Image
Christina Heikel, stadsutvecklingsansvarig på Västsvenska Handelskammaren. I bakgrunden illustrationen av Framtidens Backaplan, som när det är klart 2040 kommer bidra med 9 000 bostäder.

Göteborg växer mest i hela Sverige: "Bostäderna är den svaga länken"

Bostäder Igår, tisdag, publicerade SCB nya siffror för deras prognos för hur mycket städerna kommer växa i befolkningsmängd de kommande åren. I topp ligger Göteborg, som kommer växa med över 16 000 invånare. För huvudstaden är den siffran bara 10 000. Men att vara den staden som ska växa mest ställer också större krav på kommunen. Det menar Christina Heikel som är stadsutvecklingsansvarig på Västsvenska Handelskammaren.


Antalet fastigheter som bytte ägare minskade under 2023 jämfört med året innan, visa statistik från SCB.

Fastigheter för 282 miljarder kronor bytte ägare 2023

Ekonomi/Finansiering För fastighetskategorierna hyreshus och industrier har antalet köp minskat jämfört med 2022. För hyreshus och industrier var antalet köp 810 respektive 529.


Bostadsbyggandet ökade något under första kvartalet jämfört med 2023.

Sju procent upp i bostadsbyggandet första kvartalet

Bostäder Nybyggnationen av lägenheter i Sverige ökade med sju procent procent under första kvartalet jämfört med motsvarande kvartalåret innan, rapporterar SCB.


Statistik: nästan 69 000 nya bostäder totalt under 2023

Bostäder Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad för 2023 uppgår till 68 920 lägenheter, visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån. Av dessa var 53 383 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus.


Byggprojekt

SCB: Näringslivet uppåt i mars 2024 – byggsektorn undantaget

Bygg/Arkitektur Produktionsvärdeindex för det totala näringslivet ökade med 0,6 procent i mars 2024 jämfört med februari 2024 i säsongrensade tal. Jämfört med mars 2023 ökade produktionen med 0,4 procent i kalenderkorrigerade tal. Produktionen inom byggsektorn minskade dock med 6,9 procent under samma period.


Av landets tio befolkningsmässigt största kommuner dominerar hyresrätten i åtta stycken medan bostadsrätten dominerar i Uppsala och Stockholm.

Mer än 5,2 miljoner bostäder i landet – hyresrätten dominerar

Bostäder Antalet bostadslägenheter uppgick i december 2023 till 5 212 028. Av dessa 2 129 193 (eller 41 procent) lägenheter i småhus, 2 720 424 (eller 52 procent) lägenheter i flerbostadshus, 283 437 (eller 5 procent) lägenheter i specialbostäder samt 78 974 (eller 2 procent) i övriga hus. Hyresrätten dominerar i 259 av landets kommuner. Detta visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.


Byggkostnadsindex fortsätter stiga, visar ny statistik från SCB. Bland annat har räntekostnaderna gått upp 18 procent i mars, jämfört med samma period 2023.

Byggkostnadsindex fortsätter stiga – räntekostnaderna upp 18 procent på årsbasis

Ekonomi/Finansiering Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 0,2 procent i mars jämfört med februari 2024 och jämfört med mars 2023 steg Byggkostnadsindex med 2,9 procent. En faktor är räntekostnaderna, som var 18,1 procent högre i mars jämfört med motsvarande månad föregående år. Det visar färsk statistik från Statistiska Centralbyrån.


Byggbranschen minskade sina utsläpp mest under 2022, visar ny statistik från SCB.

Växthusgasutsläppen minskar mest i byggbranchen

Energi/miljö Nya siffror från Statistiska Centralbyrån visar att växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi minskar med 3 procent år 2022 jämfört med året innan, till 49 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Under samma period ökar BNP med 2,5 procent. Därför minskar ekonomins växthusgasintensitet med 5 procent under året 2022. Mest minskar utsläppen i hushållen och byggbranschen.


Det finns ett behov av tydligare transparens på hyresmarknaden menar regeringen.

SCB ska utreda hyresdatabas

Bostäder Det behövs bättre information om hyrorna i bostadsbeståndet skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande. Regeringen ger Statistiska centralbyrån i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upprätta en hyresdatabas.


Den svenska ekonomin krympte under 2023, visar SCB:s statistik.

Svaga bostadsinvesteringar dämpar den ekonomiska tillväxten

Ekonomi/Finansiering Den svenska ekonomin krympte marginellt både fjärde kvartalet och helåret 2023, visar SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv. Fortsatt svaga bostadsinvesteringar tynger BNP och fjärde kvartalet fick ekonomin inte heller samma draghjälp från exporten som under tredje kvartalet.


Bostadsbyggandet sjönk med 49 procent under 2023.

Bostadsbyggandet sjönk med 49 procent under 2023

Bygg/Arkitektur Under 2023 påbörjades byggandet av 29 350 nya bostadslägenheter, vilket är 49 procent ned från 2022. Det visar preliminär statistik från SCB.


Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån fortsätter öka, visar ny statistik från SCB.

Genomsnittlig ränta på nya bostadslån fortsätter öka

Ekonomi/Finansiering I november 2023 var den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån 4,80 procent. Den genomsnittliga räntan för rörliga bostadslån var 4,89 procent. Detta visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån.


Nya siffror från SCB visar att trångboddheten bland barn i flerbostadshus ökar, trots att trångboddheten i Sverige generellt minskar.

Trångboddhet bland barn fortsätter uppröra

Bostäder Som Fastighetssverige kunde rapportera tidigare i veckan visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån att trångboddheten bland barn i flerbostadshus ökar. Nu uttalar sig fler profiler om siffrorna. Karolina Skog, före detta miljöminister, är en av dem:
– Det är en indikator på de stora problemen på svensk bostadsmarknad.


Priserna för nyproducerade bostäder är lägre för flerbostadshus och högre för gruppbyggda småhus än motsvarande pris föregående år.

Flerbostadshus billigare och småhus dyrare att bygga förra året

Ekonomi/Finansiering Priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad byggherren betalar, var lägre 2022 jämfört med 2021 för flerbostadshus och högre för gruppbyggda småhus. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån.


Fastighetsbeståndets taxeringsvärde ökar, visar nya siffror från SCB.

Taxeringsvärdet på Sveriges fastighetsbestånd ökar

Ekonomi/Finansiering Taxeringsvärdet för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige ökade med fyra procent, i och med 2023 års allmänna och särskilda fastighetstaxering. Det totala taxeringsvärdet uppgår därmed till 12 582 miljarder kronor, visar ny statistik från SCB.


Åsa Schelin, expert på boendefrågor på Sveriges Allmännytta.

Trångboddhet allt vanligare för barn

Bygg/Arkitektur Var tredje barn i flerbostadshus bor trångt, visar statistik från SCB, och antalet trångbodda barn har ökat med 41 procent. Detta trots att antalet trångbodda personer i Sveriges flerbostadshus totalt har sjunkit de senaste åren. Fastighetssverige har talat med några aktörer i branschen för att få deras syn på statistiken.
– Det behövs en bred politisk enighet om att alla ska ha en bra bostad, menar Sveriges Allmännyttas expert på boendefrågor, Åsa Schelin.


Privat markägande är fortfarande männens område, visar ny statistik.

Privata markägare är fortfarande oftast män

Ekonomi/Finansiering Männen dominerar fortsatt det privata markägandet. Det visar rapporten Markanvändningen i Sverige, som analyserar statistik från SCB och en rad andra myndigheter för att ge en bred och samlad bild av hur marken i Sverige används, planeras och förändras över tid. Av rapporten framgår bland annat att fler än två av tre privata markägare är män.


Julhandeln är i full gång men detaljhandeln trendar ändå nedåt, visar färsk statistisk från SCB.

Nedåtgående trenden fortsätter för detaljhandeln

Ekonomi/Finansiering Detaljhandelns försäljning ökade i oktober, visar ny statistik från SCB. Men på längre sikt pekar utvecklingen fortsatt nedåt. Jämfört med motsvarande månad ett år bakåt har försäljningsvolymen minskat 18 månader i följd.


Tillväxttakten för bostadslån fortsätter minska

Tillväxttakten för bostadslån fortsätter minska

Ekonomi/Finansiering Den årliga tillväxttakten för hushållens bostadslån från monetära finansinstitut (MFI) har minskat varje månad sedan maj 2022. Den årliga tillväxttakten för hushållens lån från MFI var i oktober 0,6 procent och tillväxttakten fortsätter minska för bostadslån samtidigt som den ökar för konsumtionslån, visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån.


Startandet av nya lägenheter har störtdykt.

55-procentig minskning av påbörjade lägenheter hittills i år

Bygg/Arkitektur Preliminärt påbörjades byggandet av 20 950 lägenheter under de tre första kvartalen 2023. Det innebär en minskning med 55 procent jämfört med samma period 2022 då 46 533 lägenheter började byggas. Detta visar färsk statistik från SCB.