Image
Fastigheter för 394 miljarder kronor bytte ägare 2022, enligt färsk statistik från Statistiska Centralbyrån.
Fastigheter för 394 miljarder kronor bytte ägare 2022, enligt färsk statistik från Statistiska Centralbyrån. Bild: iStock

Ny statistik: Fastighetsaffärer för 394 miljarder kronor 2022

Ekonomi/Finansiering Antalet beviljade lagfarter under 2022 var drygt 135 000, vilket är 18 000 färre än för 2021. Exkluderas arv, byten, gåvor och fusioner var det nästan 103 000 lagfarter som hade en redovisad köpeskilling. Den totala köpeskillingen för dessa fastigheter uppgick till nästan 394 miljarder kronor, vilken är 33 miljarder kronor lägre än föregående år. Detta visar ny statistik från SCB.
Publicerad den 2 Juni 2023

Det genomfördes 56 053 marknadsmässiga köp av småhus för permanentboende, exklusive tomträtter 2022, vilket är drygt 4 000 färre än föregående år. För åren 2018 till 2020 vara det genomsnittliga antalet köp nästan 56 000.

För fastighetskategorierna fritidshus, lantbruk, hyreshus och industrier har antalet köp minskat jämfört med 2021. För fritidshus var antalet köp 9 493, vilket är en minskning med nästan 2 400. För lantbruk uppgick antalet köp till 3 659 och för hyreshus och industrier var antalet köp 1 219 respektive 657.

Enligt SCB:s fastighetsprisindex, för helår, har priserna på både fritidshus och permanenta småhus stigit mellan 2022 och 2021. För fritidshus steg priserna med 1 procent och för småhus steg priserna med drygt 4 procent. Priserna för lantbruksfastigheter steg med 7 procent under 2022, jämfört med 2021. I ett något längre perspektiv, jämförelse mellan 2022 och 2012, har priserna stigit mellan 51 och 92 procent för de tre fastighetskategorierna.

Medelåldern för köparen av ett småhus för permanentboende är 39 år och säljarnas medelålder är 54 år. Flest köpare finns i åldersgrupp 30–34 år följt av åldersgrupp 35–39 år och åldersgrupp 25–29 år. Flest säljare finns i åldersgrupp 50–54 år följt av 55–59 år och 45–49 år. Antalet säljare är jämnare fördelad över flera åldersgrupper än de för köparna. För säljarna återfinns inte samma toppar som för köparna.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Colliers-toppen: Då vänder fastighetsmarknaden

Bolag Transaktionsmarknaden i Norden är den svagaste på ett decennium och någon särskilt stor ljusning väntar sig inte Colliers under det avslutande kvartalet, även om de väntar sig att det blir det starkaste på året och att ungefär tio miljarder euro ska omsättas fram till årsskiftet. För Fastighetsmarknaden som helhet dröjer det innan återhämtningen är här, först ska börsen och sedan obligationsmarknaden rätta till sig, det berättade Colliers nordiska vd Bård Bjølgerud under bolagets senaste Nordic Outlook-presentation.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige