Image
Claes Malmkvist, vd för Lansa Fastigheter.

Lansa öppnar för fler förvärv

Transaktioner I förra veckan gjorde Lansa sitt första förvärv i centrala Göteborg. Under de sju år som gått sen bolaget grundades har man vuxit i snabb takt och har idag en fastighetsportfölj som närmar sig tvåsiffrigt i miljardklassen. Samtidigt har de länge haft ambitioner om hur högt och hur snart de ska nå olika nivåer på fastighetsvärde i bolaget. Claes Malmkvist, vd för Lansa, säger till Fastighetssverige att de kommer behöva se över målsättningarna till följd av den stiltje som råder på transaktionsmarknaden.


Olov Lindgren köper fastigheten Geten 21 i Stockholm.

Olov Lindgren köper i centrala Stockholm

Transaktioner Olov Lindgren har förvärvat fastigheten Stockholm Geten 21 på Frejgatan 31, av S:t Johannes församling. Fastigheten som har haft samma ägare i drygt 110 år och Olov Lindgren menar att den nu får en minst lika långsiktig ägare. Tillträde sker 1 juni 2023.


Lansa köper på Lindholmen.

Lansa etablerar sig i Göteborg – köper fastighet av Byggvesta

Transaktioner Lansa Fastigheter förvärvar en fastighet med 138 bostäder på Lindhomen, invid Karlastaden, i Göteborg. Säljare är Byggvesta.


Helsfyr Panorama.

Niam köper i Oslo

Transaktioner Niam köper kontorsbyggnaden Helsfyr Panorama i Oslo.


David Mindus, vd för Sagax.

Sagax köper nio fastigheter för 600 miljoner kronor

Transaktioner Sagax har genom fyra separata transaktioner förvärvat sammanlagt 9 fastigheter för motsvarande 600 miljoner kronor.


Magnus Andersson, vd Aros Bostad.

Aros Bostad avyttrar mindre bostadsutvecklingsprojekt i Salem

Transaktioner Aros Bostad har avyttrat Parkvillorna, ett mindre bostadsprojekt i Salems kommun, till en köpeskilling som överstiger bokfört värde. Köparen, Tantalos Utveckling AB, tillträder projektet vid lagakraftvunnet bygglov.


Fastigheten innehåller Scandic hotell samt ett mindre antal bostäder.

Diös avyttrar fastighet i Borlänge för 200 miljoner

Transaktioner Fastighetsbolaget Diös avyttrar en hotellfastighet i Borlänge och köpare är Midstar Hotels. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 14 000 kvadratmeter och frånträde sker 1 juni 2023.


Handskak genre

Kvalitena säljer kontorsfastighet i Stockholms innerstad

Transaktioner Kvalitena säljer fastighet på Östermalm i Stockholm.


Richard Gröttheim, vd för AP7, Thomas Erséus som är vd för AMF Fastigheter och Katarina Romberg, ordförande i AMF Fastigheters styrelse.

AMF Fastigheters första JV på egna ben – årets största transaktion

Transaktioner Årets största förvärv är på gång. Denna gång är det pensionsförvaltarna AMF och Sjunde AP Fonden som slår sig samman i en gemensam affär om en av landets mest attraktiva platser, med prislappen 7,4 miljarder koronor. "För oss var det viktigt att fortsatt vara majoritetsägare" säger AMF Fastigheters vd Tomas Erséus till Fastighetssverige.


Granfura förvärvar Krokslätts torg i Mölndal av Sigillet.

Granfura förvärvar Krokslätts torg i Mölndal av Sigillet

Transaktioner Sigillet Fastighets AB avyttrar kontors- och butiksfastigheten känd som Krokslätts torg i Mölndals kommun. Köpare är Granfura Holding AB. Affären sker genom överlåtelse av det fastighetsägande bolaget.


Joacim Sjöberg, vd för Castellum.

Castellum säljer för sammanlagt 2,3 miljarder

Transaktioner Castellum avyttrar två fastigheter till hyresgästen Axis Communications. Därutöver har 18 mindre fastigheter avyttrats tidigare under året. Försäljningspriserna uppgår till sammanlagt 2,3 miljarder kronor. Försäljningspriserna ligger i linje med bokförda värden.


274 lägenheter omfattas i transaktionen mellan SEB:s bostadsfond och Sveaviken som säljare.

SEB:s bostadsfond köper i Örebro

Transaktioner Sveaviken Bostad har idag genom helägda dotterbolag avyttrat fastigheterna Örebro Autogyron 4-5, samt Glidplanet 4 till SEB:s bostadsfond Domestica V. Fastigheterna omfattar tillsammans 274 lägenheter med en uthyrningsbar yta om 11 650 kvadratmeter, varav 98 kvadratmeter utgörs av en kommersiell lokal, samt ett fristående parkeringshus med 161 platser.


Genesta köper i Jönköping.

Genesta köper logistik i Jönköping av Infrahubs

Transaktioner Genesta har tecknat avtal om att förvärva en högkvalitativ logistikfastighet från Infrahubs. Fastigheten, färdigställd i slutet av 2022, ligger längs E4:an i Jönköping. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 45 700 kvadratmeter och fastigheten är fullt uthyrd till Husqvarna med ett långsiktigt avtal. Förvärvet är den sjätte investeringen på uppdrag av Genestas femte fond GNRE Core Plus Open Ended, som lanserades 2021.


Entras vd Sonja Horn och bolagets finanschef Anders Olstad.

Gammalt och nytt försvinner i Entras senaste miljardförsäljning

Transaktioner Entra har sålt två fastigheter i Oslo för närmare 1,5 miljard norska kronor. Köpare är NREP och avyttringarna gjordes till cirka en procent under bokfört värde enligt Entra. För Fastighetssverige berättar Entras CFO Anders Olstad mer om bakgrunden till affären, varför man sålde under bokfört värde och hur ambitionen för beståndet ser ut framöver.


David Mindus, vd för Sagax.

Sagax köper för 529 miljoner

Transaktioner Sagax har genom nio separata transaktioner förvärvat sammanlagt 16 fastigheter för motsvarande 529 miljoner kronor.


Jan Tärnell, affärsområdeschef Värdering & Analys och Stefan Timan, affärsområdeschef Transaktionsrådgivning på Svefa.

Svefaduons dom över transaktionsmarknaden just nu

Bolag I Norrland finns det intressanta investeringscase inom bostäder men den övergripande prissättningen på marknaden är mycket svårare än vanligt för tillfället. Det var några av insikterna som Jan Tärnell, affärsområdeschef Värdering & Analys och Stefan Timan, affärsområdeschef Transaktionsrådgivning, levererade när de gav sin lägesbild av den svenska fastighetsmarknaden utifrån ett värderings- och transaktionsperspektiv under Svefas årliga fastighetsdag.


Stenhaga förvärvar News fastigheter i Trollhättan från Evergrande. Svante Andersson äger Stenhaga.

Stenhaga förvärvar Nevs fastigheter från Evergrande

Transaktioner Svante Andersson har genom sitt bolag Stenhaga Invest tecknat Letter of Intent om att förvärva Nevs fastigheter med tillhörande fabriksområde i Trollhättan. Nevs ägs av den kinesiska fastighetsjätten Evergrande och Stenhaga förvärvar 80 procent medan Nevs efter genomförd affär kommer att äga 20 procent som en del i att behålla möjligheten för bilproduktion och försäljning i Europa. Tillträde kommer att ske den 1 juli.


Eva Landén, vd för Corem.

Corem säljer en fastighet i Danmark

Transaktioner Corem har tecknat avtal om försäljning av en fastighet utanför Köpenhamn till ett underliggande fastighetsvärde motsvarande 290 miljoner kronor, vilket är i linje med bokfört värde.


Fastigheterna Diana 3 och 6 respektive Trollet 9 ligger vid Drottningtorget i centrala Trollhättan.

Götenehus gör centralt förvärv för 161 miljoner

Transaktioner Götenehus fortsätter sin satsning på fastighetsutveckling och har idag tecknat avtal om förvärv av två kommersiella fastigheter i Trollhättan. Fastigheterna har ett överenskommet fastighetsvärde som uppgår till 161,4 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Säljare av fastigheterna är Regio och köpare är Götenehus genom det helägda dotterbolaget Forshem.


ALM Equity ökar sitt innehav i Svenska Nyttobostäder.

ALM Equity ökar sitt innehav i Svenska Nyttobostäder

Transaktioner ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad har idag frånträtt den projektportfölj som var del av den finansiella omstruktureringen av Svenska Nyttobostäder som kommunicerades i januari 2023. Samtidigt har utbyteserbjudandet genomförts där de preferensaktier ALM Equity äger konverterats till stamaktier. Efter den riktade emissionen och utbytesförfarandet kommer ALM Equity ha en ägarandel i Svenska Nyttobostäder om cirka 39 procent.