Image
Gymnasieskolan Vipan i Lund.

Peab bygger om restaurangskola i Lund

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att utföra en ombyggnad av en skola i Lunds kommun. Beställare är Lundafastigheter och kontraktssumman uppgår till 139 miljoner kronor. Ombyggnaden beräknas vara färdig i april 2025.


Partille portstråk. Illustration: Norconsult

Peab bygger nytt simhallskvarter i Partille

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt simhallskvarter i Partille kommun. Beställare är Partillebo och kontraktssumman uppgår till 1,3 miljarder svenska kronor.


Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab AB.

"Vi binder mer kapital – då faller avkastningen kraftigt"

Bolag I fredags presenterade Peab sin bokslutskommuniké för 2023. Bland annat visar rapporten att resultatet har gått ned jämfört med 2022. Inget häpnadsväckande, menar Jesper Göransson, vd och koncernchef.
– Det är naturligtvis bostadsutvecklingen som är den stora anledningen till att resultatet går ner.


Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Lägre vinst för Peab – som förvarnat

Bolag Peabs färska rapport visar på lägre intäkter och resultat i kvartal fyra 2023, jämfört med motsvarande kvartal 2022. Det här är i linje med vinstvarningen som Peab annonserade den 18 januari.


Gamlestads smedja.

Peab tecknar hyreskontrakt med global jätte inom logistikautomation

Uthyrning Nu är den tredje hyresgästen för Peab Fastighetsutvecklings kontorshus Gamlestads Smedja i Göteborg klar. I januari 2025 flyttar logistikautomationsföretaget Swisslog sitt nordiska huvudkontor till nya lokaler.


Grävlingen. Illustration: Tengbom.

Peab bygger lägenheter och kontor i Jönköping

Bygg/Arkitektur Peab har fått i uppdrag att bygga 191 hyreslägenheter, kontor och garage i Jönköping. Beställare av hyreslägenheterna är Brandtornet AB och beställare av kontorsbyggnaden är Hamhus AB. Den totala kontraktssumman uppgår till 368 miljoner svenska kronor.


Peab vinstvarnar.

Peab vinstvarnar – bostadsmarknaden tynger bolaget

Ekonomi/Finansiering Byggbolaget Peab kommer på grund av den kraftigt försämrade bostadsmarknaden att ta kostnader för reserveringar, nedskrivningar och omstruktureringar på totalt 525 miljoner kronor för det fjärde kvartalet. I samband med detta släpper bolaget också preliminära siffror för helåret 2023 samt flaggar för en kraftigt sänkt utdelning på 1,50 kronor per aktie (4,00).


Anställda på Peab och Svevia åtalade i muthärva

Juridik Tre personer åtalade i muthärva i Västsverige - två jobbade på Peab och Svevia.


Översikt över Almnäs i Södertälje.

Smidmek tar hem storaffär

Bygg/Arkitektur Smidmek landar ny storaffär för logistiksatsning i Almnäs. Peab bygger två logistikhallar på totalt 21 000 kvadratmeter i Almnäs, öster om Södertälje. Smidmek får ansvar för hela stomentreprenaden.


Göran Linder.

Peab förvärvar byggrätter på Kvarnholmen och avyttrar sin ägarandel i Tornet Bostadsproduktion

Bolag Peab har idag den 22 december tecknat avtal om att förvärva Folksams aktier i Sicklaön Invest AB som hel- och deläger byggrätter på Kvarnholmen i Nacka. Peab ökar därmed sin ägarandel från 50 till 100 procent. Peab har idag även tecknat avtal om att avyttra sin ägarandel om 33,3 procent i Tornet Bostadsproduktion till de två andra delägarna Folksam och Fastighets AB Balder. Båda affärerna avses att slutföras och resultatavräknas under det första kvartalet 2024 och innebär sammantaget en oförändrad nettoskuld samt ett realisationsresultat på 220 miljoner svenska kronor.


The Corner.

Peab skriver hyreskontrakt i nysåld fastighet

Uthyrning Byggbolaget Peabs affärsområde Fastighetsutveckling har tecknat sitt åttonde hyreskontrakt i det nybyggda kontorshuset The Corner i Malmö. Det framgår av ett pressmeddelande.


Fastigheten blev produktionsstartad under tredje kvartalet 2023

Peab säljer logistikprojekt

Transaktioner Peab säljer sitt logistikprojekt i Stockholm Syd till URBZ Capital, enligt ett pressmeddelande. De finansiella detaljerna är hemliga.


Norra Hallsåsskolan, visionsbild.

Peab bygger skola i Lerum

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga Norra Hallsås skola i Lerum. Beställare är Lerums kommun och kontraktssumman uppgår till 390 miljoner svenska kronor.


The Corner.

Peab säljer kontorsfastighet i Malmö till Annehem

Ekonomi/Finansiering Peab har idag tecknat avtal om försäljning av kontorsfastigheten The Corner i Malmö. Köpare är Annehem Fastigheter och försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 420 miljoner svenska kronor.


Tänkt vy över äldreboendet Hasselhöjden.

Peab bygger äldreboende i Stenungsund

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga Hasselhöjden, ett särskilt boende för äldre i Stenungsund. Beställare är Stenungsunds kommun och kontraktssumman uppgår till 188 miljoner svenska kronor.


Skatberget.

Tredje gången attraktivt läge kan få negativt planbesked

Bygg/Arkitektur Ett stenkast från Lindholmen och Karlastaden finns en bergshöjd som vetter ut mot Göteborgs hamninlopp och Göta älv. Där har Peab Bostad haft planer för ett litet men attraktivt bostadsområde. Nu kan dock förslaget på bostäder där stoppas – för tredje gången på tio år.


Hotellet i Vanda utanför Helsingfors.

Peab renoverar hotell i Finland

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att renovera ett hotell i Vanda utanför Helsingfors. Uppdragsgivare är Kiinteistö OY Haukipurontie (Keva) och kontraktssumman uppgår till 13 miljoner euro.


Området vid Centralen i Göteborg.

Peab får samverkansavtal för Centralen i Göteborg

Bolag Exploateringsförvaltningen i Göteborg stad har på nytt valt entreprenören Peab för att genomföra markarbeten i centrala Göteborg, denna gång vid och omkring centralenområdet. Uppdraget innebär anläggning av nya parker, torg, gator och förberedelser för kommande byggnationer.


Ett av Peabs andra, redan byggda, hus på Mariehöjd.

Peab bygger vidare på Mariehöjd i Umeå

Bygg/Arkitektur Peab startar nu den åttonde etappen av flerbostadshus på Mariehöjd i Umeå. Fastigheten kommer att rymma 79 nya bostadsrätter med två gemensamma utrymmen. Beställare är Mariehöjd Produktion och kontraktssumman uppgår till 133 miljoner kronor.


ABB:s ny anläggning i Västerås ska stå klar 2026.

Peab bygger när jätten lämnar Castellum

Bygg/Arkitektur Tidigare i år stod det klart att ABB kommer lämna cirka 40 000 kvadratmeter i centrala Västerås, där de idag hyr av Castellum. 2026 ska det nya campuset stå klart på Finnslätten.