Image
Riksbankschefen Erik Thedéen är tydlig med att skuldsättningen måste ner hos de kommersiella fastighetsbolagen.

Thedéens supertydliga budskap till bolagen: "Skuldsättningen måste ner – punkt"

Ekonomi/Finansiering Enligt Riksbanken finns det flera sårbarheter som nu medför utmaningar i det svenska finansiella systemet och där lyfter Riksbanken framför allt fram de högt skuldsatta fastighetsbolagen och bankernas stora exponering mot sektorn. Under en pressträff på torsdagen var riksbankschefen Erik Thedéen supertydlig i sitt budskap till de kommersiella fastighetsbolagen: "Som grupp är fastighetsbolagen för högt skuldsatta – punkt. Som grupp måste den skulden minska." Han bekräftade även att Riksbanken följer utvecklingen kring SBB väldigt noga.


Trenden är negativ för hus i samtliga regioner visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för maj.

Bostadspriserna steg i maj – men stor skillnad mellan regioner

Ekonomi/Finansiering Lägenhetspriserna steg i Storstockholm, Storgöteborg och Mellersta Sverige och huspriserna likaså i Storgöteborg, Stormalmö och Mellersta Sverige. I övriga regioner föll priserna på både lägenheter och hus. Trenden är negativ för hus i samtliga regioner. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för maj.


Fastigheter för 394 miljarder kronor bytte ägare 2022, enligt färsk statistik från Statistiska Centralbyrån.

Ny statistik: Fastighetsaffärer för 394 miljarder kronor 2022

Ekonomi/Finansiering Antalet beviljade lagfarter under 2022 var drygt 135 000, vilket är 18 000 färre än för 2021. Exkluderas arv, byten, gåvor och fusioner var det nästan 103 000 lagfarter som hade en redovisad köpeskilling. Den totala köpeskillingen för dessa fastigheter uppgick till nästan 394 miljarder kronor, vilken är 33 miljarder kronor lägre än föregående år. Detta visar ny statistik från SCB.


730 svenska aktiebolag gick i konkurs under maj och dystra konkurssiffror ännu en månad. Detta är högsta siffran någonsin för maj och en ökning med 36 procent jämfört med förra året.

Högsta konkurssiffran på 20 år – bygg och fastigheter extra hårt drabbade

Ekonomi/Finansiering 730 svenska aktiebolag i konkurs under maj och dystra konkurssiffror ännu en månad. Detta är högsta siffran någonsin för maj och en ökning med 36 procent jämfört med förra året. Mer än vart fjärde av alla konkursade företag startade under pandemin eller senare. Negativa utvecklingen visar inga tecken på att avta.


Intea etablerar grönt finansieringsramverk.

Intea etablerar grönt finansieringsramverk

Ekonomi/Finansiering Intea Fastigheter AB har etablerat ett grönt ramverk som möjliggör emission av gröna obligationer och certifikat. Syftet är att skapa möjligheter till grön finansiering av förvärv, befintliga fastigheter, projekt samt investeringar i förnyelsebar energi med höga krav på hållbarhet.


Fredrik-Arpe_Svenska-Nyttobostader_Styrelse

Svenska Nyttobostäder aviserar ny strategi och nya finansiella mål

Ekonomi/Finansiering Svenska Nyttobostäder AB presenterar idag en kortfattad översikt av Bolagets uppdaterade affärsstrategi samt uppdaterade finansiella mål. Bolaget ska över en konjunkturcykel uppnå maximal riskjusterad avkastning och generera ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.


Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman om fastighetsbolagens utsatta situation i den långvariga lågkonjunkturen.

Christina Nyman: "Ytterligare motvind väntar fastighetsbolagen"

Ekonomi/Finansiering Den långsamma nergången av inflationen talar för att det dröjer till nästa sommar innan Riksbanken trappar ner räntan, detta enligt Handelsbankens nya konjunkturrapport som släpptes i förra veckan. Chefsekonomen Christina Nyman berättar för Fastighetssverige vad det betyder för fastighetssektorn och de problemen som bolagen redan brottas med.


Fortsatt stora risker i fastighetssektorn: "Bankerna kommer kräva motprestationer"

Ekonomi/Finansiering Finansinspektionen fortsätter att varna för den höga skuldsättningen inom fastighetssektorn. De kommersiella fastighetsföretagen står fortsatt för cirka 50 procent av skulderna i den svenska företagssektorn och FI skriver i sin senaste stabilitetsrapport att de kommersiella fastighetsföretagen är särskilt utsatta i den anpassning som nu sker på marknaden. Fastighetssverige synar rapporten med kommentarer från FI:s chefsekonom Henrik Braconier.


Hemliga hyror skadar handeln, menar Handelsrådet i sin nya rapport.

Handelsrådet vill ha bort hemliga hyror

Ekonomi/Finansiering Den höga inflationen har både ökat kostnadsläget för handlarna och minskat efterfrågan på deras varor. Nu visar en ny rapport från Handelsrådet att den senaste höjningen av lokalhyrorna gör det extra svårt för många handlare. Rådets Cecilia Hermansson förklarar för Fastighetssverige vilka brister som finns i hyresbildningen och vilka åtgärder som behövs för att minska risken för fler konkurser.


Regeringen letar köpare av samhällsfastigheter

Ekonomi/Finansiering Sveriges finansdepartement har i dagarna ringt runt till stora investerare och förhört sig om intresset för att köpa samhällsfastigheter. Det uppger källor för Dagens industri, vilket nyhetsbyrån Finwire återger. Detta samtidigt som SBB, storägare av samhällsfastigheter, befinner sig i kris.


Peeter Kinnunen, transaktionschef på Corem.

Corem säljer två fastigheter i Göteborg för 111 miljoner kronor

Ekonomi/Finansiering Corem har tecknat avtal om försäljning av två fastigheter i Göteborgsområdet till ett underliggande fastighetsvärde om 111 miljoner kronor, vilket är i linje med bokfört värde.


Oscar Sandén och Bengt Axelsson, CBRE.

CBRE-profilerna: "Ryktet om handelns död är överdrivet"

Ekonomi/Finansiering City letar identitet och externområdena går som tåget. Omsättningen har krympt och företagen har slimmat organisationen – men vinsten är tillbaka. CBRE:s Bengt Axelsson och Oscar Sandén reder ut för Fastighetssveriges läsare vad som hände med butikerna i innerstaden från 2017, hur big box-områdena mår och hur handeln kommer att se ut – i framtiden.


Nrep stänger fastighetsfond.

Nrep stänger rekordstor fastighetsfond med drygt 41 miljarder i kapital

Ekonomi/Finansiering Fastighetsinvesteraren Nrep har rest den största value-add fonden i Europa. Fonden blev väsentligt övertecknad och stängs nu med cirka 3,65 miljarder euro i kapital.


Humlegården i grönska.

Humlegården lanserar ramverk för hållbarhetslänkad finansiering

Ekonomi/Finansiering Nu tar Humlegården nästa steg i gröna obligationer genom lanseringen av ett nytt ramverk där finansieringen kopplas till bolagets långsiktiga mål om klimatneutralitet. Ramverket erbjuder investerare möjligheten att bidra till Humlegårdens arbete med att reducera utsläpp och nå klimatneutralitet i hela verksamheten senast år 2045.


Hyresgästföreningens chefekonom, Martin Hofverberg.

Hyresgästföreningen: Investeringsstödet har ökat bostadsbyggandet

Ekonomi/Finansiering En ny rapport från Hyresgästföreningen visar att investeringsstödet har varit en avgörande faktor för att öka bostadsbyggandet och sänka boendekostnaderna i nyproducerade hyresrätter. Rapporten visar att över 50 000 nya bostäder har byggts tack vare stödet och att hyrorna i dessa bostäder i genomsnitt är lägre än i motsvarande bostäder utan stöd.


Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Utredningen om en ny förköpslag får ändrad inriktning

Ekonomi/Finansiering Regeringen ändrar direktiven för utredningen om en ny förköpslag, som ska ge kommuner rätt att under vissa förutsättningar träda in i köparens ställe vid förvärv av fast egendom. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.


Titanias delårsrapport visar på förlust.

Förlust för Titania i första kvartalet

Ekonomi/Finansiering Titania har under första kvartalet 2023 vänt sitt resultat till nettoförlust jämfört med samma period året innan. Förlusten beror delvis på lägre omsättning men också på att entreprenadkostnader jämfört med samma period året innan varit dubbelt så höga.


Hyresförhandlingarna för Allmännyttans lägenheter är klara.

Hyrorna för allmännyttan i Göteborg klara

Ekonomi/Finansiering Årets hyresförhandling mellan Framtidenkoncernen och Hyresgästföreningen i Västra Sverige är klar. I en lokal överenskommelse har parterna enats om en genomsnittlig höjning av hyran med 4,25 procent från och med den 1 maj 2023. Avtalet berör alla som bor hos Framtidenkoncernens bolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.


Erik Thedéen, Riksbankschef.

Riksbankschefen: "Räntehöjningarna biter inte"

Ekonomi/Finansiering Riksbankschef Erik Thedéen är orolig för att inflationen i Sverige ska bita sig fast. Hushållen verkar inte tro på centralbankens budskap om räntan och det kan tvinga honom att höja räntan mer. Det framkommer i en intervju med Svenska Dagbladet som nyhetsbyrån Direkt har sammanfattat.


Michael Moschewitz, vd för Genova.

Genova återköper obligationer för 115 miljoner

Ekonomi/Finansiering Genova har idag återköpt obligationer till ett belopp om 115 miljoner kronor med förfall den 30 september 2023. Obligationslånet uppgår totalt till 525 miljoner kronor och löper med en kupong om tre månaders STIBOR plus 5,25 procent.