpartner: Johansson jr ny vice vd

Bolag Christopher Johansson, marknadschef och son till grundaren och vd:n Sven-Olof Johansson har utsetts till vice vd för Fastpartner, som på tisdagen släppte sin halvårsrapport.


Fastpartner hyr ut till H&M i Märsta

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett hyresavtal med H&M omfattande en butikslokal på 2 900 kvadratmeter i två plan i Märsta centrum.


Fastpartners nya mål: 700 miljoner

Bolag Fastpartner väntade med att sätta upp nya mål till Q1-rapporten som kom i går: Målet är nu att i slutet av år 2016 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om minst 700 miljoner kronor.
I Q1-rapporten uppgår det till cirka 625 miljoner kronor.


Fastpartner hyr ut i Kista

Uthyrning Fastpartner har i sitt Kista-bestånd tecknat ett flertal nya hyresavtal med bland annat Brady, Diagona, Great Security, Perific Technologies och Proffssystern.


Fastpartner: 615 miljoner i rullande förvaltningsresultat

Bolag Fastpartner nådde sina mål för 2015. Det rullande årliga förvaltningsresultatet är nu uppe i 615 miljoner kronor, och fastighetsvärdet nästan 15,5 miljarder kronor.


Fastpartner hyr ut i Söderhamn

Uthyrning Fastpartner har tecknat nya avtal med Jeven och Björnänge Logistik & Förråd, som innebär att ytterligare 2 600 kvadratmeter hyrs ut i Björnänge 5:1 i Söderhamn.


Fastighetsmarknadsdagen Östergötland

Sven-Olof Johansson om möjligheter i regionen

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Fastpartners vd Sven-Olof Johansson pratar om investeringsmöjligheter på Fastighetsmarknadsdagen Östergötland på Louis De Geer (Värmekyrkan) i Norrköping den 4 februari.


Fastpartner säljer i Danderyd och Ronneby

Transaktioner Fastpartner genomför två mindre försäljningar, i Danderyd och Ronneby.


Fastpartner köper i Göteborg

Transaktioner Fastpartner har förvärvat fastigheten Biskopsgården 46:4 av NAPF AXE Göteborg Holding AB (som kontrolleras av Valad). De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 7,0 miljoner kronor.


Fastpartner köper stort av Brostaden

Transaktioner Fastpartner köper elva fastigheter av Brostaden i Stockholm för 822 miljoner kronor. Fastigheterna har en vakansgrad på 30 procent.


Förbifart Stockholm till Lunda

Uthyrning Fastpartner har träffat ett femårigt hyresavtal med Trafikverket avseende deras projektkontor till Förbifart Stockholm. Lokalen ligger i fastigheten Skebo 3, Lunda företagsområde och omfattar 1 478 kvadratmeter.


Ökande siffror för större Fastpartner

Bolag Fastpartners rullande förvaltningsresultat uppgår i Q3-rapporten till 545 miljoner kronor. Bolagets målsättning är att nå 600 miljoner till nästa rapport.


Fastpartner tar Lindex till Märsta Centrum

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett sjuårigt hyresavtal med Lindex Sverige AB i Märsta Centrum. Hyresavtalet omfattar cirka 770 kvadratmeter och inflyttning är planerad till våren 2017.


Studio Stockholm ritar Gavlegårdarnas nya aktivitetsbaserade kontor.

Studio Stockholm ritar Gavlegårdarnas nya aktivitetsbaserade kontor

Bygg/Arkitektur Studio Stockholm anlitades av Fastpartner, som blir Gavlegårdarnas nya hyresvärd, för att hjälpa Gavlegårdarna genom hela förändringsprocessen mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Gestaltningskonceptet bygger på Gavlegårdarnas vision ”Känn dig hemma”. Utformningen kommer således ha en tydlig Hemmahos-känsla där värderingarna kommer att tydliggöras.


Fastpartner tecknar 15-årigt kontrakt med gym i Gävle

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett 15-årigt hyreskontrakt med Må Bättre på 1 700 kvadratmeter i fastigheten Hemsta 11:11/15:7 i Gävle.


Starka siffror från Fastpartner

Bolag Marknaden reagerade positivt på Fastpartners Q2-rapport på tisdagen. Aktien stängde fyra procent upp, efter att som högst varit upp med nästan åtta procent.


Fastpartner köper i Göteborg

Transaktioner Fastpartner köper en fastighet i Högsbo, Göteborg, av Aspelin Ramm.


Fastpartner köper av Konsumentföreningen Stockholm

Transaktioner Fastpartner köper fem fastigheter av Konsumentföreningen Stockholm. De årliga hyresintäkterna uppgår till 11,6 miljoner kronor.


Fastpartner köper i Norrköping

Transaktioner Fastpartner köper sex fastigheter i Norrköping för 120 miljoner kronor.


Fastpartner köper för 200 miljoner på Lidingö

Transaktioner Fastpartner köper fastigheten Västerbotten 19 vid brofästet på Lidingö för 200 miljoner kronor.


Två nya till Fastpartners styrelse

Karriär Två nya ledamöter föreslås till Fastpartners styrelse.


Fastpartner räntesäkrar - tecknar tioårigt avtal

Ekonomi/Finansiering Fastpartner väljer att räntesäkra ytterligare en del av sin låneportfölj. Fastpartner har ingått ett tioårigt ränteswapavtal om 300 miljoner kronor på nivån 0,93 procent.


Sex fastighetsbolag har jämställda ledningsgrupper

Sverige Stiftelsen Allbright som arbetar för ett mer jämställt näringsliv har kommit med en ny rapport om jämställdhet hos börsbolagen. Av de 27 bolag som platsar på den så kallade Vita listan (bolag som har jämställda ledningsgrupper) är sex fastighetsbolag.


Fastpartner siktar på 15 miljarder

Bolag Fastpartner nådde upp till sina finansiella mål för 2014. Nu höjer man ambitionsnivån för 2015 – bland annat siktar bolaget på att nå 15 miljarder kronor i fastighetsvärde under året.


Fastpartner rekryterar från Diös

Karriär Fastpartner rekryterar Fredrik Thorgren som ny regionchef i Gävleborg.
Fastpartner har också tillsatt Christopher Johansson som ny marknadschef.


Fastpartner emitterar obligationslån om 300 miljoner

Ekonomi/Finansiering Fastpartner emitterar ett icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor, med en löptid om fyra år och två månader, på den svenska obligationsmarknaden. Lånet löper med en rörlig ränta om Stibors tremånadersränta + 3,40 procentenheter.


Fastpartner räntesäkrar på låga nivåer

Ekonomi/Finansiering Fastpartner har ingått ett tioårigt ränteswapavtal om 250 miljoner kronor på nivån 1,23 procent samt ett 30-årigt ränteswapavtal om 200 miljoner kronor på nivån 1,985 procent.


Fastpartner genomför riktad nyemission av preferensaktier

Ekonomi/Finansiering I samband med Fabegeaffären offentliggör Fastpartner en placering av högst 172 499 nya preferensaktier genom en riktad nyemission till ett begränsat antal investerare.


Fastpartner köper stort av Fabege

Transaktioner Fastpartner köper Nasdaqfastigheten invid Norra Djurgårdsstaden och Siemensfastigheterna i Upplands Väsby av Fabege för 1 425 miljoner kronor.

Fastpartner genomför riktad nyemission av preferensaktier

Ekonomi/Finansiering I samband med Fabegeaffären offentliggör Fastpartner en placering av högst 172 499 nya preferensaktier genom en riktad nyemission till ett begränsat antal investerare.


Fastpartner köper i Solna för 790 miljoner

Transaktioner Kontorsfastigheten som Fastpartner under tisdagen meddelade att man var på väg att köpa är Solna Hilton 2 i Frösunda.


Fastpartner köper i Stockholm

Transaktioner Fastpartner har tecknat avtal om förvärv av kontorsfastigheter i Stockholm motsvarande en uthyrningsbar yta om cirka 25 000 kvadratmeter. Det finns ett tillträdesförbehåll i avtalet vilket gör att Fastpartner inte kan precisera förvärvet ytterligare.


Kanonstart för Fastighetsmarknadsdagen

Event Den första upplagan av Fastighetsmarknadsdagen i Stockholm uppskattades stort av de dryga 250 besökarna.
– Eventet fyller absolut en funktion. Det är roligt att träffa branschfolket, sade Mikael Granath på Willhem.


Fastpartner hyr ut i Täby

Uthyrning Fastpartner hyr ut 2 188 kvadratmeter i två olika avtal i Täby Kyrkby.


Fastpartner räntesäkrar - på 0,85 procent

Ekonomi/Finansiering Mot bakgrund av det gynnsamma marknadsläget på swapmarknaden har Fastpartner valt att räntesäkra ytterligare en del av låneportföljen.


Fastpartner hyr ut 15 000 kvadratmeter

Uthyrning Fastpartner hyr ut 15 000 kvadratmeter till Sportamore och Telecitygroup Scandinavia på Lunda Företagsområde.


Fastpartner nära sitt mål om rullande förvaltningsresultat

Bolag I början av 2013 satte Fastpartner upp fyra högt ställda mål, bland annat ett rullande förvaltningsresultat om 400 miljoner kronor i slutet av 2014. I niomånadersrapporten når bolaget 388 miljoner kronor.


Fastpartner utvecklar Märsta Centrum

Bygg/Arkitektur Fastpartner uppför en ny byggnad på 7 000 kvadratmeter invid torget i Märsta Centrum. Fastpartner har tecknat avtal om Ica Kvantum på 3 200 kvadratmeter.


Fastpartner utökar obligationslån

Ekonomi/Finansiering Fastpartner emitterade i mars ett fyraårigt obligationslån om 400 miljoner kronor. Nu har bolaget emitterat ytterligare 100 miljoner kronor under obligationslånet, vilket innebär att dess rambelopp om 500 miljoner kronor därmed är utnyttjat till fullo.


Tandläkarklinik blir trygghetsboende i Åtvidaberg

Bygg/Arkitektur Den gamla Folktandvården på torget i Åtvidaberg byggs just nu om till ett trygghetsboende.


Fastpartner säljer till Väsby kommun

Transaktioner Fastpartner har tecknat avtal om att sälja två fastigheter i Upplands Väsby till kommunen som behöver fastigheterna som ett led i den fortsatta utvecklingen av området Väsby Entré.


Fastpartner hyr ut i Gävle

Uthyrning Fastpartner hyr ut 6 100 kvadratmeter i Ericssons gamla Gävlefabrik. Kontraktet är på 15 år.


Fastpartner över tio miljarder

Bolag I och med Fastpartners halvårsrapport nåddes ett av bolagets fyra uppsatta mål: ett fastighetsvärde överstigande tio miljarder kronor.
Beståndet värderas nu till 10 182 miljoner kronor (9 563).


Fastpartner köper i Spånga

Transaktioner Fastpartner köper en 20 000 kvadratmeter stor lager- och produktionsfastighet i Lunda av Liber AB.


Fastpartner hyr ut i Hässelby Gårds Centrum

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Ica Sverige. Hyresavtalet om 2 416 kvadratmeter träder i kraft under hösten 2015 och lokalen finns i fastigheten Labyrinten 1 i Hässelby Gårds Centrum.


Fastparter hyr ut till gym i Vinsta/Vällingby

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett tioårigt avtal med Fresh Fitness Sverige. Lokalerna är avsedda för gym- och träningsverksamhet. Hyresavtalet om 1 465 kvadratmeter träder i kraft 1 november 2014 och lokalerna finns på Siktgatan 2 i Vinsta/Vällingby. Lokalerna kommer att anpassas för Fresh Fitness gym- och träningsverksamhet.


Fastpartner bygger nytt i Västberga

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett avtal om nyproduktion för Gourmet Food, som flyttar till Västberga första halvåret 2017. I dag finns Gourmet Food i Slakthusområdet.


Kraftigt ökat driftnetto för Fastpartner

Ekonomi/Finansiering Fastpartner presenterar en stark rapport för årets första kvartal. Bland annat ökade driftnettot med nästan 26 procent jämfört med motsvarande period förra året.


Fastpartner köper i Norrköping

Transaktioner Fastpartner har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av två fastigheter i Norrköping.
De årliga hyresintäkterna uppgår till 29 miljoner kronor.


Fastpartner ansöker om notering av obligationslån

Ekonomi/Finansiering Fastpartner emitterar ett icke säkerställt fyraårigt obligationslån om 400 miljoner kronor. Fastpartner kommer att ansöka om notering av lånet vid Nasdaq OMX Stockholm.


Fastpartner hyr ut i Märsta

Uthyrning Fastpartner hyr ut 700 kvadratmeter till flera olika aktörer i Märsta Centrum.


Fastpartner emitterar 400 miljoner kronor

Ekonomi/Finansiering Fastpartner har emitterat ett icke säkerställt fyraårigt obligationslån på den svenska marknaden om 400 miljoner kronor.


Fastpartner höjer utdelningen

Bolag Fastpartner presenterar en stabil rapport för 2013 och höjer utdelningen.


Fastpartner hyr ut 7 800 kvadrat i Stockholm

Uthyrning Fastpartner genomför två uthyrningar i Stockholmsområdet. Den totala ytan uppgår till 7 800 kvadratmeter.


Fastpartner köper i Enköping

Transaktioner Fastpartner har köpt tre fastigheter i Enköping. Affären genomförs som ett bolagsförvärv.


Fastpartner förlänger och nytecknar 14 565 kvadratmeter

Uthyrning Fastpartner förlänger och tecknar nya kontrakt om totalt 14 565 kvadratmeter med Gavlefastigheter.


Fastpartner hyr ut i Spånga

Uthyrning Fastpartner hyr ut 3 759 kvadratmeter till ett dotterbolag till Boule Diagnostics i Lunda Företagsområde i Spånga.


Fastpartner köper av JM på Lidingö

Transaktioner Fastpartner köper två kontorsfastigheter på Dalénumområdet på Lidingö av JM för 268 miljoner kronor.


Fastpartner hyr ut i Lunda

Uthyrning Fastpartner hyr ut 2 613 kvadratmeter i fastigheten Rånäs 1 i Lunda, Stockholm Västerort.


Stadigt förbättrat från Fastpartner

Bolag Fastpartners rullande årliga förvaltningsresultat är nu uppe i 326 miljoner kronor.
Målet om 400 miljoner kronor i slutet av 2014 kvarstår.


Newsec får förvaltningsuppdrag av Fastpartner

Bolag Fastpartner har gett Newsec i uppdrag att förvalta ett fastighetsbestånd om drygt 40 000 kvadratmeter fördelat på ett flertal kontors- och industrifastigheter i Malmö och Burlöv.


Länsförsäkringar minskar i Fastpartner

Bolag Länsförsäkringar Fondförvaltning har minskat sitt innehav i Fastpartner från cirka 2,8 miljoner till cirka 2,4 miljoner aktier.


Fastpartner hyr ut i Järfälla

Uthyrning Fastpartner har tecknat två hyresavtal i fastigheten Veddesta 5:3 med adress Bruttovägen 6 i Järfälla.


Förbättrade siffror från Fastpartner

Bolag Fastpartner redovisar ett förvaltningsresultat på 132,1 miljoner kronor (104,7) för årets första halvår. Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår sammantaget till cirka 315 miljoner kronor, målsättningen är att nå 400 miljoner kronor i slutet av 2014.


Fastpartner miljardköper – går in på nya marknader

Transaktioner Fastpartner köper 14 fastigheter av en Valadfond. Fastigheterna ligger i Stockholm, Göteborg, Malmö samt Växjö.


Ytterligare ett bolag noterar preferensaktier

Ekonomi/Finansiering Den 18 juni inleds handeln med ytterligare ett fastighetsbolags preferensaktier – den här gången på First North.


Fastpartners emission fulltecknad

Bolag Fastpartners emission av preferensaktier blev fulltecknad och Fastpartner får därmed in 505 miljoner kronor.


Stor efterfrågan – Fastpartner förkortar anmälningsperiod

Bolag Fastpartner förkortar anmälningsperioden för teckning av preferensaktier för institutionella investerare. De institutionella måste nu anmäla sig senast klockan 17 i dag.


Och emitterar preferensaktier om dryg halv miljard

Ekonomi/Finansiering Fastpartner meddelar att man ska genomföra en emission av preferensaktier som ska tillföra bolaget cirka 505 miljoner kronor.


Fastpartner köper Vallentuna Centrum

Transaktioner Vallentuna Centrum om cirka 35 000 kvadratmeter har köpts av Fastpartner.

Och emitterar preferensaktier om dryg halv miljard

Ekonomi/Finansiering Fastpartner meddelar att man ska genomföra en emission av preferensaktier som ska tillföra bolaget cirka 505 miljoner kronor.


Kamprad säljer fastighetsaktier

Bolag Ingvar Kamprad sålde under det första kvartalet hela sitt innehav i tre av börsens fastighetsbolag.


Ökade siffror för större Fastpartner

Bolag Fastpartner redovisar förbättrade siffror för årets första kvartal, till följd av att beståndet har vuxit.


Fastpartner bygger ut och förlänger i Märsta

Uthyrning Fastpartner har tecknat nytt tioårigt avtal om 4 600 kvadratmeter med Park Inn Hotell i Märsta.


Fastpartner hyr ut i Gävle

Uthyrning Den 1 juni flyttar LK Prefab in som ny hyresgäst i Fastpartners fastighet Näringen 10:4, Avaströms Företagshotell, i Gävle. Företaget har tecknat ett sjuårigt hyresavtal på 2 570 kvadratmeter produktionslokaler inklusive kontor.


Fastpartner räntesäkrar

Ekonomi/Finansiering Mot bakgrund av det låga ränteläget för långa räntor har Fastpartner valt att räntesäkra ytterligare en del av låneportföljen.


Fastpartner siktar högt

Bolag Fastpartner siktar på att i slutet av nästa år ha ett fastighetsvärde på tio miljarder kronor. Bolaget har också satt upp höga målsättningar för hyresintäkter, driftnetto och rullande förvaltningsresultat.
För att kunna växa planerar bolaget nu att emittera preferensaktier.


Fastighetsbolag på ”svarta listan”

Bolag Allbright, som bland annat arbetar för jämställdhet i bolagsledningar, har presenterat sin ”svarta lista” för 2013. Här listas de bolag som inte har en enda kvinna med i ledningsgruppen. Listan har i år minskat från 100 till 86 bolag – flera fastighetsbolag är med på listan.


Fastpartner utvecklar Märsta centrum

Uthyrning Fastpartner har genomfört flera uthyrningar och ska även uppföra en ny byggnad i Märsta centrum.


Fastpartner köper av Kungsleden

Transaktioner Fastpartner köper en fastighet i Sollentuna av Kungsleden för knappt 39 miljoner kronor.


Fastpartner köper av B&B Tools

Transaktioner Fastpartner köper två logistikfastigheter av B&B Tools, som fortsätter att vara hyresgäst i fastigheterna. Den sammanlagda ytan omfattar cirka 81 500 kvadratmeter.


Johansson köper NCC-aktier

Bolag Fastpartners vd och huvudägare Sven-Olof Johansson är också styrelseledamot i NCC. Han har nu utökat sitt aktieinnehav i NCC.


De har börsens bästa ledning

Bolag I Leimdörfers rapport The rental peak – promise or peril ger 76 asset managers sin syn på de börsnoterade fastighetsbolagens management. Här är hela rankinglistan.


Panaxiakonkurs sänker Fastpartner-värde med 79 miljoner

Bolag Panaxias konkurs i september medförde en värdeförändring på den fastighet de hyrde av Fastpartner med 79 miljoner kronor.


Fastpartner räntesäkrar

Bolag Fastpartner ingår ett ränteswapavtal för att säkra räntan på det nyligen emitterade obligationslånet.


Fastpartner emitterar obligationslån om en halv miljard

Bolag Fastpartner har emitterat ett icke säkerställt fyraårigt obligationslån på den svenska marknaden. Volymen uppgår till 500 miljoner kronor och lånet löper med en rörlig ränta om Stibors tremånadersränta plus 3,90 procentenheter.


Större Fastpartner ger ökat resultat

Bolag Fastpartners hyresintäkter har ökat med 37,5 procent sedan motsvarande period förra året, beroende på de 40 fastigheter bolaget har tillträtt sedan maj 2011.


Fastpartner köper Mekonomenfastigheter

Transaktioner Fastpartner har köpt 15 fastigheter av fonden EAVF, som förvaltas av AXA Real Estate.


Fastparter säljer i Gävle

Transaktioner Fastpartner har sålt logistikfastigheten Andersberg 14:32 i Gävle till hyresgästen Maserfrakt.


Fastpartner hyr ut 7 900 kvadratmeter

Uthyrning Fastpartner hyr, genom fyra separata uthyrningar, ut sammanlagt 7 900 kvadratmeter i Stockholm.


Fastpartner köper för 116 miljoner i Märsta

Transaktioner Fastpartner har köpt sex fastigheter för 116 miljoner kronor i Märsta.


Fastpartner hyr ut i Gävle

Uthyrning Fastpartner hyr ut 1 185 kvadratmeter till Bolzoni Auramo i fastigheten Näringen 22:2 i Gävle.


Fördubblat resultat för Fastpartner

Bolag Fastpartner presenterar en stark rapport för årets tre första månader. Bland annat fördubblar man resultatet efter skatt jämfört med samma period förra året.


Fastpartner hyr ut i centrala Stockholm

Uthyrning Fastpartner hyr ut 1 633 kvadratmeter i beståndet på Luntmakargatan i Stockholm, som Fastpartner nyligen förvärvade av Alecta.


Fastpartner säljer återköpta aktier

Bolag Fastpartner har sålt 2,3 miljoner återköpta aktier för 53,50 kronor per aktie, totalt 125 miljoner kronor. Fastpartner gör en jättevinst på aktierna, som successivt har förvärvats sedan mars 2001, till ett genomsnittligt pris om 9,51 kronor per aktie.


Fastpartner höjer utdelningen

Bolag Fastpartners driftnetto ökade med nästan 20 procent under 2011, mycket beroende på att beståndet har vuxit.
Utdelningen höjs med 20 öre till 2,50 kronor per aktie.


Fastpartner hyr ut i Söderhamn

Uthyrning Fastpartner har tecknat avtal om 1 194 kvadratmeter produktionslokaler till Jeven AB, Nordens största tillverkare av kåpor och storkök, i Söderhamn.


Fastpartner köper loss stort Gävlebestånd

Transaktioner Fastpartner blir nu ensamägare till 70 439 kvadratmeter, som tidigare ägts gemensamt med Property Group.


Fastpartner köper sista
pusselbiten i Märsta Centrum

Transaktioner I och med köpet av fastigheten Märsta 1:198 äger Fastpartner nu samtliga fastigheter i Märsta Centrum.


Värdeförändringar
tyngde Fastpartners resultat

Bolag Fastpartner presenterar ett minskat resultat för årets tredje kvartal. Främst beroende på ökade räntekostnader och negativa värdeförändringar.


Fastpartner bygger bibliotek och konsthall

Bygg Fastpartner har tecknat ett avtal med Sigtuna kommun om att uppföra en ny byggnad i Märsta centrum. Den nya byggnaden ska inrymma bibliotek och en konsthall och hyresgäst blir Sigtuna kommun.


Fastpartner räntesäkrar

Bolag Fastpartner har, mot bakgrund av det låga ränteläget för långa räntor, valt att räntesäkra en del av låneportföljen.


Fastpartner hyr ut i Gävle

Uthyrning Fastpartner hyr ut 1 220 kvadratmeter på ett femårigt avtal till Calderys Nordic AB i fastigheten Näringen 22:2 i Gävle.


Ökade räntekostnader
sänkte Fastpartners resultat

Bolag Ökade hyresintäkter och högre driftnetto räckte inte. Fastparters resultat sjönk med nästan 300 miljoner kronor.


Lidl säljer sitt centrallager

Transaktioner Fastpartner AB och Svensk Fastighetsfond AB köper, genom det gemensamägda bolaget Arena Real AB, Lidls centrallager i Svista logistikområde i Eskilstuna.


Fastpartner köper i Tibro

Transaktioner Fastpartner köper den 42 000 kvadratmeter stora kontors- och lagerfastigheten Hyveln 1 i Tibro av Lecrima AB.
Fastpartner har dessutom nyuthyrt närmare 13 000 kvadratmeter i år.


Fastpartner och Besqab
i gemensamt bostadsprojekt

Bygg Fastpartner och Besqab har tecknat ett samarbetsavtal för att gemensamt genomföra ett bostadsprojekt om 150 lägenheter vid Centralparken i Näsby Park i Täby.


Höjda räntor sänkte Fastpartners resultat

Bolag Fastpartner redovisar en säkning av sitt förvaltningsresultat med 5,2 miljoner kronor. Den främsta förklaringen är ökade räntekostnader.


Rekordbokslut trots sänkt förvaltningsresultat

Bolag Fastpartners resultat efter skatt 2010 uppgick till 508,3 miljoner kronor (34,6), vilket är det bästa Fastpartner har rapporterat.
Utdelningen höjs från 2,00 till 2,30 kronor per aktie.


Börs-vd rasar mot böter

Juridik Vd:n för ett börsnoterat fastighetsbolag har fått böter av Finansinspektionen. Nu tänker han överklaga beslutet som han menar är felaktigt.


Fastpartner säljer i Södertälje

Transaktioner Fastpartner har sålt bostadsfastigheten Hammaren 12 i Södertälje till en nybildad bostadsrättsförening.


KontaktUppgifter

Fastpartner AB

Adress
Sturegatan 38 Stockholm

KONTAKT
Christopher Johansson
08-4023460

cj@fastpartner.se

Branschkategorier