Image
Jacob Torell och Erik Selin.

Wallenberg och Selin bildar nytt fastighetsbolag

Bolag Erik Selins Next Step Group och Wallenbergarnas Vectura Fastigheter bildar ett nytt bolag kallat Steptura, det rapporterar flera medier. Det initiala fastighetsvärdet i bolaget är drygt fyra miljarder kronor.


Erik Selin, vd för Balder.

Selin: "Det är smärtsamt att ha negativa siffror"

Bolag 2024 tuffar på i ett stabilt tempo för Balder och vd:n Erik Selin väntar sig inte några omvälvande händelser under året och sannolikt inga projektstarter heller. Men en detalj som skaver för Balder-grundaren är bolagets viktigaste resultatmått som under Q1 minskade med tio procent jämfört med samma kvartal 2023.
"Vi gillar inte negativa siffror", säger Erik Selin under rapportpresentationen.


Erik Selin, vd för Balder.

Minskat förvaltningsresultat för Balder

Bolag Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 402 Mkr (1 549), vilket motsvarar en minskning per aktie med tio procent till 1,21 kr (1,34). Hyresintäkterna ökade dock och uppgick till 3 129 miljoner kronor (2 895).


Sharam Rahi, vice vd för Balder.

Sharam Rahi: "Fröet till Balder skapades över kaffe och cigaretter"

Karriär Balders vice vd, Sharam Rahi, medverkade på Fastighetssveriges event Stora Kontorsdagen Göteborg. Där berättade han om familjens flykt från Iran, när han fick upp ögonen för fastighetsbranschen och hur han och Erik Selin kom att lägga grunden för ett av Sveriges största fastighetsbolag över kaffe och cigaretter.


Balder tar in närmare 1,2 miljarder i nyemission

Ekonomi/Finansiering Balder har genomfört en riktad nyemission på cirka 1,17 miljarder kronor före emissionskostnader. Emissionen omfattar 18 miljoner B-aktier till teckningskursen 64,85 kronor, motsvarande en rabatt på 0,4 procent jämfört med måndagens stängningskurs. Tecknare i emissionen var AMF och Swedbank Robur.


Erik Selin, vd för Balder.

Selin om Balders 2024: "Nettosäljer byggrätter – kanske några investeringar"

Bolag Balders vd Erik Selin spår ett lugnt 2024 för bolaget som på många sätt kommer likna deras 2023. Det finns inga projektstarter inplanerade under året och han ser inte heller särskilt mycket aktivitet framför sig på transaktionsmarknaden, även om han tror att den som helhet tinar upp mer under årets gång.


Erik Selin, vd för Balder.

Negativa värdeförändringar på tio miljarder för Balder 2023

Bolag Balder redovisar minskat förvaltningsresultat för helåret 2023 i sitt bokslut. Där framgår även att förra årets resultat efter skatt uppgick till -7 699 miljoner kronor som bland annat påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med -9 980 miljoner kronor.


Enligt Colliers månadssammanfattning av januari gjordes det tolv affärer i Sverige för totalt cirka 6,7 miljarder kronor.

Tolv affärer och måttlig transaktionsaktivitet i januari

Transaktioner Januari blev en ganska långsam start på transaktionsåret med 49 affärer och en volym på 1,6 miljarder euro i Norden, men jämfört med januari 2023 var volymerna högre i alla länder utom i Norge, detta enligt Colliers senaste månadssiffror. I Sverige var det måttlig transaktionsaktivitet med tolv affärer, men en volym på 0,6 miljarder euro, cirka 6,7 miljarder kronor. Den största affären var DNB:s tvångsförsäljning av Oscar Properties blandade portfölj till Erik Selin Fastigheter för cirka 2,2 miljarder kronor.


Ola Serneke och Erik Selin.

Balder genomför affär med Serneke – köper hotellbyggnad i Karlatornet och säljer byggrätter i Barkarby

Transaktioner Balder köper hotellbyggnaden i Karlatornet. Samtidigt säljer Balder 55 000 kvadratmeter byggrätter i Veddesta, Järfälla kommun till Serneke.


Visionsbild av Karlastaden.

Balder och Serneke säljer byggrätter i Karlastaden till Framtidenkoncernen

Ekonomi/Finansiering Fastighets AB Balder och Doxas portföljbolag Serneke säljer cirka 151 000 kvadratmeter byggrätter i Karlastaden till Göteborgs allmännyttiga fastighetskoncern Förvaltnings AB Framtiden.


Erik Selin.

Selins finansiering för Oscar-köpet nu säkerställd

Transaktioner Oscar Properties försäljning av den underliggande fastighetsportföljen i ett antal helägda dotterbolag för en köpeskilling om cirka 2,2 miljarder kommer att slutföras då Erik Selin erhållit finansiering för sitt köp, det skriver bolaget i ett pressmeddelande.


Greg Dingizian har sen tidigare sålt hela sitt innehav av B-aktier SLP.

Dingizian säljer stort till Selin

Transaktioner Greg Dingizian har den 15 januari genom bolaget Agartha sålt 2,5 miljoner A-aktier i logistikfastighetsbolaget SLP, Swedish Logistic Property där han är storägare och styrelseledamot.


Oscar Properties vd Carl Janglin.

Oscar Properties vd aviserar fortsatta fastighetsförsäljningar

Transaktioner Försäljningen av DNB-portföljen för 2,2 miljarder är sannolikt inte det sista Oscar Properties gör när det gäller avyttringar – bolaget har 36 fastigheter kvar i sin ägo och vd:n Carl Janglin säger till Fastighetssverige att fler försäljningar lär följa. Han kommenterar också de ytterligare åtgärder som bolaget tittar på så som ytterligare slimmad organisation och en eventuell företagsrekonstruktion.


Erik Selin köper Oscar Properties-fastigheter för över två miljarder kronor.

Selin miljardköper Oscar Properties-fastigheter

Bolag Oscar Properties har ingått avtal om att sälja den underliggande fastighetsportföljen i ett antal helägda dotterbolag till Erik Selin Fastigheter för en köpeskilling om cirka 2,2 miljarder kronor med tillträde snarast. Förvärvet är endast villkorat av att köparen senast den 18 januari 2024 erhåller finansiering, det skriver Oscar Properties i ett pressmeddelande.


Erik Selin och hans Balder ser inget behov av att skriva ner värdet på innehavet i norska fastighetsbolaget Entra.

Tungviktarnas olika syn på Entra-innehavet – Balder ser inget nedskrivningsbehov

Bolag Entras två största ägare Castellum och Balder lämnade båda sina Q3-rapporter i fredags och där framgick det att de har olika syn på sina innehav i det norska fastighetsbolaget. Castellum har valt att göra en nedskrivning på nära en halv miljard kronor medan Balder valt att lämna värdet oförändrat. Här kommenterar Erik Selin mer om Balders syn på Entra-innehavet och även obligationsmarknaden.


Draken i taket på restaurangen högst upp i hotellskrapan. Om kvällarna lyser den och syns långväga ifrån.

Nu flyger Draken: "Vi har bevarat mycket av områdets historia"

Bygg/Arkitektur Delar av gamla dansrestaurangen Vågen, biografen Draken, Folkets Hus samt några andra lokaler bildar, tillsammans med den nybyggda skrapan, Hotel Draken vid Järntorget och Heurlins plats i Göteborg. Under torsdagen hölls pressvisning av de olika huskropparnas insidor. Fastighetssveriges reporter vallades runt i lokalerna och fick dessutom en pratstund med Martin Wiholm, vd och General Manager på Clarion Hotel Draken, och Joakim Gralén, projektutvecklare på Fastighets AB Balder.


Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter.

K-Fastigheter genomför nyemission – tillförs 331 miljoner

Ekonomi/Finansiering K-Fastigheter genomför en riktad nyemission om sammanlagt 24 miljoner B-aktier till kursen 13,80 kronor, något som tillför bolaget cirka 331 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen innebär en rabatt med cirka 8,2 procent mot gårdagens senaste betalkurs på 15,04 kronor.


Tommy Åstrand och Erik Selin.

Ordförande ökar och vd avser öka sina aktieinnehav i SLP

Ekonomi/Finansiering SLP:s vd Tommy Åstrand har avyttrat 350 000 aktier i SLP, skriver bolaget i ett pressmeddelande, Detta för att finansiera kommande förvärv av 750 000 teckningsoptioner i ett av bolagets incitaments-program, motsvarande lika många aktier i SLP. De avyttrade aktierna har förvärvats av SLP:s ordförande Erik Selin via bolag.


K-Fastigheter avbryter emission av konvertibler.

K-Fastigheter avbryter emission av konvertibler

Bolag Styrelsen för K-Fastigheter har i samråd med Joint Bookrunners beslutat att avbryta bookbuildingförfarandet och den riktade nyemissionen av konvertibler kommer inte genomföras, det meddelar bolaget i ett pressmeddelande.


Kristin Berg, vd för Mestro, och Erik Selin, vd för Balder.

Selin med när Mestro tar in kapital för vidare expansion

Bolag Det svenska hållbarhetsbolaget Mestro har genomfört en riktad nyemission i syfte att accelerera sitt erbjudande av energiuppföljningstjänster för att möta EU:s regulatoriska krav på fler marknader. Totalt tar man in tolv miljoner kronor, till en teckningskurs om nio kronor per aktie. Med i rundan är bland annat Erik Selin, vars Balder varit kund till Mestro i ett flertal år. Med den nya investeringen siktar Mestro på att bredda sitt erbjudande och bryta ny mark i Europa.