Image
Ingelsta handelsområde i Norrköping.

Svenska Handelsfastigheter tecknar avtal i Västerås och Norrköping

Uthyrning Svenska Handelsfastigheter har tecknat två femåriga hyresavtal med Candy World i Västerås respektive Norrköping. Avtalen avser en sammanlagd butiksyta om drygt 1 800 kvadratmeter, varav drygt 1 000 kvadratmeter utgörs av Västeråsbutiken. Butiksöppningarna är planerade till december i Västerås respektive oktober i Norrköping.


Hälla shopping i Västerås.

Stenhus tecknar avtal om 9 900 kvadratmeter i Västerås

Uthyrning Stenhus Fastigheter i Norden AB har ingått hyresavtal med Motonet, Dollarstore och Areco omfattande totalt cirka 9 900 kvadratmeter i fastigheterna Köpmannen 7 och Köpmannen 12 i Hälla, Västerås. Totalt sammanlagt underliggande hyresvärde är cirka 16,7 miljoner kronor per år. Den genomsnittliga löptiden på kontrakten är drygt 12 år.


NCC bygger ny skola i Västerås.

NCC bygger ny skola i Västerås

Bygg/Arkitektur NCC ska i samverkan med Västerås stad bygga en ny skola med tillhörande idrottshall och skolgård. Den nya skolan ska ligga i Fredriksdal som är en del av det växande Gäddeholm öster om Västerås. Affären är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på cirka 450 miljoner kronor.


Västerås, där Forsen ska arbeta med ABB:s nya campus.

Forsen tilldelas uppdrag för ABB:s Robotics Campus

Bygg/Arkitektur Forsen har tilldelats ett nytt uppdrag i den första fasen av ABB:s Robotics Campus som planeras att byggas i Västerås. Den totala arean för den nya anläggningen blir 65 000 kvadratmeter. Forsen kommer att bistå med beställarstöd såsom projektledning och tekniska konsulter.


Tillberga.

Train Alliance får planbesked i Västerås

Bygg/Arkitektur Train Alliance Sweden AB har fått planbesked för markområdet Hedensberg 7:52 i Tillberga, norr om Västerås. Därmed kan planprocessen för området som mäter 91,5 ha inledas.


ABB:s ny anläggning i Västerås ska stå klar 2026.

Peab bygger när jätten lämnar Castellum

Bygg/Arkitektur Tidigare i år stod det klart att ABB kommer lämna cirka 40 000 kvadratmeter i centrala Västerås, där de idag hyr av Castellum. 2026 ska det nya campuset stå klart på Finnslätten.


Illustration över det tänkta bostadsområdet.

K-Fastigheter får bygglov för 168 lägenheter i Västerås

Bygg/Arkitektur Byggnadsnämnden har torsdagen den 19 oktober fattat beslut om att anta en ny detaljplan för Västerås 3:69, Finnslätten. Det är en utökning av verksamhetsområdet Finnslätten i den östra delen som angränsar till Tillbergaleden. Detaljplanen gör det möjligt att bygga bland annat lager och logistikverksamhet. Nämnden har också beslutat om bygglov för cirka 168 lägenheter till K-Fastigheter.


Kvarteret Sigurd.

Detaljplanen för Västerås nya resecentrum klar

Bygg/Arkitektur Nu har kommunfullmäktige i Västerås godkänt detaljplanen för Västerås nya resecentrum. En av fastighetsägarna i området är Corem, som planerar för ett helt kvarter med bostäder, arbetsplatser, hotell och serviceutbud i anslutning till resecentrum.


Fastigheten på Finnslätten i Västerås får Nordisk Renting som ny ägare.

Castellum säljer fastigheter för 900 miljoner

Transaktioner Castellum säljer fem fastigheter för sammanlagt cirka 900 miljoner kronor i linje med bokförda värden. Fastigheterna består av en portfölj om fyra handelsfastigheter i Nyköping, Jönköping och Linköping som säljs för cirka 600 miljoner kronor till Trophi. Därtill avyttras en industrifastighet i Västerås för cirka 300 miljoner kronor till Nordisk Renting.


Västerås Galleria.

Två nya uthyrningar för Corem i Gallerian i Västerås

Uthyrning Corem har skrivit kontrakt med Aspia och Knightec som hyresgäster i den nyrenoverade Gallerian i Västerås.


ABB bygger ny anläggning i Västerås.

ABB bygger Robotics Campus i Västerås

Bygg/Arkitektur ABB tillkännagav idag en investering på 280 miljoner dollar för att utöka sin produktionskapacitet i Europa och bygga ett europeiskt ABB Robotics Campus i Västerås. Satsningen innebär en betydande uppgradering av verksamheten i Västerås och följer investeringar i Kina och USA.


Västerås.

Här är Västerås största fastighetsägare

Lista Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i landets tio största kommuner. I dag har turen kommit till Västerås, som med sina 158 653 invånare är landets sjätte största kommun enligt SCB, en placering bättre än året innan.


En visionsbild över den nya byggnaden i Västerås som SBB och K2A ska uppföra gemensamt.

Polisen vill bryta polishus-kontrakt – SBB och K2A fåordiga

Bygg/Arkitektur Polismyndigheten vill lämna avtalet gällande byggnationen av det nya polishuset i Västerås och anledningen ska vara att kostnaderna har dragit i väg, något som tidningen VLT var först med att rapportera. Bygget drivs av bolaget Slaggborn som ägs 50/50 av K2A och pressade SBB, men från entreprenörens sida är det locket på om situationen och bolagets projektchef Per Högdin lämnar endast en ort kommentar till Fastighetssverige.


Illustration av Västerås nya resecentrum.

Corem bygger när Västerås får nytt resecentrum

Bygg/Arkitektur Under onsdagen fattade kommunfullmäktige beslut om att genomföra Västerås nya resecentrum. Samma dag beslutade även byggnadsnämnden att skicka vidare resecentrums detaljplan för antagande, något som väntas bli klart i kommunfullmäktige under hösten 2023. Preliminär byggstart för projektet är 2025. Detaljplanen innehåller även två nya bostadskvarter med Corem som en av fastighetsägarna.


Illustration av Kopparvalvet i Kopparlunden i Västerås.

Bygglov för de första bostadshusen i Kopparlunden

Bostäder Den 25 maj godkände byggnadsnämnden bygglovet för de första bostäderna i Kopparlunden. Det är Riksbyggen som kommer bygga bostäderna och själva byggandet planeras att starta nästa år.


Croisette får uppdrag åt Mileway.

Croisette får uthyrningsuppdrag av Blackstones Mileway

Uthyrning Croisette Real Estate Partner har fått uppdraget av Blackstone-ägda Mileway att leda uthyrningen av totalt 66 000 kvadratmeter lager- och logistik i Stenby-Finnslätten, Västerås.


Olika projekt, på olika orter med olika förutsättningar. Lösningen på hur räntan slår mot bostäderna som ska stå färdiga inom kort varierar.

Ändrade upplåtelseformer i ränteklimatets spår

Bostäder Hyresrätt eller bostadsrätt. Vilken upplåtelseform som är bäst i ränteläget som råder verkar det vara ett sorts sammelsurium kring. Fastighetssverige tittade närmre på några av de fastighetsbolag som nu valt att ändra sina planer på de bostäder som planeras att färdigställas den närmsta tiden.


Lantmäteriet blir ny hyresgäst i Mälarhuset.

Corem hyr ut till Lantmäteriet i Västerås

Uthyrning Corem har tecknat ett sexårigt avtal med Lantmäteriet avseende uthyrning om 448 kvadratmeter i Mälarhuset i Gustavsvik. Inflyttning är planerad till första kvartalet 2024.


Åhléns öppnar i Kvarteret Igor.

Åhléns öppnar nytt varuhus i Västerås

Uthyrning Åhléns etablerar sig hos Stadsrum Fastigheter i Kvarteret Igor i Västerås.


Västerås.

Säger upp markanvisning – efter kommunens stora förändringar

Bygg/Arkitektur Tanken var att K2A skulle bygga förskola, studentbostäder och trygghetsbostäder i Västerås men efter att kommunen plockat bort flera delar ur markanvisningen har bolaget nu sagt upp den. Fastighetssverige berättar mer.