Image
Skanska säljer till K2A i Växjö
Skanska säljer till K2A i Växjö Bild: Skanska

K2A köper Växjöprojekt av Skanska

Transaktioner K2A köper fastigheten Växjö Skärvet 11 från Skanska. Transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om cirka 134 miljoner kronor och K2A tillträder när projektet är färdigställt, vilket planeras till andra kvartalet 2022.
Publicerad den 11 Maj 2020

Detta är K2A:s andra förvärv i Växjö från Skanska under kort tid – i december köpte K2A projektet Soluppgången. K2A avser att finansiera förvärvet genom banklån samt eget kapital. Förvärvet är villkorat av att bygglov erhålles. Byggstart är planerad till augusti 2020 med beräknat färdigställande i april 2022.

På fastigheten, som har ett centralt läge i Växjö, kommer Skanska att bygga ett hus i fyra plan med 56 hyresbostäder med en uthyrningsbar area om cirka 3 650 kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till cirka 7,3 Mkr.

Byggnaden kommer att uppfylla Skanskas hållbarhetsstandard – Skanska Grön Hyresbostad – vilket är ett program där bolaget fokuserar på olika parametrar i förstudie, genomförande och drift för att uppnå en god hållbarhet och minimera miljöpåverkan.

Lägenheterna kommer att byggas med tydligt fokus på hållbarhet. Det förbereds för solceller på taken och laddstolpar till bilar. En tydlig ambition i projektet har varit att minimera klimatpåverkan under byggskedet genom att minska användningen av betong. Möjligheterna att använda grön betong med upp till 50 procent lägre klimatpåverkan utreds också.

I projektet finns även ett fokus på social hållbarhet. Mötesplatser och aktiviteter kommer att skapa förutsättningar för en ökad gemenskap i området. På innergården kommer det att finnas möjligheter till odling, lek och boule som ska öka känslan av samhörighet hos de som flyttar in samt med övriga som bor i kvarteret.

– Detta är ytterligare en investering i en fastighet som kommer att hålla en hög standard med avseende på kvalitet och hållbarhet. Växjö är en attraktiv ort med en stor efterfrågan på hyresbostäder. Vi har ett flertal projekt på orten och i och med detta förvärv kommer vi att uppnå en attraktiv portfölj med cirka 620 hyres- och studentbostäder år 2023, säger Johan Knaust, vd på K2A.

Projektet Växjö Skärvet 11 omfattar ett fyravåningshus med 56 hyresbostäder och en uthyrningsbar area om totalt 3 650 kvadratmeter.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Södra Änggården förvandlas från industriområde till bostadsområde

Bygg/Arkitektur Södra Änggården är en ny, stor stadsdel i Göteborg som utvecklas just nu. Sex olika byggaktörer är involverade i projektet, ett projekt som hålls ihop av Development Partner. För vd Marcus Jonsson, som varit involverad sedan 2017, har det varit en resa genom pandemi, lågkonjunktur och byggkris.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige