Image

Högre räntor sänker Balders resultat

Bolag Högre räntor gör att Balders förvaltningsresultat minskar en aning jämfört med förra året, trots att beståndet nu är större. Resultatet efter skatt sjunker med 50 miljoner kronor. I delårsrapporten kommenterar också vd Erik Selin samarbetet med Peab. - Affären skall ses som startskottet på ett samarbete som Balder har letat efter under en tid.
Publicerad den 9 Maj 2011
Erik Selin. Bild: Eddie Ekberg. Bild: Edie Ekberg
Erik Selin. Bild: Eddie Ekberg.

Förvaltningsresultatet före skatt uppgick till 85 miljoner kronor (88).

Hyresintäkterna uppgick till 377 miljoner kronor (318).

Resultatet efter skatt uppgick till 266 miljoner kronor (312), motsvarande 2,56 per aktie.

Resultatet har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 157 miljoner kronor (254), värdeförändringar avseende finansiella placeringar med -4 miljoner kronor (85), orealiserade värdeförändringar avseende räntederivat med 123 miljoner kronor (-33) samt resultat från andelar i intressebolag om 3 miljoner kronor (3).

- Vårt driftsöverskott har ökat kraftigt jämfört med föregående år, till stor del beroende av förvärvade fastigheter, men också tack vare en hårt arbetande organisation. Räntan ligger idag på en helt annan nivå än vad den gjorde för ett år sedan, vilket har medfört att vårt förvaltningsresultat ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Även i år har vintern varit onormalt kall och snörik, vilket har kostat oss och övriga fastighetsägare en ansenlig summa. Vi ser en fortsatt god efterfrågan på våra kontorslokaler med en positiv hyresnivåutveckling, skriver Erik Selin i rapporten.

Han kommenterar också den stora affären med Peab som Balder nyligen genomförde:
- Affären skall ses som startskottet på ett samarbete som Balder har letat efter under en tid. Vi har sökt efter en erfaren och kunnig samarbetspartner för att utveckla redan idag ägda fastigheter men också utnyttja vår kunskap om fastighetsmarknaden i nya spännande och lönsamma utvecklingsprojekt tillsammans med en partner. Det gäller nybyggnation av kontorslokaler och bostadslägenheter men också fastighetsförädling av projektfastigheter.

- Det nyetablerade samarbetet får en offensiv start med ett fastighetsbestånd, värderat till 1,6 miljarder kronor, som har en stor förädlingspotential och avsikten är att expandera. Med Peab som hälftenägare tillförs bolaget både ett stort kunnande och lång erfarenhet när det gäller byggnation och projektutveckling. Det kommer sannolikt att bli ett spännande och lönsamt samarbete för våra aktieägare.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Kreditanalytikern: "Rekonstruktionshotet är inte överspelat för SBB"

Ekonomi/Finansiering På nytt står SBB:s ekonomi i fokus när likviditeten framåt ifrågasätts, denna gång av kredithuset Fitch. Fastighetssverige vände sig till Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank, för hans åsikter om hur bolaget hanterat krisen så här långt och vilka utmaningar de har framåt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige