Image
Skolan i Lempäälä som ska byggas ut av Peab.

Peab bygger ut skola i Lempäälä

Bygg/Arkitektur Peab har fått i uppdrag att bygga ut en grundskola i Lempäälä. Beställare är Lempäälä kommun och kontraktssumman uppgår till 15 miljoner euro.


Illustration: Wåhlin Arkitekter

Peab bygger nytt särskilt boende i Orsa

Bygg/Arkitektur Peab har tecknat avtal om en nybyggnation av särskilt boende. Beställare är Orsa kommun och kontraktssumman uppgår till 337 miljoner svenska kronor.


Strängnäs i morgonljus.

SFAB och Peab bygger om kommunhuset i Strängnäs

Bygg/Arkitektur Strängnäs Fastighets AB och byggentreprenören Peab Sverige AB har undertecknat ett samverkansavtal för att bygga om kommunhuset i Strängnäs. I det ombyggda kommunhuset ska kommunens och bolagens tjänstepersoner samt service för invånarna rymmas.


Illustration av Göteborgs botaniska trädgårds nya växthus

Peab bygger göteborgska växthus för 346 miljoner

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga nya växthus och besökscentrum i Göteborgs botaniska trädgård i Göteborg. Beställare är Västra Götalandsregionen, Västfastigheter bygg och förvaltning och kontraktssumman uppgår till 346 miljoner svenska kronor.


Illustration av entrén till nya badhuset.

Peab bygger badhus i Hässleholm

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt badhus i Hässleholm. Beställare är Hässleholms kommun och kontraktssumman uppgår till 376 miljoner svenska kronor.


Den planerade expansionsytan i Orrskär, Söderhamn.

Peab anlägger kaj och terminalyta i Orrskär

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att anlägga en kaj i Orrskärs hamn i Söderhamns kommun för att möjliggöra en utökad godshantering. Beställare är Söderhamns kommun och kontraktssumman uppgår till 170 miljoner svenska kronor.


Vision av Vasa Sjukhus.

Peab bygger sjukhus i Vasa

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga ett rättspsykiatriskt sjukhus med 48 vårdplatser i Vasa. Beställare är Senatfastigheter och kontraktssumman uppgår till 26 miljoner euro.


Mall of Scandinavia.

Rodamco om hovrättens beslut: "Vill få frågan slutligt prövad"

Juridik Den 30 juni 2023 meddelades skiljedom i målet mellan Peab och Unibail Rodamco Westfield avseende entreprenaden Mall of Scandinavia i Solna. Unibail Rodamco Westfield har nu yrkat att hovrätten ska upphäva skiljedomen i dess helhet i en så kallad klandertalan.


Mall of Scandinavia.

Peabs ersättning för Mall of Scandinavia skjuts upp

Bolag Tidigare i juni meddelades en skiljedom mellan Peab och Unibail Rodamco Westfield gällande entreprenaden Mall of Scandinavia i Solna. Det sistnämnda företaget har nu yrkat att hovrätten ska upphäva skiljedomen i en så kallad klandertalan.


Gårdsvy av Henrikdalsskolan, illustration.

Peab bygger grundskola i Vellinge

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga en ny grundskola i Höllviken i Vellinge kommun. Beställare är Vellinge kommun och kontraktssumman uppgår till 281 miljoner svenska kronor.


Lägenhetshotellet ska uppföras i Inre hamnen i Norrköping.

Mannersons byggstartar lägenhetshotell i Norrköping

Bygg/Arkitektur Mannersons Fastighets har lagt uppdraget till Peab att bygga ett lägenhetshotell i Inre hamnen i Norrköping. Kontraktssumman uppgår till 101 miljoner svenska kronor.


Förvaltningsrätten i Göteborg – innan tillbyggnad.

Peab bygger om Förvaltningsrätten i Göteborg

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att göra en om- och tillbyggnad av Förvaltningsrättens lokaler på Heden i centrala Göteborg. Fastighetsägare och beställare är Skandia Fastigheter och Domstolsverket är hyresgäst. Kontraktssumman uppgår till 110 miljoner kronor.


Peab och Specialfastigheter ska bygga en ny polisstation i Göteborgsområdet.

Peab bygger polishus i Göteborgsområdet

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt polishus i Göteborgsområdet. Beställare är Specialfastigheter och kontraktssumman uppgår till 207 miljoner kronor.


Illustration av kvarteret Djurgården.

Peab bygger hyreslägenheter och vårdcentral i Linköping

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga 176 hyreslägenheter, vårdcentral och lokaler i Linköping. Beställare är AB Stångåstaden och kontraktssumman uppgår till 346 miljoner svenska kronor.


Peabs resultat före skatt påverkas positivt med 790 miljoner kronor i andra kvartalet, skriver de i pressmeddelandet.

Peab vinner tvist med Unibail Rodamco Westfield efter sex år

Juridik Den 30 juni 2023 meddelades dom i målet mellan Peab och Unibail Rodamco Westfield avseende entreprenaden Mall of Scandinavia i Solna. Domen innebär att Peabs rörelseresultat påverkas positivt med 400 miljoner kronor i andra kvartalet. Resultateffekten före skatt blir 790 miljoner kronor i andra kvartalet. Kassaflödet kommer att påverkas positivt med cirka 1,4 miljarder kronor i tredje kvartalet, skriver Peab i ett pressmeddelande. Unibail Rodamco Westfield skriver i ett eget pressmeddelande att de vill ha domen upphävd.


Peab ska bygga för 700 miljoner kronor åt Catena i Helsingborg.

Peab bygger åt Catena i Helsingborg

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga tre logistikanläggningar i Helsingborg. Beställare är Catena och kontraktssumman uppgår till 700 miljoner svenska kronor.


Umeå Sjukhus ska delvis byggas om av Peab.

Peab bygger om sjukhus i Umeå

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga om lokaler på Norrlands Universitetssjukhus (NUS) i Umeå. Beställare är Region Västerbotten och kontraktssumman uppgår till 297 miljoner svenska kronor.


Det är i Helsingfors som ett kontor kommer bli bostäder.

Peab bygger om finskt kontorshus till bostäder

Bostäder Peab har fått i uppdrag att omvandla en gammal kontorsbyggnad till bostäder i Helsingfors. Beställare är SL-Yhtiöt Oy och kontraktssumman uppgår till 19 miljoner euro, motsvarande drygt 221 miljoner kronor.


Haparanda: Gamla läroverksbyggnaden & Haparanda Stadshotell.

Peab bygger sim- och sporthall i Haparanda

Bygg/Arkitektur Peab har fått i uppdrag att i samverkan med beställaren Haparanda kommun bygga sim- och sporthall i Haparanda. Kontraktssumman uppgår till 209 miljoner svenska kronor.


Illustration av Peabs nya bostadshus i Helsingfors.

Peab bygger bostäder i Helsingfors

Bygg/Arkitektur Peab har fått i uppdrag att bygga ett bostadshus i Verkkosaari i Helsingfors. Beställare är Helsingfors stads ATT och kontraktssumman uppgår till 17 miljoner euro.