Image
Johan Knaust.

K2A säljer fastigheter i Luleå

Transaktioner K2A Knaust & Andersson Fastigheter säljer fastigheterna Luleå Glidet 1 och Luleå Vallan 1 till HSB Norr. Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om totalt 330 miljoner kronor och efter återbetalning av banklån frigörs cirka 108 miljoner kronor i likviditet.


Johan Knaust.

K2A senarelägger räntebetalningar på hybridobligationer

Bolag K2A senarelägger räntebetalningar på sina utstående hybridobligationer efter att bolaget, som tidigare meddelat, justerat villkor i utstående obligationer efter skriftliga förfaranden.


Lansa Fastigheter köper av K2A i Lund.

Lansa köper av K2A

Transaktioner Lansa Fastigheter utökar sitt fastighetsbestånd i Lund genom att förvärva en fastighet med 98 bostäder av K2A.


Johan Knaust, vd K2A.

Revisorn för K2A osäker på bolagets fortsatta drift

Bolag Revisorn för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB har idag lämnat sin revisionsberättelse avseende bolagets årsredovisning för 2023 och i denna lämnat en kommentar om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om bolagets fortsatta drift.


Johan Knaust.

K2A tvärvänder om utdelningen

Bolag Styrelsen i K2A har beslutat att inte lämna förslag till utdelning på preferensaktier inför årsstämman 2024. Det går helt emot den avsikt som aviserades i bokslutet för 2023 som släpptes i februari.


Johan Knaust.

K2A förvaltar åt SPG i Tumba

Bolag K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tecknat ett förvaltningavtal med Scandinavian Property Group, SPG gällande 150 bostäder, två lokaler och ett parkeringshus i Tumba, söder om centrala Stockholm.


Johan Knaust, vd K2A.

K2A redovisar ökat driftöverskott

Bolag K2A Knaust & Andersson Fastigheter publicerade idag sin bokslutskommuniké för januari-december 2023. Driftsöverskottet ökade med 25 procent från 243 till 304 miljoner. Förvaltningsresultatet, justerat för värdeförändringar, ökade från 55,4 miljoner till 57,2 miljoner.


Johan Knaust.

K2A tecknar nytt hyresavtal med vårdcentral värt 20 miljoner

Uthyrning K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tecknat ett femårigt avtal med Familjeläkarna Mitt, som hyr en 2 200 kvadratmeter stor lokal i Sundsvall för att bedriva en vårdcentral. Avtalet löper fram till februari 2029 och totalt hyresvärde är cirka 20 miljoner kronor.


Johan Knaust.

K2A säljer i Umeå

Transaktioner K2A Knaust & Andersson Fastigheter säljer fastigheten Umeå Äppellunden 1 till Bantorget Hyresbostäder. Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 135,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 99,8 procent av bokfört värde per senaste delårsrapporten.


Johan Knaust, vd för K2A.

"Tuff tid för fastighetsbranschen, men vi har en tydlig plan"

Bolag Ett minskat förvaltningsresultat och ett resultat efter skatt på minus 371,2 miljoner kan dra ner smilbanden på vem som helst. Trots detta är K2A:s vd Johan Knaust positiv. Idag får han utveckla sin syn på bolagets framtid och ger Fastighetssverige sina personliga tankar om branschens toppar och dalar.


Johan Knaust.

Minusresultat för K2A – tänker sälja mer

Bolag Förvaltningsresultatet minskar i K2A:s tredje kvartal. Johan Knaust, bolagets vd, säger att ambitionen är att genomföra ytterligare försäljningar under slutet av 2023 Han säger också att refinansiering via obligationer inte är aktuellt i rådande marknad, men att ingenting är uteslutet.
– Vi förbereder oss för att återbetala samtliga utestående obligationer, om marknadsförutsättningarna inte förändras, säger Johan Knaust.


Johan Knaust och K2A har nu klimatriskinventerat hela sitt fastighetsbestånd.

K2A har klimatriskinventerat – nu återstår åtgärderna

Energi/miljö K2A Knaust & Andersson Fastigheter har slutfört sin klimatriskinventering, vilket betyder att 100 procent av bolagets fastighetsbestånd nu är klimatriskinventerat. Men vad innebär det egentligen? Johan Knaust, vd för K2A, tog sig tid – trots att bolagets delårsrapport presenteras idag – att svara på Fastighetssveriges frågor.


Stadsdelen Midsommarkransen i Stockholm (arkivbild).

K2A vill bygga dubbelt i Midsommarkransen

Bygg/Arkitektur Bolaget har ansökt om markanvisning för totalt 120 lägenheter på två platser i Midsommarkransen. Fastighetssverige berättar mer om de två satsningarna.


Johan Knaust.

K2A tecknar nytt blockavtal med SHIS Bostäder i Stockholm

Uthyrning K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tecknat ett treårigt avtal med SHIS Bostäder, Stockholms stads bostadssociala resurs, om uthyrning av 33 lägenheter i Vällingby i västra Stockholm. Avtalet löper fram till augusti 2026.


Johan Knaust, vd för K2A Fastigheter.

K2A återbetalar obligationer om 400 miljoner kronor

Ekonomi/Finansiering Knaust & Andersson Fastigheter (K2A) kommer att återbetala de seniora icke-säkerställda gröna obligationslån om 400 miljoner kronor som man emitterade i augusti 2020 och som hade slutgiltigt förfall den 28 augusti 2023. Återbetalning av obligationslånen kommer att finansieras med egna likvida medel.


En visionsbild över den nya byggnaden i Västerås som SBB och K2A ska uppföra gemensamt.

Polisen vill bryta polishus-kontrakt – SBB och K2A fåordiga

Bygg/Arkitektur Polismyndigheten vill lämna avtalet gällande byggnationen av det nya polishuset i Västerås och anledningen ska vara att kostnaderna har dragit i väg, något som tidningen VLT var först med att rapportera. Bygget drivs av bolaget Slaggborn som ägs 50/50 av K2A och pressade SBB, men från entreprenörens sida är det locket på om situationen och bolagets projektchef Per Högdin lämnar endast en ort kommentar till Fastighetssverige.


K2A får dubblera antalet studentbostäder i Visby.

K2A får bygga fler permanenta studentbostäder i Visby

Bostäder Bostadsbristen för studenter på Gotland kan lindras efter ett beslut i regionens miljö- och byggnämnd, som öppnar en möjlighet för K2A Knaust & Andersson Fastigheter att ersätta de tillfälliga studentbostäder som bolaget uppfört i Visby med dubbelt så många permanenta studentbostäder.


Polstjärnan.

K2A tar över förvaltning av 199 lägenheter i Luleå

Bostäder K2A Knaust & Andersson Fastigheter har ingått ett avtal med Akademiska Hus som innebär att K2A kommer ansvara för uthyrning och förvaltning av 199 studentbostäder i Luleå. Avtalet gäller Akademiska Hus fastighet Polstjärnan och löper över tre år med start 1 juni 2023.


K2A säljer för 650 miljoner

Transaktioner K2A Knaust & Andersson Fastigheter har genomfört en försäljning som omfattar fyra fastigheter i Växjö med ett underliggande fastighetsvärde om 650 miljoner kronor. K2A överlåter fastigheterna med frånträde den 30 juni 2023. Köpare är Resinova Bostad AB. Sammantaget innebär försäljningen att K2A:s likviditet förstärks med 235 miljoner kronor. Försäljningen är K2A:s andra under april 2023.


Handskak, man och kvinna

K2A om miljardaffären: "Ibland måste man ompröva sin strategi"

Ekonomi/Finansiering Efter miljardaffären mellan K2A och Savills IM har Fastighetssverige pratat med Christian Lindberg, vice vd på K2A, om varför det här var det bästa alternativet just nu för bolaget och om framtiden bär fler försäljningar i sitt sköte.