Image

Stenvalvet köper i Västerås

Transaktioner Stenvalvet förstärker sin fastighetsportfölj i Mälardalen genom att köpa fastigheten Livia 15 i Västerås.
Publicerad den 3 Juli 2015

Livia 15 är en fastighet på Stora Gatan i centrala Västerås på drygt 7 000 kvadratmeter. Fastigheten är idag fullt uthyrd och bland hyresgästerna kan nämnas Academedia, Jensen Education och Handelsbanken.

Stenvalvet äger sedan tidigare i Västerås fastigheten Norna 21 där polisen är hyresgäst samt Vedbo 59 i Eriksborg, före detta
Västra sjukhuset, med Engelska skolan som största hyresgäst.

- Förvärvet av Livia 15 ligger helt i linje med Stenvalvets planer och passar bra in i det befintliga fastighetsbeståndet av samhällsfastigheter och vi ökar dessutom vår närvaro i Mälardalen, säger Greger
Hedlund, transaktionschef på Stenvalvet.

Stenvalvet tillträder fastigheten den 1 september.

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastighets AB Stenvalvet på Branschguiden

FASTIGHETS AB STENVALVET
Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom segmentet samhällsfastigheter. Totalt äger, förvaltar och utvecklar vi ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 16 miljarder kronor.

I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som rättsväsende, utbildning, vård och omsorg samt myndigheter. Det är företrädesvis stat, kommun och region som är hyresgäster och utförare.

Fastighetsbeståndet är fördelat över hela Sverige. Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella ...

Läs mer om Fastighets AB Stenvalvet på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Insatsteam ska lösa bostadsbyggandet i nyindustrialiseringsorter

Bostäder Fyra bostadsministrar, 3,5 år som samordnare och varav ett år som utredare – nu kommer förslagen från den statliga utredaren för hur bostadsbyggandet ska öka. Rapport från ett skeende är namnet som utredare Peter Larsson gett utredningen om hur samhällsbyggandet i Norrbottens och Västerbottens län ska öka och strukturella hinder minska. Tre förslag är redan under beredning och nu kommer fler förslag på hur aktörerna ska samordnas för att säkra befolkningsförsörjningen ska gå i rätt takt för den gröna industrins framfart.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige